Linkedin logo Twitter logo Contact icon

Security

Security

Iedere onderneming dient tegenwoordig maatregelen te nemen voor IT security. Gegevens, goederen en personen dienen beschermd te worden tegen verlies, diefstal en beschadiging. Niet alleen de data wordt beschermd maar ook het imago van het bedrijf.

Door de toenemende groei van mobile devices en de trend van BYOD (Bring Your Own Device) in de zakelijke netwerkomgeving zien bedrijven ook steeds meer de noodzaak om draadloze en mobile devices veilige toegang te geven tot het bedrijfsnetwerk.De aandacht voor informatiebeveiliging is groeiende, zeker vanuit de maatschappij. Steeds meer bedrijven stellen dan ook de vraag of zij voldoende beveiligd zijn. Exclusive Networks heeft een breed portfolio met security-oplossingen. Dit gecombineerd met security consultants met jarenlange ervaring zorgt ervoor dat wij een passende oplossing voor security-vraagstukken hebben.

Welke security-oplossingen heeft Exclusive Networks?

Next Generation Firewall
De Next Generation Firewall filtert het netwerk- en internetverkeer op basis van applicatie- of type van het verkeer dat specifieke poorten gebruikt.  The features van de traditionele firewall zijn uitgebreid met functionaliteiten als QoS (Quality of Service), IPS (Intrusion Prevention Systems) , SSH en SSL inspectie en reputation-based malware filtering waardoor meer besmet verkeer onderschept wordt dan met de traditionele firewall. Ook kunnen security policies gemaakt worden op basis van gebruikers of gebruikersgroepen.

SSL VPN
SSL VPN is een webgebaseerde versie van VPN waarbij geen software benodigd is. SSL staat voor Secure Socket Layer en maakt gebruik van het HTTPS protocol. SSL VPN wordt gebruikt om een telewerker via een beveiligde VPN tunnel verbinding te laten maken met het bedrijfsnetwerk.

Two factor authenticatie
Authenticatie is het proces waarbij een applicatie nagaat of een gebruiker daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn. Bij authenticatie wordt gecontroleerd of een opgegeven bewijs van identiteit overeenkomt met echtheidskenmerken. Tijdens de authenticatie kan er gebruik worden gemaakt van drie verschillende kenmerken.
Deze kenmerken zijn:

  • iets wat je bent (Bijv. Iris, vingerafdruk)
  • iets wat je weet (Bijv. wachtwoord of pincode)
  • iets wat je bezit (token)

Als men het heeft over two-factor authenticatie (ook wel sterke authenticatie genoemd). Dan vindt authenticatie plaats met minimaal 2 van bovenstaande factoren. In de praktijk is dit meestal een pincode of wachtwoord in combinatie met iets wat je hebt (bijv. een hardware token).
Een hardware token genereert een OTP (One Time Password). Dit OTP kan ook gegenereerd worden middels SMS Authenticatie of een Soft token.

DDoS protection
Door alle recente nieuwsberichten heeft iedereen inmiddels over DDoS-aanvallen (Distributed Denial of Service) gehoord.
De ene na de andere belangrijke website, van onder meer de overheid en bankwereld, waren doelwit. Steeds meer bedrijven hebben voortaan webbased services of op web gebaseerde bedrijfsprocessen die beschikbaar moeten blijven. Hierdoor wordt het steeds belangrijker zich tegen DDoS-aanvallen te beschermen.

Met een DDoS-aanval wordt geprobeerd een computernetwerk of dienst onbruikbaar te maken voor de bedoelde gebruiker. Bij een DDoS aanval wordt dit vanuit meerdere computers tegelijk gedaan.

IPS
Een intrusion prevention system (IPS) is een aanvulling op de firewall-beveiliging van het netwerk, welke op strategische plaatsen in het netwerk geplaatst kan worden. De datapakketten die de IPS passeren worden op aanvallen gescand. Dit gebeurt tot op de hoogste laag van het OSI model, Laag 7, de application layer. Dit is van belang omdat op deze laag patronen van virussen en aanvallen van wormen en hackers te herkennen zijn.

Mobile Device Management (MDM)
Helpt ondernemingen om mobile devices te beveiligen, monitoren, beheren en ondersteunen middels over-the-air distributie van applicaties, data en configuratie-instellingen.

Web Application Firewall
Deze technologie is bedoeld om websites en portals te beveiligen tegen hedendaagse geavanceerde aanvallen die plaats vinden op applicatieniveau, gebruik maken van fouten in de programmatuur of van kwetsbaarheden (vulnerabilities) in de (web)applicatie.

Een Web applicatie firewall oplossing bekijkt wat er precies gedaan en aangevraagd wordt binnen het HTTP protocol. Mocht iemand zich niet aan de afgesproken standaarden houden dan zullen deze acties geblokkeerd of eruit gehaald worden. De Web Application Firewall is vooral bedoeld voor webomgevingen waar financiële transacties plaats hebben of omgevingen waar persoonsgegevens een rol spelen.

Next Generation Threat Protection
Proactieve bescherming van organisaties tegen geavanceerde malware, zero-day aanvallen en doelgerichte APT-aanvallen (Advanced Persistent Attacks). Deze geavanceerde aanvallen worden niet herkend door de traditionele ‘signature based’ oplossingen.

Ter ondersteuning van de security oplossingen heeft Exclusive Networks verschillende services

BEKIJK ONZE SERVICES

Voor meer informatie over het security portfolio neemt u contact op met Exclusive Networks. Bel +31(0)499 462121 of stuur een email naar info@exclusive-networks.nl.

Contact Form


Alle velden met * zijn verplicht.