V-ZAM to internetowy system sprzedaży przeznaczony dla Partnerów Exclusive Networks Poland S.A.. Umożliwia uzyskanie szczegółowych informacji o dostępnych produktach wszystkich producentów znajdujących się w ofercie. Za jego pomocą możliwe jest składanie zamówień on-line oraz kontakt z przedstawicielami handlowymi. V-ZAM umożliwia również monitorowanie procesu zwrotu towarów.

I. Co każdy o V-ZAMie wiedzieć powinien?

 • 1. Rezerwacja towaru w momencie umieszczenia towaru w koszyku

  W systemach sprzedaży internetowej konkurencji rezerwacja towaru następuje dopiero w momencie wysyłki koszyka do realizacji, natomiast w Exclusive Networks Poland S.A. już w momencie wrzucenia produktu do koszyka. Rezerwacja towaru w systemie V-ZAM jest do godz. 24:00 każdego dnia.

 • 2. Odnowienia anulowanych koszyków

  O godz. 24:00 następuje anulowanie koszyków z towarami zamówionymi danego dnia, istnieje jednak możliwość ich odnowienia (do 3 dni roboczych).

  Gdzie?
  V-ZAM/Menu Główne/Koszyk – link: Kliknij tutaj aby odnowić swoje anulowane koszyki z ostatnich 3 dni

 • 3. Wszystkie dokumenty związane z danym zamówieniem w jednym miejscu

  W szczegółach zamówienia Partner ma możliwość pobrania wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z danym zamówieniem: faktur pro forma (przydatnych w przypadku zamówienia na przedpłatę), kopii faktur w PDF, korekt, plików z kodami aktywacyjnymi, certyfikatów itp.

  Gdzie?
  V-ZAM/Menu Główne/Zamówienia/Szczegóły zamówienia

 • 4. Zawsze aktualne ceny, z uwzględnieniem upustów Partnerów

  Opiekun Handlowy Veracomp Exclusive Networks Poland SA. przyporządkowuje Partnerowi odpowiednie cenniki uwzględniające upusty.

  Gdzie?
  V-ZAM/Menu Główne/Producent/Lista Towarów + Karta Towaru

 • 5. Wszystkie informacje w systemie w pełni online

  Wszystkie dane widoczne w systemie: informacje o cenach, stanach magazynowych, płatnościach, fakturach, realizacji zamówień, zleceniach serwisowych, terminach dostaw, kursach walut są w pełni aktualne.

 • 6. Szczegółowa informacja o terminach dostaw i realizacji zamówienia

  Gdzie?
  V-ZAM/Menu Główne/Zamówienia niezrealizowane:

  Jeśli znany jest termin realizacji zamówienia, w systemie widnieje informacja: „Spodziewana data dostawy” oraz status daty dostawy: „Potwierdzona” / „Niepotwierdzona”.

  Jeśli nie jest znana data dostawy towaru – widnieje wówczas informacja „Średni termin realizacji: X dni”

  Dodatkowo z Partnerem kontaktuje się Przedstawiciel Handlowy Exclusive Networks Poland S.A. z informacją o dacie realizacji zamówienia oraz o ewentualnych zmianach terminów realizacji.

 • 7. Przetworzenia zamówień historycznych w zamówienia bieżące

  Ułatwia pracę, gdy Partner często zamawia te same produkty.

  Gdzie?
  V-ZAM/ Menu Główne/Zamówienia/Szczegóły zamówienia
   – należy wybrać opcję „Stwórz koszyk na podstawie tego zamówienia”.

 • 8. Przekazywanie koszyków między użytkownikami w ramach danej firmy

  Do wykorzystania głównie w dużych firmach, gdzie dowolna liczba osób może tworzyć koszyk, ale uprawnienia do zamawiania ma 1 osoba.

  Gdzie?
  V-ZAM/Menu Główne/Koszyk/przycisk „Przekaż koszyk”

 • 9. Informacje o cenach specjalnych przyznanych przez producenta

  Jest to możliwość dołączenia numeru cen specjalnych lub certyfikatu cen specjalnych, co przyśpiesza realizację zamówień pod kątem logistycznym.

  Gdzie?
  V-ZAM/Menu Główne/Koszyk

 • 10. Negocjacja cen z Opiekunem Handlowym

  Po wybraniu przez Partnera (z poziomu koszyka) opcji „Zapytaj o cenę” pojawia się formularz, w którym Partner może wpisać swoją propozycję ceny i wysłać ją do Veracomp – Exclusive Networks Poland SA. Opiekun Handlowy otrzymuje informację – zapytanie o cenę od Partnera, ma możliwość zaakceptowania jej, odrzucenia bądź utworzenia kontroferty.

  Gdzie?
  V-ZAM/Menu Główne/Koszyk/przycisk „Zapytaj o cenę”

 • 11. Wsparcie techniczne – szybki kontakt z inżynierem: pomoc przedsprzedażna, pomoc posprzedażna - Helpdesk

  Gdzie?
  V-ZAM/RMA i Helpdesk

II. Procedury

 • 1. Jak uzyskać dostęp do V-ZAM?

  Jak uzyskać dostęp do V-ZAM

  Aby uzyskać dostęp do systemu sprzedaży internetowej V-ZAM należy być Partnerem Exclusive Networks Poland S.A. (tj. przesłać do nas dokumenty firmy: wpis do ewidencji lub KRS, NIP, Regon) oraz podpisać Umowę Partnerską wraz z załącznikami.

  Wyróżniamy 4 rodzaje uprawnień w systemie V-ZAM oraz warunki ich przydzielania:

  Poziom uprawnień Uprawnienia Warunki nadania uprawnienia
  I poziom Katalog Towarów – przeglądanie Przesłanie dokumentów: wpis do ewidencji lub KRS, NIP, Regon
  RMA i Zwroty Przesłanie dokumentów: wpis do ewidencji lub KRS, NIP, Regon
  II poziom Helpdesk Wszystkie zgłoszenia/Tylko własne Przesłanie dokumentów: wpis do ewidencji lub KRS, NIP, Regon
  Tworzenie koszyków Podpisanie Umowy Partnerskiej, wyszczególnienie w Karcie Partnera (załącznik do umowy) osób upoważnionych do składania zamówień
  III poziom Składanie Zamówień Podpisanie Umowy Partnerskiej, wyszczególnienie w Karcie Partnera (załącznik do umowy) osób upoważnionych do składania zamówień
  Historia Zamówień Wszystkie zgłoszenia/Tylko własne Podpisanie Umowy Partnerskiej, wyszczególnienie w Karcie Partnera (załącznik do umowy) osób upoważnionych do składania zamówień
  Lista płatności Podpisanie Umowy Partnerskiej, wyszczególnienie w Karcie Partnera (załącznik do umowy) osób upoważnionych do składania zamówień
  IV poziom Administrator Podpisanie Umowy Partnerskiej, wyszczególnienie w Karcie Partnera (załącznik do umowy) osoby upoważnionej do pełnienia obowiązków administracyjnych w systemie sprzedaży internetowej Veracomp – Exclusive Networks Poland SA
 • 2. Jak zmienić uprawnienia w systemie?

  Do wyboru mamy jedną z opcji:

  > Administrator dokonuje zmian w systemie V-ZAM. Administrator ma możliwość pełnego zarządzania kontami dostępu: dokonywanie aktywacji i dezaktywacji kont, zmiany poziomu uprawnień, tworzenia ograniczeń itp.

  > Przesłanie do Exclusive Networks Poland S.A. zaktualizowanej Karty Partnera (załącznik do Umowy Partnerskiej).

  Jedynym dokumentem służącym do aktualizacji uprawnień w systemie V-ZAM jest Karta Partnera – do pobrania w systemie V-ZAM.

  Gdzie?
  V-ZAM/Menu Główne/zakładka „Konta”

 • 3. Oferta i ceny

  Oferta systemu sprzedaży internetowej V-ZAM dostępna pod adresem www: https://vzam.exclusive-networks.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert i jest ważna tylko na terenie Polski. Exclusive Networks Poland S.A. nie gwarantuje pełnej dostępności produktów zawartych w tym zaproszeniu, w terminach oczekiwanych przez Partnerów.

  Przedmiotem sprzedaży przez Internet są wyłącznie produkty wymienione w cenniku przedstawionym w systemie sprzedaży internetowej V-ZAM w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny zawarte w cenniku są cenami netto i są podane w następujących walutach:

  • PLN – polski złoty
  • USD – dolar amerykański
  • EUR – euro.

  Ceny podane w walucie obcej są przeliczane na złoty polski według kursu banku wskazanego przez Exclusive Networks Poland S.A. obowiązującego w dniu zakupu.

 • 4. Polityka bezpieczeństwa

  Wszelkie dane uzyskane za pośrednictwem Systemu Sprzedaży Internetowej V-ZAM (w tym dane o cenach towarów), jako że są dostosowywane do wielkości obrotów, wiarygodności kontrahentów, ich zdolności kredytowej oraz przebiegu dotychczasowej współpracy stron są przeznaczone wyłącznie do wiadomości Partnerów oraz osób upoważnionych do korzystania z systemu w ich imieniu i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Osoba uprawniona do korzystania z Systemu Sprzedaży Internetowej V-ZAM nie może również przekazywać loginu i hasła dostępu osobom trzecim. W razie stwierdzenia takiego faktu Exclusive Networks Poland S.A. zastrzega sobie prawo do likwidacji loginu i hasła i uniemożliwienia dostępu do systemu dla danego Partnera, w przypadku którego zaszła taka okoliczność.

  W sytuacji, gdy dana osoba, do tej pory reprezentująca Partnera, przestała pełnić dotychczasowe obowiązki lub zmienił się zakres jej obowiązków, a:

  > Partner wyznaczył administratora w systemie V-ZAM – wszelkie zmiany związane z dezaktywacją konta bądź zmianą uprawnień w systemie dokonuje Administrator;

  > Partner nie wyznaczył administratora w systemie V-ZAM – Partner jest zobowiązany do przesłania do Exclusive Networks Poland S.A.. informacji dotyczącej dezaktywacji konta osoby przestającej pełnić obowiązki, bądź zmianie uprawnień dla danej osoby bądź nadania uprawnień do korzystania z systemu nowym osobom.

  Exclusive Networks Poland S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osobę, która utraciła prawa do reprezentowania Partnera.

 • 5. Składanie i realizacja zamówień

  Partner składa zamówienie wypełniając odpowiedni formularz, który znajduje się na stronie modułu zamówień internetowych.

  > W przypadku braku towaru w magazynie Exclusive Networks Poland S.A. – zamówienie oczekuje w systemie na dostawę towaru. Partner jest informowany o terminie dostawy (a także o ewentualnych zmianach) poprzez komunikat w systemie V-ZAM i/ lub drogą mailową.

  Gdzie?
  V-ZAM/Menu Główne/zakładka „Niezrealizowane”

  Obowiązującą jest cena z dnia sprzedaży, tj. z dnia przetworzenia zamówienia na fakturę sprzedaży.

  > W przypadku, gdy towar jest w magazynie Exclusive Networks Poland S.A\., zamówienie będzie zrealizowane jeszcze tego samego dnia – pod warunkiem, że zostanie wysłane do realizacji przez Partnera do godziny 17:00.

  Zamówienia, które wpłyną w dzień roboczy do godziny 17:00, zgodnie z zapewnieniami spedytora, zostaną dostarczone na podany adres w ciągu 24 godzin (pod warunkiem, że kolejny dzień jest dniem roboczym).

  Produkty zamawiane w ostatnim dniu roboczym w tygodniu będą dostarczane w najbliższym dniu roboczym następującym po dacie zamówienia.

  Dniem roboczym jest każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  Jeżeli wartość faktury przekracza kwotę 1000 zł netto, Exclusive Networks Poland S.A. pokrywa koszty transportu. Natomiast jeśli wartość faktury kształtuje się poniżej 1000 zł netto, do wartości faktury doliczone zostanie 20 zł netto jako koszt transportu (wyjątkiem jest region Warszawa i Kraków, gdzie koszty transportu wynoszą 10 zł netto).

  Zasady naliczania opłat za transport nie obejmują: > zamówień licencji i serwisów > faktur z tego samego dnia, jeżeli pierwsza była obciążona kosztem transportu lub przekroczyła 1000 zł netto.

  Opłaty za transport są naliczane dla dostaw obejmujących część danego zamówienia w sytuacji, gdy dostawa całości nie jest możliwa z powodu braku towaru w magazynie.

  W przypadku dostaw realizowanych przez spedytora Partner zobowiązuje się sprawdzić stan przesyłki w momencie odbioru paczki.

  Jeżeli nastąpi niezgodność pomiędzy ilością towaru w przesyłce a umieszczoną na fakturze lub wagą wymienioną w liście przewozowym a faktycznie otrzymywaną – odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem spedytora i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Exclusive Networks Poland S.A., wypełniając formularz dostępny w systemie V-ZAM.

  Gdzie? V-ZAM/Menu Główne/zakładka: RMA i Helpdesk, „Inne przypadki zwrotów”

  Powyższa procedura obowiązuje również w przypadku kradzieży lub uszkodzenia przesyłki spowodowanej niewłaściwym sposobem spedycji.

Najczęściej zadawane pytania związane z systemem V-ZAM (FAQ)

 • Jak uzyskać dostęp do systemu V-ZAM?

  Aby uzyskać dostęp do systemu sprzedaży internetowej V-ZAM należy być Partnerem Exclusive Networks Poland S.A. (tj. przesłać  do Exclusive Networks Poland S.A.. dokumenty firmy:  wpis do ewidencji lub KRS, NIP, Regon) oraz podpisać Umowę Partnerską wraz z załącznikami.

 • Co to jest i do czego służy koszyk?

  Koszyk jest podręcznym dokumentem zawierającym listę towarów wraz z ilością, które planujemy zamówić. Pełni podobną rolę jak koszyk w tradycyjnym sklepie.

 • Czy można mieć więcej niż jeden koszyk?

  Koszyków można mieć wiele, przy czym w danym momencie tylko jeden koszyk może być aktywny, tzn. wskazany jako ten, na którym pracujemy (do którego są dodawane kolejne towary). W każdej chwili istnieje możliwość wskazania innego koszyka jako aktywnego.

  Aby stworzyć dodatkowe koszyki wystarczy kliknąć w przycisk Nowy koszyk w szczegółach koszyka, zamówienia,  z którym aktualnie pracujemy.

 • Jak stworzyć koszyk?

  W celu stworzenia koszyka wystarczy na liście towarów wpisać odpowiednie ilości przy interesujących pozycjach. Następnie u góry, bądź  u dołu listy należy wybrać opcję „Dodaj do koszyka”.

  Koszyk można też stworzyć z poziomu szczegółów Karty Towaru.

 • Jak przekształcić koszyk w zamówienie?

  W tym celu należy skorzystać z zakładki Koszyk w Menu Głównym.  W efekcie wyświetli się okno z zawartością koszyka i jego nagłówkiem. Warto w tym momencie sprawdzić zawartość koszyka oraz ustawiony adres wysyłki i formę transportu.

  Następnie wybieramy opcję Zapisz i zamów, po czym system wyświetli komunikat o poprawnym wysłaniu zamówienia do realizacji.

 • Czy dodanie towaru do koszyka powoduje jego rezerwację?

  Tak, rezerwacja w systemie V-ZAM następuje już w momencie wrzucenia towaru do koszyka, a nie w momencie wysyłki całości zamówienia do realizacji. Dzięki temu Partner Exclusive Networks Poland S.A. ma pewność, ze otrzyma wszystkie produkty, które wrzucił do koszyka (jeśli są dostępne w naszym magazynie).

 • Administrator konta – czym się różni od zwykłego użytkownika?

  Administrator konta to użytkownik mający uprawnienia rozszerzone o możliwość zakładania kont innym użytkownikom (bez konieczności podpisywania dodatkowych umów), a także zarządzania tymi kontami, tj. zmiany poziomu uprawnień bądź dezaktywacji. Nie ma jednak możliwości zakładania kont o statusie Administrator.

  W Karcie Partnera (załączniku do Umowy Partnerskiej) Partner wskazuje daną osobę jako Administratora konta Partnera w systemie zamówień V-ZAM Exclusive Networks Poland S.A. i upoważnia ją do: składania wszelkich zamówień, upoważniania (w systemie V-ZAM) innych osób do działania w imieniu Partnera, w tym do składania zamówień oraz zmiany uprawnień tych osób wobec Exclusive Networks Poland S.A..

 • Jak można uzyskać status Administratora konta?

  Aby uzyskać uprawnienia Administratora konta należy:
  > Jeśli Partner ma podpisaną Umowę Partnerską – przesłać do Exclusive Networks Poland S.A. zaktualizowaną Kartę Partnera (załącznik do Umowy Partnerskiej) ze wskazaniem Administratora.

  Kartę Partnera można pobrać korzystając z systemu V-ZAM.

  Gdzie?
  V-ZAM/Menu Główne/zakładka „Konta”

  > Jeśli partner nie ma umowy Partnerskiej z  Exclusive Networks Poland S.A. – podpisać Umowę Partnerską.

  W celu podpisania umowy należy skontaktować się z Opiekunem Handlowym Exclusive Networks Poland S.A.(https://www.exclusive-networks.com/pl/kontakt-pl/), bądź wysłać prośbę, korzystając z systemu V-ZAM.

  Gdzie?
  V-ZAM/Menu Główne/zakładka „Konta”

 • Czy w systemie V-ZAM można negocjować ceny?

  Tak, funkcja ta jest dostępna z poziomu szczegółów Koszyka. Aby rozpocząć negocjację z Opiekunem Handlowym Exclusive Networks Poland S.A.,  należy wybrać opcję ”Zapytaj o cenę”. Pojawi się wówczas formularz, w którym Partner może wpisać swoją propozycję cenową (w walucie lub w PLN), nazwać ofertę negocjacyjną oraz przesłać do Opiekuna Handlowego Exclusive Networks Poland S.A. swoje uwagi. Na koniec należy zapisać ofertę negocjacyjną i przesłać do Opiekuna Handlowego.

 • Jak sprawdzić płatności?

  W celu sprawdzenia płatności należy skorzystać z zakładki „Płatności” w Menu Głównym.

  Widnieje tam lista faktur powstałych w wyniku współpracy z Exclusive Networks Poland SA, są również informacje czy dana faktura została zapłacona oraz czy została zapłacona w terminie. Jest możliwość pobrania kopii faktury w pliku PDF.

 • Gdzie jest informacja o niezrealizowanych zamówieniach oraz terminach dostaw produktów?

  Aby sprawdzić informacje na temat niezrealizowanych zamówień oraz terminów dostaw należy skorzystać z zakładki „Niezrealizowane” w Menu Głównym. Widnieją tam również informacje na temat terminów dostaw produktów, statusy dostaw (potwierdzony, niepotwierdzony). W przypadku, gdy nie mamy jeszcze terminu dostawy podanego przez producenta, można sprawdzić  średnie czasy realizacji zamówienia na dany produkt.

 • Jak wygenerować RMA (różne)?

  Dokument RMA można wygenerować korzystając z zakładki RMA i Helpdesk w Menu Głównym.

  > Jeśli towar zakupiony w Exclusive Networks Poland S.A. wymaga naprawy i chcemy przesłać go do serwisu, należy skorzystać z sekcji „Zgłoszenie serwisowe”.

  > Jeśli zamierzamy zwrócić do Exclusive Networks Poland S.A. towar udostępniony do testów, należy skorzystać z sekcji „ Zwrot sprzętu udostępnionego do testów”.

  > Jeśli chcemy przesłać towar do Exclusive Networks Poland S.A. z innych powodów (np. w związku z pomyłką w dostawie lub w dołączonych do niech dokumentach), należy skorzystać z sekcji „Inne przypadki zwrotów”.

 • Serwisy zewnętrzne

  W przypadku serwisów zewnętrznych odpowiednia informacja pojawia się w systemie V-ZAM w momencie tworzenia RMA.

  Tekst zawiera informacje na temat firmy obsługującej daną markę, strony WWW, godzin pracy serwisu.

 • Jak zamówić transport?

  W tym celu należy skorzystać z zakładki „Zamów transport” widocznej w Menu Głównym.

  Możliwość zamówienia transportu jest również dostępna w momencie tworzenia dokumentu RMA, po wyborze produktów do wysyłki – link: „Zamów tani transport przesyłki”.

  Ważne! Usługa dotyczy tylko i wyłącznie przesyłek wysyłanych z każdego miejsca na terenie kraju do siedziby firmy Exclusive Networks Poland S.A. przy ul. Zawiłej 61 w Krakowie.

 • Jak wygenerować pro formę/WSK?

  Wygenerowanie dokumentu pro forma, dokumentu WSK jest możliwe z poziomu szczegółów zamówienia.

  W tym celu należy skorzystać z zakładki Zamówienia w Menu Głównym a następnie kliknąć w numer konkretnego zamówienia, dla którego chcemy wygenerować powyższe dokumenty.

 • Jak zrealizować zamówienie w cenach specjalnych?

  Po dodaniu produktu do koszyka, widniejącą opcję „Ceny specjalne od producenta” należy zaznaczyć na „TAK”. Następnie pojawią się dodatkowe pola z możliwością wpisania numeru cen specjalnych, załączenia odpowiedniego certyfikatu (jeśli jest wymagany) oraz przesłania uwag do Przedstawiciela Handlowego Exclusive Networks Poland S.A..

  Możliwość zakupu produktów w cenach specjalnych mają wyłącznie Partnerzy Exclusive Networks Poland S.A., którzy posiadają specjalne zniżki przyznane przez producentów.