Red Hat Ansible Automation Platform 2 ułatwia automatyzację w chmurze

Red Hat poinformował o udostępnieniu platformy Red Hat Ansible Automation Platform 2, która wyznacza nowy standard automatyzacji w chmurze hybrydowej. Nowa wersja znanej już platformy została udoskonalona z myślą o rozwoju technologii obliczeniowych na dużą skalę. Wprowadzono w niej samodzielne funkcje automatyzacji, podczas gdy sam proces automatyzacji został głębiej wbudowany w cykl tworzenia aplikacji.

Na platformie Ansible Automation dostępna jest siatka automatyzacji, która dodatkowo ułatwia automatyzację na dużą skalę w otwartej chmurze hybrydowej. Łączy ona poszczególne komponenty jej procesu i przeprowadza kontrole stanu w środowiskach automatyzacji obejmujących wszystkie zasoby informatyczne. Siatka automatyzacji została zaprojektowana z myślą o łączeniu różnych środowisk z rozproszonymi sieciami, co zapewnia większą elastyczność i odporność bez obniżania poziomu bezpieczeństwa. W rezultacie przedsiębiorstwa mogą efektywniej wdrażać i skalować procesy automatyzacji. Hybrydowe i wielochmurowe technologie obliczeniowe stają się newralgicznymi elementami środowisk informatycznych. W związku z tym przedsiębiorstwa potrzebują platform automatyzacji, które mogą połączyć tradycyjne systemy z nowoczesnymi usługami na dużym obszarze – od centrum przetwarzania danych, aż po brzeg zdalnej sieci. Platforma Ansible Automation Platform 2 została całkowicie przebudowana z myślą o chmurze hybrydowej, co ułatwia informatykom standardową automatyzację na dużą skalę, w różnych środowiskach i systemach. Kontroler automatyzacji (znany wcześniej jako Ansible Tower) umożliwia jej skalowanie na żądanie w sposób bardziej spójny i niezawodny. Użytkownicy mogą teraz systematycznie standaryzować procesy automatyzacji oraz eliminować związane z nimi niezgodności w całym przedsiębiorstwie.

Automatyzacja bliżej informatyków: samodzielne procesy automatyzacji dostępne zarówno dla programistów, jak i dla informatyków odpowiedzialnych za eksploatację systemu

Automatyzacja zagościła współcześnie także w chmurze hybrydowej, a powiązane z nią narzędzia są już dostępne nie tylko dla specjalistów. Zarówno informatycy z zespołów operacyjnych, jak i programiści muszą teraz pełnić również rolę automatyków. Potrzebna jest do tego elastyczna technologia automatyzacji, którą można łatwo przenosić i skalować tak, aby objęła wszystkie obszary środowiska informatycznego. Architektura platformy Ansible Automation Platform 2 została zaprojektowana specjalnie z myślą o chmurze. Jest ona wyposażona w nowe narzędzia ułatwiające współpracę i narzędzia programistyczne, które umożliwiają tworzenie, testowanie i dystrybuowanie treści związanych z procesem automatyzacji oraz zarządzanie tymi treściami. Dzięki temu wszyscy pracownicy działu informatycznego mogą objąć rolę automatyków.

Ansible Automation Platform 2 wprowadza koncepcję środowiska wykonawczego automatyzacji, które zastąpiło komponent Ansible Engine. W środowisku tym dostępne są samodzielne obszary automatyzacji, które można łatwo replikować i wielokrotnie wykorzystywać w całym przedsiębiorstwie. Pozwala to zespołom udostępniać narzędzia do automatyzacji w sposób szybszy i bardziej skalowalny w całym środowisku informatycznym. Ponadto, środowisko wykonawcze znacznie zmniejsza ogólne koszty operacyjne oraz upraszcza procesy związane z utrzymaniem standardowej platformy automatyzacji w chmurze hybrydowej.

Kolejną funkcją jest nawigator po treściach związanych z automatyzacją, dzięki któremu zespoły mogą szybciej sprawdzać, czy treści te działają w prawidłowy sposób, nawet w największych środowiskach. Pomaga to automatykom, w tym programistom i administratorom, w utrzymaniu spójności operacyjnej systemów, od stacji roboczych programistów poprzez platformy pomostowe po środowiska produkcyjne.

Platforma automatyzacji dla produktów Red Hat działających w otwartych chmurach hybrydowych i na brzegu sieci

Usprawnienie współpracy pozwala na połączenie odizolowanych wcześniej obszarów przepływu pracy i procesu programowania w tradycyjnych serwerach i maszynach wirtualnych oraz klastrach chmurowych, na których zainstalowano platformę Red Hat OpenShift. Narzędzie Red Hat Ansible Automation Platform Operator umożliwia bezpośrednią integrację platformy Ansible Automation z platformą Red Hat OpenShift. Usprawnia to wdrażanie klastrów automatyzacji w chmurze oraz migrację danych i zarządzanie nimi, a także instalowanie aktualizacji zwiększających wydajność platformy. W ten sposób automatyzacja została jeszcze głębiej wbudowana w procesy oparte na chmurze.

Red Hat ma dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie automatyzacji opartej na platformie Ansible. Dlatego usługa Red Hat Insights sprawia, że automatyzacja przynosi zawsze optymalne rezultaty w całej otwartej chmurze hybrydowej. Usługa ta obejmuje teraz znane wcześniej komponenty rozwiązania Automation Analytics poszerzone o następujące dodatkowe funkcje:

  • Advisor analizuje pracę kontrolerów automatyzacji na podstawie rekomendacji firmy Red Hat, która ma dogłębne doświadczenie w tej dziedzinie. Umożliwia ocenę dostępności, wydajności, stabilności i bezpieczeństwa systemów.
  • Drift tworzy podstawy kontrolera automatyzacji, które pomagają w zapewnieniu spójności konfiguracji oraz wykrywaniu problemów podczas analizy historycznych danych systemu.
  • Policies umożliwia przedsiębiorstwom tworzenie unikatowych reguł wewnętrznych, które ułatwiają wykrywanie i eliminowanie problemów typowych dla danego środowiska.

Dostępność

Platforma Ansible Automation Platform 2 w wersji Early Access jest już dostępna dla wszystkich dotychczasowych i potencjalnych klientów. Platforma Ansible Automation Platform 2.1 będzie ogólnie dostępna w listopadzie 2021 r.