Facebook icon Linkedin logo Twitter logo Contact icon

Tjenester og support.

Tjenester & Support

Exclusive Networks tilbyr en rekke tjenester og akkreditert teknisk support – tilgjengelig 24/7 alle dager – på tvers av et stort antall teknologier.

Forhandlere som tar i bruk disse tjenestene på vegne av sine kunder drar nytte av:

  • Kortere salgssyklus
  • Større kundeinnsikt
  • Større kundetilfredshet
  • Raskere løsning
  • Lavere operasjonelle kostnader
  • Stadig voksende forretning

En annerledes tilnærming

I stedet for å behandle de forskjellige produsenters teknologi separat vil våre ingeniører se kundens totale infrastruktur under ett og tilby level 1 og 2 support på lokalt språk, over telefon eller på stedet – etter behov. Kunden får en sømløs supportopplevelse ved at vi jobber tett og proaktivt med level 3-support fra produsenten.

Førsteklasses kurs og opplæring

Vårt internasjonale supportsenter (ISC) kan også tilby førsteklasses kurslokaler for forhandlere og sluttkunder som ønsker alle nivåer av teknisk akkreditering. Sjekk vår kalender for å finne kurs og sertifiseringer i din region eller ta kontakt med oss for mer iinformasjon

Contact Form


All fields with * are mandatory.