FortiTrust – Fortinet rozszerza ofertę usług zapewniających bezpieczeństwo cyfrowej infrastruktury

Fortinet rozszerzył ofertę o usługę FortiTrust, która dołączyła do innych usług bezpieczeństwa FortiCare i FortiGuard. Unikatową cechą FortiTrust jest model licencjonowania bazujący na objętych usługą użytkownikach, niezależnie z której sieci, urządzenia końcowego czy zasobów chmurowych w danym momencie korzystają. Na początku funkcjonalność nowej usługi obejmuje weryfikację tożsamości oraz kontrolę dostępu do zasobów sieciowych na bazie mechanizmu ograniczonego zaufania (Zero Trust Network Access, ZTNA), ale wkrótce zostanie rozszerzona.

Do rodziny usług FortiTrust trafiły najpierw FortiTrust Access oraz FortiTrust Identity, zaś w przyszłości planowane jest udostępnienie dodatkowych usług zapewniających bezpieczny dostęp do infrastruktury brzegowej (Secure Access Service Edge, SASE) oraz dla brokerów zabezpieczających dostęp do usług chmurowych (Cloud Access Security Broker, CASB).FortiTrust Access oraz FortiTrust Identity

FortiTrust Access umożliwia wdrożenie w przedsiębiorstwach mechanizmu ograniczonego zaufania podczas dostępu do sieci (ZTNA), z licencjami przypisanymi do poszczególnych użytkowników. Metoda ta ma kluczowe znaczenie dla utrzymania spójnej ochrony współczesnych hybrydowych i wysoce rozproszonych sieci, widzialności stanu ich bezpieczeństwa oraz możliwości sprawowania nad nim kontroli.

ZTNA zapewnia każdemu pracownikowi w firmie większy poziom bezpieczeństwa podczas uzyskiwania dostępu do aplikacji. Mechanizm ten zaimplementowany jest w usłudze FortiTrust Access, dzięki czemu przedsiębiorstwa zyskują dostęp do agentów ZTNA oraz bazującej na chmurze orkiestracji. Stanowi to kolejny etap budowania rozwiązań ZTNA firmy Fortinet, które jednoznacznie identyfikują i klasyfikują wszystkich użytkowników oraz ich urządzenia starające się o dostęp do sieci i aplikacji, niezależnie od tego, czy podłączeni są do sieci lub znajdują się poza nią, a aplikacje są zlokalizowane w siedzibie firmy lub w środowisku chmurowym.

Kolejną usługą z grupy FortiTrust, będącą uzupełnieniem dla FortiTrust Access, jest FortiTrust Identity. Zapewnia ona zalecaną podczas kontrolowania dostępu do aplikacji, bazującą na chmurze weryfikację tożsamości z wykorzystaniem uwierzytelniania wieloskładnikowego.

Dostęp do wszystkich usług Fortinet klienci mogą nabyć również za pośrednictwem partnerów, co daje im możliwość rozwijania oferty i biznesu.

FortiTrust kreuje nową przyszłość usług bezpieczeństwa

FortiTrust udostępnia usługi ochronne, które „podążają” za użytkownikiem w ramach całej firmowej platformy bezpieczeństwa, co umożliwia łatwe zarządzanie i ochronę wszystkich typów urządzeń. Nowa oferta zapewnia też inne korzyści:

  • Elastyczny model licencjonowania usług ochronnych, w ramach którego przypisane są do użytkownika – eliminuje potrzebę śledzenia liczby wykorzystywanych urządzeń lub zużycia pasma oraz ułatwia obliczanie całkowitego kosztu wdrożenia, z uwzględnieniem rabatów uzależnionych od ilości pakietów.
  • Zintegrowana pojedyncza licencja na usługi ochronne – przydatna w konkretnych zastosowaniach w systemie Fortinet Security Fabric.
  • Łatwe wdrażanie nowych usług ochronnych – umożliwia użytkownikom korzystanie z różnych typów urządzeń, co ma szczególne znaczenie w firmach o architekturze hybrydowej, w której istnieje konieczność zabezpieczania zasobów lokalnych oraz dostarczanych z chmury.
  • Łatwe uaktualnianie i migracja między usługami.

Fortinet rozszerza ofertę usług bezpieczeństwa

FortiTrust uzupełnia istniejącą ofertę usług bezpieczeństwa FortiCare oraz FortiGuard firmy Fortinet. Usługa FortiCare jest dostępna dla wszystkich produktów należących do platformy Fortinet Security Fabric. Oferowana jest na trzech poziomach – Essential, Premium i Elite – na wszystkich zapewnione jest wsparcie techniczne 24×7 oraz terminowe rozwiązywanie problemów. FortiCare rozszerza również funkcjonalność wybranych produktów i kont, co ułatwia zaspokojenie unikalnych potrzeb wszystkich przedsiębiorstw. Dzięki FortiCare zyskują one dostęp do ekspertów Fortinet, którzy pomagają przyspieszyć wdrożenie technologii, zapewniają zaawansowane wsparcie oraz proaktywną opiekę w celu maksymalizacji bezpieczeństwa i wydajności wdrożonych rozwiązań Fortinet.

Usługi FortiGuard Security Services są powiązane z posiadanymi przez firmy urządzeniami Fortinet, co umożliwia skoordynowaną i spójną w czasie rzeczywistym obronę przed najnowszymi cyberatakami. Dostosowane zostały do różnych typów klientów – dostępne są m.in. indywidualne usługi dla korporacji, pakiety dla przedsiębiorstw oraz dla małych i średnich firm. Dzięki wykorzystaniu wiodących w branży mechanizmów inteligentnego wykrywania zagrożeń stworzonych w FortiGuard Labs, usługi FortiGuard Security Services zapewniają pakiet bazujących na sztucznej inteligencji funkcji ochronnych, które stale oceniają zagrożenia i automatycznie dostosowują ochronę w ramach Fortinet Security Fabric.

W ofercie producenta wkrótce pojawią się aktualizacje i dodatkowe rozszerzenia tych usług.

Dostępne w każdym miejscu usługi ochronne FortiTrust

Rosnącej liczbie nowych urządzeń i ich punktów styku z siecią towarzyszą nieustające inwestycje w cyfrowe innowacje, co przekłada się na wzrost przestrzeni, na której firmy mogą zostać zaatakowane. Wiele z nich staje przed wyzwaniem dotyczącym ochrony całej infrastruktury, ponieważ coraz bardziej wyrafinowany charakter zagrożeń powoduje, że trudniej jest zarządzać bezpieczeństwem firmowej sieci za pomocą odizolowanych produktów, odpowiadających za ochronę wybranych punktów oraz rozproszonych usług. Złożoność ta jest potęgowana przez wykreowane przez lata i nadal stosowane różne modele cenowe dla poszczególnych usług i wiele sposobów licencjonowania, uzależnionych od rodzajów urządzeń, znajdujących się w nich komponentów sprzętowych, a także charakteru użytkowników.

Usługi FortiTrust zapewniają firmom ochronę w każdej sieci, urządzeniu końcowym lub chmurze, z jednym modelem licencjonowania i uproszczonym mechanizmem wdrażania we wszystkich środowiskach – wpisuje się to w koncepcję platformy Fortinet Security Fabric, zakładającej ochronę w każdym miejscu ludzi, urządzeń, aplikacji i danych. Dzięki rozszerzeniu przez Fortinet oferty usług, firmy mogą jeszcze lepiej chronić się przed rosnącą liczbą cyfrowych ataków pochodzących z różnych źródeł, zabezpieczać krytyczne urządzenia, dane, aplikacje i połączenia od centrum danych, przez chmurę, po biuro domowe.

Więcej informacji znajduje się na stronie producenta.