Jak hasło stało się przeżytkiem – komentarz Łukasza Knysaka

Coraz bardziej oczywiste staje się, że hasła powinny zacząć odchodzić w przeszłość. Przez długie lata spełniały swoje zadanie, jednak obecnie są kłopotliwe w zarządzaniu i łatwe do wykorzystania przez przestępców. Ale przejście do alternatywnych mechanizmów uwierzytelniania wymaga zmiany sposobu myślenia.

Zdaniem Łukasza Knysaka, Senior System Engineera w Exclusive Networks Poland:

Najtrudniej spełnić wymóg wygodnego dostępu do zasobów, nie ryzykując jednocześnie obniżeniem poziomu bezpieczeństwa. Wprawdzie przy obecnym rozproszeniu aplikacji i korzystających z nich użytkowników może się wydawać, że to niezwykle skomplikowane zadanie, ale i w tym wypadku na rynku udaje się znaleźć systemy i rozwiązania, które pozwalają na realizację tych założeń. Staje się to możliwe za sprawą jednoczesnej integracji różnych mechanizmów, takich jak wiele metod MFA, federacji uwierzytelniania SAML oraz OAuth2/OIDC, a także dzięki sposobom eliminującym konieczność częstego logowania się użytkowników do wielu różnych aplikacji.

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ Z KOMENTARZEM ŁUKASZA W CRN POLSKA

#WeShareKnowledge #WeAreITExperts
Together #WeAreExclusive