Focus: Triaden

Beskrivelse

Kjenner du til konseptet SOC Visibility Triad? Hvordan er det forskjellig fra XDR? Hvordan er fordelene med EDR sammenlignet med NDR?

I webinaret viser vi EDR (SentinelOne), NDR (Extrahop) og SIEM / UEBA (Exabeam) og diskuterer bruksområder og fordeler med hver enkelt løsning. Det hjelper oss å forstå hva XDR-konseptet betyr og fremhever styrken til løsningene vi har i porteføljen.

SOC Visibility Triad er et konsept som ble laget av Gartner i 2015. Data er hentet fra SIEM, NDR og EDR. Data samlet fra disse tre områdene kan gi sikkerhetsteamet et overordnet bilde av den mest kritiske aktiviteten i IT-miljøet og hjelpe dem med å stoppe angrep tidlig.

Lær hvordan “Triaden” kan brukes til å forbedre synligheten for å kunne oppdage angrep på et tidlig tidspunkt, og få raskere håndtering, noe som reduserer TTA (Time To Answer). Spesifikke bruksområder, men også styrker og svakheter for hvert enkelt verktøy, blir diskutert.

Det blir vist en demo av løsningen.

NB: Webinaret holdes på engelsk, og avholdes i samarbeid med Exclusive Networks Sverige, og deres webinarserie “Focus”.

Dato Sted Varighet Tid

Interessert? Fyll ut skjemaet for å melde deg på: