Facebook icon Linkedin logo Twitter logo Contact icon

Våre produsenter setter kursen for den framtidige teknologien.

Tufin

Tufin setter organisasjoner i stand til å implementere endringer i nettverkssikkerhet på en dag, ved bruk av automatisering og analyser, orkestrering av endringsprosesser ende til ende på tvers av fysiske miljøer og hybride skyplattformer. Den prisvinnende Tufin Orchestration Suite designer, provisjonerer, analyserer og kontrollerer automtaisk nettverksendringer fra applikasjonslaget ned til nettverkslaget. Dette minimerer feil og muliggjør rask levering, samsvar med gitte krav, og sikrer oppetid.

 

Kontaktperson i Exclusive:

Espen Andreassen

Partner Account Manager

Tlf: +47 922 14 297
E-post: eandreassen@exclusive-networks.com

 

 

Website Last Ned Whitepaper

Contact Form

All fields with * are mandatory.

Contact Form


All fields with * are mandatory.