Velg det beste fra begge verdener, ikke inngå kompromiss.

Verdiøkende distribusjon

Alle innovative produsenter og kanalpartnere innen markedet for cybersikkerhet, nettverk og infrastruktur har ett felles mål: vekst. Exclusive Networks tror at verdiøkende distribusjon ikke bare gir denne veksten – den er til kun for å skape veksten.

Finn ut mer om hvordan vi konstant redefinerer verdi og dermed oppnår “Disruptive Distribusjon”.

Den nye sky-drevne og tjenestetilbydende måten å levere IT på gir mange produsenter en illusjon om at det å nå markedet nå er enklere enn noen sinne.

Ja, den gir mange fordeler, men den fundamentale dynamikken i salgssuksess blir likevel ikke endret. Embracing these brings many benefits, but they do not fundamentally alter the dynamics of sales success. Det å jobbe på tvers av forskjellige kulturer, sprk og tidssoner for å oppnå deling av samme tankesett og aksept fra kundene er fortsatt temmelig komplekst.

Produsentene står derfor overfor et valg:

  • Velge å samarbeide med et stort antall forskjellige VAD-spesialister lokalt og dermed ikke få samarbeid over flere land?
  • Gå bort fra det essensielle med å velge verdiøkende distribusjon og i stedet velge en global broadliner for å få størst mulig geografisk spredning?

Eller vil de velge det beste fra begge verdener – uten å inngå kompromiss – og lykkes i et globalt perspektiv, ved å inngå partnerskap med Exclusive Networks?

Verdiøkende distribusjon