Red Hat i Samsung tworzą rozwiązanie oparte na sieci dostępu radiowego (RAN) i technologii 5G

Red Hat poinformował o rozszerzeniu współpracy z firmą Samsung, w celu wspólnego zaoferowania zwirtualizowanej sieci dostępu radiowego (vRAN) z poszerzonymi funkcjami integracji i automatyzacji. To nowe rozwiązanie, które dzięki zwiększonej elastyczności i wydajności operacyjnej spełnia również wymagania technologii 5G, pomoże dostawcom usług telekomunikacyjnych w zarządzaniu dużymi sieciami.

Red Hat jest jednym z głównych partnerów firmy Samsung w dziedzinie platform, a produkt będący efektem tej współpracy przyniesie wspomnianym dostawcom wiele korzyści. Będą oni mogli tworzyć i wdrażać rozwiązania i funkcje, które są bardziej spójne i lepiej dostosowane do obowiązujących przepisów oraz wdrażać je, nawet w kilkudziesięciu tysiącach ośrodków przy mniejszym ryzyku, osiągając szybszy zwrot z inwestycji. Z kolei klienci mogą wykorzystać nową platformę do tworzenia innowacji opartych na prywatnych sieciach 5G, technologii wielodostępowego przetwarzania brzegowego (MEC), sieciach rdzeniowych 5G i innych technologiach.

Sieć RAN 5G, której siłą napędową jest oprogramowanie open source, pomoże dostawcom usług telekomunikacyjnych w skutecznym konkurowaniu na rynku, zwiększaniu przychodów i spełnianiu coraz wyższych wymagań klientów we współczesnym świecie, zorientowanym na rozwiązania chmurowe. Poszczególne komponenty tej sieci są wspomagane przez solidne funkcje obliczeniowe, które wymagają spójnej infrastruktury w chmurze. Dostawcy chcą mieć pewność, że wszystkie komponenty sieci RAN będą ze sobą współdziałać w sposób zgodny z oczekiwaniami użytkowników końcowych – od osób korzystających z telefonów komórkowych po wielkie firmy telekomunikacyjne obsługujące operacje biznesowe.

Samsung i Red Hat wiedzą, że dostawcy korzystający z kompleksowych rozwiązań vRAN muszą ciągle sprawdzać ich funkcjonalność sieciową, zgodność operacyjną i wydajność.

Dlatego oferują swój produkt z myślą o zapewnieniu klientom następujących korzyści:

  • Kompleksowe, zwirtualizowane rozwiązanie, które dzięki rozszerzonym funkcjom automatyzacji i integracji pomaga w uproszczeniu procesów oraz zmniejszeniu ryzyka operacyjnego i ryzyka związanego z wdrażaniem;
  • Przyszłościowa, elastyczna sieć, którą można szybko dostosowywać do zmieniających się wymagań dzięki funkcji zdalnego wdrażania aktualizacji przez administratorów.

W rozwiązaniu tym zostanie wykorzystana cała gama technologii Red Hat opartych na otwartej chmurze hybrydowej, takich jak Red Hat OpenShift – najlepsza na rynku platforma Kubernetes dla przedsiębiorstw, Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes i Red Hat Ansible Automation Platform.

Rozszerzona współpraca z Samsungiem pokazuje, że rozbudowany ekosystem partnerów firmy Red Hat, udostępniający klientom wybór rozwiązań i usług na każdym poziomie architektury, może sprostać wielu wyzwaniom. Dostawcy usług telekomunikacyjnych mogą wdrażać elastyczne strategie hybrydowe lub wielochmurowe, które umożliwiają tworzenie i użytkowanie oprogramowania w każdym środowisku chmurowym, a także modyfikować swoje infrastruktury stosownie do bieżących potrzeb związanych ze strategią, działalnością biznesową lub technologiami.

Podejmując decyzje związane z rozwojem swoich firm, dostawcy biorą pod uwagę nie tylko innowacje, lecz również ochronę środowiska. Jak wynika ze sponsorowanych przez Red Hat badań dotyczących zrównoważonego rozwoju, sieci RAN odpowiadają za 75% łącznego zużycia energii elektrycznej przez dostawców usług telekomunikacyjnych. Mogą oni więc być zainteresowani optymalizacją tego wskaźnika. Platforma Red Hat OpenShift umożliwia taką optymalizację na wielu poziomach – węzła, klastra, systemu i domeny. Odczuwalne oszczędności przyniesie na przykład wyłączenie nieużywanych komponentów sieci.

Więcej informacji o rozwiązaniach Red Hat znajdziesz na naszej stronie, a jeśli chciałbyś je samodzielnie przetestować skorzystaj z naszych bezpłatnych Red Hat Labs.