DNS value-added usluge za ISP kompanije

Velik broj pružatelja usluga je za razvoj value-added pretplatničkih usluga tradicionalno koristio legacy pristup poput deep packet inspection (DPI) i proxy tehnologiju. Iako takav model podupire pretplatničke usluge, on donosi i izazove poput ograničene skalabilnosti, smanjene vidljivosti i visokih troškova posedovanja. Mnogo isplativiji pristup za ISP pružatelje je korištenje DNS-a. Osim što privatnim i poslovnim korisnicima isporučuje različite usluge temeljene na IT sigurnosti, takav pristup omogućava i povećanje prosečnog prihoda po korisniku (ARPU).

U doba konstantnih promena i sveprisutnih sigurnosnih pretnji, pružatelji usluga moraju osigurati  mrežnu platformu za value-added pretplatničke usluge. Takav pristup treba obuhvatati i fiksne i mobilne korisnike.  Uz temeljni mrežni protokol poput DNS-a, pružateljima usluga se otvara najskalabilniji i najisplativiji put do value-added usluga. ISP tvrtke se tako lako mogu razlikovati od konkurencije. 

Infoblox je razvio rešenje upravo za ISP pružatelje usluga koje osigurava brzi povrat na investiciju (ROI), uz fleksibilnu cloud i virtualnu tehnologiju. Pay-as-you-grow model minimizira početna ulaganja i omogućava skaliranje rešenja temeljem rasta broja korisnika. 

Rešenje iz Infobloxa odgovora na povećani zahtev krajnjih korisnika za inteligentnim rešenjem koje omogućava isporuku različitih usluga, na primer: 

  • filtriranje sadržaja (content filtering) koje štiti privatne korisnike od web pretnji poput malware i phishing napada, ili nudi mogućnost blokiranja oglasa 
  • složenija i prilagodljivija sigurnosna rešenja za poslovne korisnike uz mogućnost granularne kontrole 
  • zaštita za IoT mreže i korisnike gde je ključna vidljivost botnet i malware aktivnosti 

U nastavku donosimo pet ključnih razloga zašto su value-added usluge temeljene na DNS-u najisplativiji put za ISP/CSP kompanije. 

Veća isplativost uz korišćenje postojeće infrastrukture 

Za razliku od standalone pristupa koji se temelji na deep packet inspection alatima ili proxyjima, pristup temeljen na DNS-u koristi postojeću infrastrukturu. Povećava se vidljivost i kontrola sadržaja, a krajnji korisnici su zaštićeniji. Eliminacijom skupih i standalone alata, eliminiraju se i velika početna ulaganja. 

Veća prilagodljivost 

Pristup temeljen na DNS-u uvek je skalabilniji od deep packet inspection modela. Rešenje je fleksibilnije, a implementacija manje zahtevna. Skalabilnost je uveliko poboljšana jer pristup deluje na nivou samo DNS signalinga, što znači preusmeravanje samo malog dela korisničkog prometa, umesto celokupnog. Tradicionalni pristupi, s druge strane, analiziraju kompletni in-line promet. 

Manji uticaj na performanse 

Kod tradicionalnih pristupa, analizira se sav promet nezavisno od toga je li korisnik pretplatnik ili ne. Uz pristup temeljen na DNS-u, pružatelji usluga dobijaju napredne DNS caching funkcionalnosti. Temeljem toga, mogu pružiti puno bolje iskustvo prvog spajanja. Može se analizirati samo promet korisnika koji koriste određenu uslugu, smanjujući ukupni uticaj na performanse i QoE (Quality of Experience). Usluge temeljene na DNS-u ujedno poboljšavaju performanse kroz filtriranje kriptiranog prometa – bez potrebe za dekripcijom korisničkog prometa. 

Povećana vidljivost 

Više od 90 posto današnjeg web prometa je HTTPS. Zbog kriptovane komunikacije, tradicionalnim rešenjima nedostaje vidljivost. To znači da ne mogu identifikovati pojedinačne korisnike, što je posebno uobičajeno u slučajevima kada se više korisnika spaja preko kućnog WiFi-ja. Rešenje temeljeno na DNS-u, s druge strane, eliminise potrebu za dešifrovanjem, a pružatelji usluga stiču kompletnu vidljivost. 

Objedinjene usluge za mobilne i fiksne korisnike 

Deep packet inspection pristup uglavnom zanemaruje fiksne korisnike u kontekstu value-added usluga jer bandwidth i in-line pristup zahteva prevelik kapacitet uređaja. Kao što smo spomenuli, korišćenje DNS-a omogućuje veću prilagodljivost i bolji uvid u to ko je, a ko nije pretplatnik. Pružatelji usluga tako mogu ponuditi prilagodljive pretplatničke usluge i mobilnim i fiksnim korisnicima. Time se osigurava i diferencijacija od konkurencije te otvara put za povećanje prihoda. 

Infoblox je tržišni leader u kontekstu rešenja za DNS, DHCP i IP address management (DDI). Infobloxovo rešenje osigurava laku implementaciju novih usluga, i to bez kompleksnih zahvata te negativnih uticaja na brzinu i performanse mreže. Najvažnije od svega, Infoblox omogućava bržu monetizaciju usluga.