Facebook icon Linkedin logo Twitter logo Contact icon

Value-added Services and Technologies.

Exclusive Group

Exclusive Group er gruppen for verdiøkende tjenester og teknologier (VAST). Vi øker veksten av disruptive og innovative teknologier over hele verden.

  • Redefinering av verdier og tilrettelegging for nye muligheter gjennom “Disruptive Distribusjon” er kjernen av det Exclusive Group driver med gjennom sitt cybersecurity-team Exclusive Networks, og divisjonen for datasentertransformasjon, BigTec.
  • Dette kompletteres av omfattende og innovative globale tjenester for prosjektutrulling og support (ITEC), samt integrerte, kommersielle leasing-tilbud levert av Exclusive Capital.

For mer informasjon, se her: www.exclusive-group.com

Contact Form


All fields with * are mandatory.