Facebook icon Linkedin logo Twitter logo Contact icon
It's not brain surgery
Discover how to profit from Cloud Certified Expertise

DRA NYTTE AV SKYSERTIFISERT EKSPERTISE

Det er en kompetansebrist i skyen. Har du det som skal til for å gripe denne muligheten?

En rekke prosjekter innen bedriftstransformasjon venter på personer med rett kompetanse til å gi veiledning om større IT-investeringer. Grip denne sjansen ved å skaffe deg sertifisert kompetanse innen skyløsninger. Exclusive Networks Global Services’ eksklusive globale samarbeid med Arcitura Education gir deg muligheten til å tilegne deg ferdighetene som skal til for å oppnå betydelige inntekter med internasjonalt anerkjente CCP-bransjesertifiseringer.

arcitura: cloud professional logo

Finn ut hvordan Certified Cloud Professional (CCP)-programmet vårt kan gi deg tilgang til enorme muligheter når det gjelder overgang til skyen, å imøtekomme nye kundeutfordringer og nyttiggjøre deg de nyeste innovasjonene.

.

 

.

Leverandøruavhengig og direkte anvendbar kunnskap

Tenk strategisk og unngå å ta snarveien om AWS-, Microsoft- og Google-kurs som gjør at man sitter igjen med fragmenterte og uklare kunnskaper, og ikke gjør at du og kundene kan utnytte det fulle spekteret av muligheter i skyen.

Ettersom CCP-programmet er leverandøruavhengig, kan kursene brukes i forbindelse med alle leverandørmiljøer. Programmet gjør deg i stand til å utvikle skybaserte løsninger som er mindre avhengig av proprietære løsninger, slik at du kan dra nytte av produkttilbud i toppklasse uten å låses til enkelttilbydere.

Ved å markedsføre kompetansen din med leverandøruavhengig CCP-sertifisering, oppnår du økt troverdighet og rådgivende verdi overfor et størst mulig marked. Dermed reduseres den kommersielle risikoen, mens prosjektfleksibiliteten optimaliseres.

Oppnå grunnleggende sertifisering først, og bygg videre på dette med videre spesialiseringer innen felter som skyteknologi, skyarkitektur, sikkerhet i skyen, styringsstrukturer for skyen (cloud governance), skyvirtualisering og administrering av skykapasitet.

Fordeler

.

.

Contact Form


All fields with * are mandatory.