We are launching with a series of webinars in June to coincide with the Discover, Protect and Control message from Thales.

CipherTrust Data Security Platform
Discover – Protect – Control
Dataintrång ökar i alarmerande takt. Företagens IT-avdelningar för en ojämn kamp mot en hel värld som söker efter potentiella brister i perimeterskyddet. Dessutom har man globala och regionala dataskyddslagar som skall efterlevas.
IT-säkerhetsföretag söker efter en datacentrerad lösning som säkrar data, när data flyttar från nätverk till applikationer och molnet. När perimeternätverkskontroller och säkerhetskravsåtgärder misslyckas – är skydd av vilande data den sista försvarslinjen.

 

The CipherTrust Data Security Platform integrerar dataupptäckt, klassificering, dataskydd och enastående detaljerade åtkomstkontroller, alla med centraliserad nyckelhantering. Denna lösning gör datasäkerhet enkelt, påskyndar tiden till efterlevnad och säkrar molnmigrationen. Detta leder till färre specialresurser för datasäkerhetsoperationer, allmänna efterlevnadskontroller och signifikant reducerad risk över verksamheten.

 

Nyckelegenskaper
– Monitorering och rapportering
– Data Protection Modules
  • Transparent kryptering av filer, databaser och containers
  • Tokenisering med data masking (dynamisk och statisk) med User Acccess Controll
– Centraliserad nyckelhantering
  • Nyckelhantering för multipla molnintegrationer
  • Nyckelhantering för Oracle TDE, stordata, MS SQL, SQL Server Always Encrypted, med flera
– Data Discovery med Data Classification
  • Riskanalys med datavisualisering
Viktiga fördelar med CipherTrust plattformen:

Förenklar – ”Discover, Protect and Control”
CipherTrust Data Security Platform förenklar administrationen. Från en systemgemensam vy övervakas alla moduler och här upprättas policy och valda kontroller. Organisationen kan enkelt avslöja och åtgärda integritetsbrister, prioritera skydd och fatta väl underbyggda beslut om integritets- och säkerhetsmandat redan innan en förändring sker.

 

Säkerställer Compliance
Om företaget lyder under en tillsynsmyndighet eller om IT-revisorer genomför en audit, så är det naturligtvis viktigt att kunna visa upp att man har kontroll på sin känsliga data. Ofta förväntas omfattande rapporter som bevisar efterlevnad. Den här typen av rapporter finns fördefinierade.

 

Säkrar molnmigrering och hybrida moln-lösningar
CipherTrust Data Security Platform erbjuder avancerad kryptering och centraliserade lösningar för nyckelhantering, som gör att företag på ett säkert sätt kan spara känsliga data i molnet. Med ”Bring Your Own Encryption” (BYOE) för multipla moln, blir det möjligt att undvika molnleverantörers inlåsningseffekter.

Vill du veta mer om Thales eller CipherTrust?

Kontakta Olof Tambour på Exclusive Networks.

Kontakta Olof

Om Thales
Thales hjälper företag och organisationer att se bortom det traditionella sättet att kryptera där man ofta hanterar kryptonycklarna i separata silos istället för att arbeta med en enhetlig plattform och på ett strukturerat sätt.

 

Med CipherTrust står din organisation rustad för nästa intrångsförsök. Det kommer ändå inte finnas något användbart att stjäla.
Information om var våra kontor finns och hur du kontaktar oss finns på cpl.thalesgroup.com/contact-us