Linkedin logo Contact icon

AVAILABLE TRAINING COURSES FOR Online

Fortinet Fast Track: FortiClient

Duration: 2 hours

Location: ONLINE

Date: November 17 @ 9:30 am

Päätelaitteet ovat jatkuvasti tietoturvahyökkäysten kohteina. FortiClient vahvistaa päätelaitesuojausta tuomalla integroitua näkyvyyttä, hallintaa ja ennakoivaa suojausta. Löytämällä, monitoroimalla ja määrittämällä päätelaitteen riskejä, voit varmistaa päätelaitteiden toimimisen määräysten mukaisesti ja vähentää niiden tietoturvariskejä.

View Course

Fortinet Fast Track: FortiAnalyzer, FortiManager

Duration: 2 hours

Location: ONLINE

Date: December 17 @ 9:30 am

Fortinetin hallinta- ja raportointitykalut mahdollistavat tehokkaan tavan yksinkertaistamaan ja tehostamaan tietoturvan yhden käyttöliittymän kautta, sekä paikallisissa-, hybridi- että pilviympäristöissä. Fortinetin hallinta- ja raportointiteknologiat ovat yli vuosikmymmenen kehityksen tulos ja ovat käytössä tuhansissa organisaatioissa ympäri maailman.

View Course

Contact Form


All fields with * are mandatory.