Nowa wersja Red Hat OpenShift 4.8

Red Hat poinformował o udostępnieniu Red Hat OpenShift 4.8 – najnowszej wersji czołowej platformy Kubernetes dla przedsiębiorstw. Ta efektywna platforma, która umożliwia tworzenie i łączenie różnych obciążeń w chmurze hybrydowej, pomaga przedsiębiorstwom w szybszym tworzeniu nowych aplikacji chmurowych bez konieczności rezygnowania z dotychczas wykorzystywanych środowisk i inwestycji w technologie informatyczne.

Podczas gdy firmy korzystają z coraz większej liczby aplikacji, platformy chmurowe oparte na technologii Kubernetes muszą obsługiwać nie tylko wszystkie otwarte infrastruktury chmur hybrydowych, lecz również wiele uruchamianych w tych infrastrukturach obciążeń i aplikacji.

Zwrócono na to szczególną uwagę w badaniach przeprowadzonych niedawno przez firmę Pulse na zlecenie Red Hat, dotyczących nowych trendów wykorzystania aplikacji na platformie Kubernetes. Respondenci wskazywali na wiele obciążeń wdrożonych na kontenerach i platformie Kubernetes, takich jak:

 • Bazy danych lub pamięć podręczna danych
 • Narzędzia do pozyskiwania, porządkowania i analizowania danych
 • Rejestry i narzędzia do monitorowania
 • Serwery WWW i serwery aplikacji
 • Oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym
 • Aplikacje niestandardowe oparte na platformach Java i Microsoft .NET

Nowe potrzeby klientów sprzyjają wprowadzaniu kolejnych innowacji na rynku. Red Hat OpenShift 4.8 to platforma, na której firmy mogą w sposób bardziej spójny tworzyć, wdrażać i uruchamiać hybrydową kombinację aplikacji i usług.

Przedsiębiorstwa z całego świata, takie jak AXA France, Bao-zun, Işbank i WorldPay from FIS, wybrały platformę Red Hat OpenShift, aby uruchamiać na niej heterogeniczne obciążenia, od nowoczesnej analizy danych i sztucznej inteligencji/uczenia maszynowego, aż po modernizowanie tradycyjnych aplikacji Java i .NET. Najnowsza wersja platformy Red Hat OpenShift pozwala jeszcze bardziej przyspieszyć tworzenie i uruchamianie różnych aplikacji w całej chmurze hybrydowej.

Szybsze programowanie i łatwiejsze zarządzanie obciążeniami

Platforma Red Hat OpenShift 4.8, oparta na technologii Kubernetes 1.21 i interfejsie środowiska wykonawczego CRI-O 1.21, jeszcze bardziej upraszcza pracę programistów. Umożliwia obsługę większej liczby elementów i rozszerza możliwości przetwarzania obciążeń w firmach reprezentujących różne branże. Oto jej nowe funkcje i rozszerzenia:

 • Obsługa podwójnego stosu IPv6/IPv4 i pojedynczego stosu IPv6 zapewnia aplikacjom zgodność operacyjną i komunikację w środowiskach, które oprócz protokołu IPv4 wykorzystują również IPv6. Przykładem są funkcje sieciowe zaprojektowane z myślą o chmurze (Cloud-Native Network Functions) dla firm telekomunikacyjnych oraz systemy instytucji rządowych na całym świecie, które wymagają obsługi protokołu IPv6. Rozszerzenie to umożliwia dodatkowe zabezpieczenie aplikacji i ułatwia zapewnienie jej zgodności z przepisami.
 • OpenShift Pipelines to funkcja umożliwiająca użytkownikom deklaratywne definiowanie, tworzenie wersji i śledzenie zmian kanałów udostępniania aplikacji w ramach kodu źródłowego aplikacji w repozytoriach Git. Programiści mogą wykorzystać przepływ pracy Git, aby zautomatyzować wdrażanie kanałów CI/CD oraz przekształcać kod w funkcje w sposób szybszy i bezpieczniejszy dla firmy. Mogą też zarządzać swoimi kanałami oraz tworzyć ślad kontrolny zgodnie z wymaganiami repozytorium Git, ponieważ kanały są aktualizowane razem na wszystkich etapach swojego cyklu życia.
 • Konsola OpenShift zwiększa komfort pracy programistów. Umożliwia programistom pracującym w Spring Boot tworzenie i testowanie kodu w środowisku lokalnym przed ich szerszym udostępnieniem. Ponadto, aby jeszcze bardziej usprawnić programowanie przy użyciu architektury Serverless, Red Hat OpenShift 4.8 udostępnia na konsoli programisty zaawansowane opcje skalowania.
 • Funkcje OpenShift Serverless umożliwiają programistom tworzenie i uruchamianie funkcji na żądanie na platformie OpenShift. OpenShift Serverless jest dostępny w formie „technology preview”. Pomaga w uproszczeniu, automatyzacji i przyspieszeniu tworzenia i obsługi aplikacji. Sprawia, że nie trzeba już ręcznie konfigurować i skalować infrastruktury.
 • Kontenery OpenShift w wydzielonym środowisku testowym, oparte na projekcie open source Kata Containers, zapewniają bezpieczniejsze środowisko wykonawcze kontenerów z wykorzystaniem „lekkich” maszyn wirtualnych. Rozwiązanie to, dostępne w formie „technology preview”, udostępnia nowe funkcje przeznaczone dla konkretnych obciążeń wymagających szczególnie silnych zabezpieczeń na poziomie aplikacji. O ile większość aplikacji i usług jest dobrze chroniona przez silne zabezpieczenia kontenerów Linux, kontenery w wydzielonych środowiskach testowych zapewniają dodatkową warstwę izolacji idealną dla zadań o charakterze wrażliwym, takich jak przetwarzanie obciążeń uprzywilejowanych lub uruchamianie niezaufanego kodu.

Rozszerzony ekosystem partnerów

W ostatnich latach na platformie Red Hat OpenShift uruchamianych jest coraz więcej obciążeń od niezależnych producentów oprogramowania (ISV). Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Pulse, 63% respondentów uruchamia na kontenerach i platformie Kubernetes zarówno obciążenia niestandardowe, jak i udostępniane przez producentów typu ISV, lub tylko obciążenia ISV.

Aby zapewnić firmom jeszcze większy wybór, Red Hat rozszerzył certyfikat Red Hat OpenShift na większą liczbę obciążeń uruchamianych na platformie Kubernetes dla przedsiębiorstw. Partnerzy Red Hat mogą teraz udostępniać i certyfikować oprogramowanie na platformie OpenShift za pośrednictwem rozwiązania Operators lub wykresów Helm. To rozszerzenie certyfikatów ułatwia im wykorzystanie technologii opracowanych z myślą o platformie Kubernetes w celu skalowania oprogramowania i zarządzania nim.

Ekosystem OpenShift z certyfikatami Kubernetes Operators i Helm obejmuje dziś ponad 150 rozwiązań partnerów, włącznie z ostatnio certyfikowanym rozwiązaniem Operators, a w szczególności Intel OpenVINO Model Server i OpenNESS, platformę kontenerową Ionir dla Kubernetes, hybrydową obiektową pamięć masową w chmurze MinIO, chmurową bazę danych MongoDB Atlas oraz certyfikowane wykresy Helm dla narzędzia HashiCorp Vault. W ramach tego zintegrowanego ekosystemu dostępne są rozwiązania, które współdziałają z platformą OpenShift w sposób uwzględniający wymagania chmury. Są to bazy danych, narzędzia oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, środowiska wykonawcze aplikacji, narzędzia programistyczne, pamięci masowe, sieci, zabezpieczenia, narzędzia do monitorowania i logowania, i wiele innych.

Ponadto dział usług firmy Red Hat (Red Hat Services) udostępnia klientom specjalistyczną wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji oraz praktyczne doświadczenie, które pomoże im w tworzeniu nowoczesnych, skalowalnych aplikacji hybrydowych.

Dostępność

Platforma Red Hat OpenShift 4.8 zostanie udostępniona w lipcu, z możliwością jej przetestowania w środowisku Developer Sandbox for Red Hat Openshift.