Schneider Electric na pierwszym miejscu rankingu Sustainability Magazine 2022

Schneider Electric, producent urządzeń marki APC™ oraz lider cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyzacji, zajął pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu magazynu Sustainability. Raport ten zestawia działania i osiągnięcia wiodących na rynku firm w zakresie działań podjętych na rzecz zrównoważonego rozwoju w 2021 roku.

Ranking Sustainability Magazine

Spośród nadesłanych przez czytelników magazynu nominacji, eksperci Sustainability Magazine wytypowali 100 firm, które w zakresie zrównoważonego rozwoju posiadają zarówno jasno określoną strategię oraz zdefiniowane cele na przyszłość, jak i już teraz wykazują się konkretnymi działaniami w obszarze ekorozwoju. W rankingu brano również pod uwagę to, czy nominowane firmy faktycznie są zdolne do rozwiązywania problemów, które mają wpływ na zmiany klimatyczne.

W zestawieniu pojawiają się więc zarówno wielkie korporacje z sektora energii i technologii, jak i firmy logistyczne, dostawcy komponentów czy produktów konsumenckich.

Pozycja lidera rankingu objęta przez Schneider Electric wynika z wprowadzenia długofalowej strategii zrównoważonego rozwoju oraz jej konsekwentnej i skutecznej realizacji przez producenta – już od ponad 20 lat.

Schneider Electric na pierwszym miejscu w rankingu Sustainability Magazine 2022

Wieloletnie osiągnięcia Schneider Electric w zakresie zrównoważonego rozwoju

Firma rozpoczęła działalność jako Schneider & Cie we Francji w 1836, podczas rewolucji przemysłowej. W 2005 roku wdrożyła tzw. barometr zrównoważonego rozwoju, stając się w branży pionierem w zakresie monitorowania swojego wpływu na ludzi, planetę i zyski.

Według Oliviera Bluma, dyrektora ds. strategii i zrównoważonego rozwoju w firmie, Schneider Electric zaoszczędził 120 milionów ton emisji CO2 i zapewnił około 30 milionom osób dostęp do energii w ciągu 15 lat od uruchomienia „barometru”.

Schneider Electric został uznany za najbardziej zrównoważoną firmę na świecie w 2021 przez indeks Corporate Knights Global 100. Ponadto, na podstawie rocznych ocen z 2021 z czterech kluczowych indeksów zewnętrznych (CDP Climate Change, Dow Jones Sustainability World Index (DJSI), EcoVadis i Vigeo Eiris) Schneider Electric utrzymał doskonałe wyniki w korporacyjnych rankingach zrównoważonego rozwoju.

Już jedenasty rok z rzędu Schneider Electric znalazł się na liście A Climate Change globalnej organizacji CDP. Z kolei, w Dow Jones Sustainability World Index uzyskał 86/100 punktów (średnia dla branży to 28/100). Zdobył też m.in. 90/100 punktów za zrównoważone zakupy od EcoVadis (ze względu na praktyki dekarbonizacji łańcucha dostaw).

Sustainability Impact Program firmy Schneider Electric na lata 2021-2025

Schneider Electric ma również ambitne plany na przyszłość. Firma opublikowała 5-letni Sustainability Impact Program ze swoimi zobowiązaniami w obszarze zrównoważonego rozwoju na lata 2021-2025.  Obejmuje on m.in. plany uzyskania 80% „zielonych przychodów”, zwiększenia zawartości materiałów ekologicznych w produktach do 50% oraz uwolnienia 100% opakowań pierwotnych i wtórnych z plastiku jednorazowego użytku, jak również wykorzystania tektury z recyklingu.

Rozwiązania APC od Schneider Electric w ofercie dystrybucyjnej Exclusive Networks Poland

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ROZWIĄZANIACH APC W NASZYM PORTFOLIO

Zapraszam również do bezpośredniego kontaktu:

Krzysztof Urbański
krzysztof.urbanski@exclusive-networks.pl
+48 697 989 821