Identity as a Service – Prilika za MSSP pružaoce usluga

Napade na IT sistem organizacije najlakše je započeti krađom identiteta zaposlenih i preuzimanjem autorizovanog pristupa. Popularnost phishing i credential stuffing napada potvrđuje da napadači to znaju i vešto iskorišćavaju. Zato upravljanje identitetima i snažna autentikacija postaje verovatno najvažnije ulaganje u sigurnost i otpornost organizacije. MSSP kompanije su kao pružaoci sigurnosnih usluga kroz Identity-as-a-Service model u mogućnosti da brzo reše gorući problem identiteta, ponude konkretnu vrednost korisnicima te otvore nove poslovne prilike.

Nezavisno od veličine, sve se današnje firme suočavaju sa istim ili sličnim problemima u kontekstu upravljanja IT sistemom. Troškovi upravljanja, složenost i rizici u hibridnom i multi-cloud okruženju neprestano rastu. Da bi se potencijalni rizici smanjili, osigurala zaštita podataka i identiteta te ispunila očekivanja krajnjih korisnika, kompanije trebaju dovoljan broj stručnih IT administratora. U pravilu, većina njih nema dovoljan broj zaposlenih koji bi mogli upravljati IT aplikacijama i infrastrukturom.

Prilika za MSSP 

Identity as a Service (IDaaS), kao ključna komponenta sigurnosnih usluga, jedno je od najbrže rastućih segmenata u kontekstu cloud computing-a. Zbog toga raste i potreba za MSSP uslugama u kontekstu autentifikacijskih rešenja baziranih na oblaku. Osim što omogućuje razvoj i širenje tržišta, IDaaS vašoj MSSP kompaniji donosi i:

  • Redovne periodične prihode – Cene za modele bazirane na SaaS-u se određuju po korisniku mesečno, što vrlo brzo dovodi do stabilnih prihoda i diverzifikuje vaš rizik
  • Zadržavanje korisnika – Usluge za upravljanje identitetima su trajne. Uzmimo za primer Active Directory, uslugu koju je Microsoft predstavio pre više od 20 godina i koja se zadržala do danas. Čak i da žele, korisnici se AD teško mogu “rešiti”. IDaaS jednako tako omogućuje izgradnju dugoročnih odnosa sa klijentima.
  • Mogućnosti pružanja usluga – Većina današnjih organizacija posluje u hibridnom i multi-cloud okruženju kojeg bezuspešno pokušavaju da pojednostave. MSSP usluge time postaju gotovo neophodne.

Prednosti Entrust Identity as a Service

Razvijajući IDaaS, Entrust je posebnu pažnju obratio na fleksibilnost i funkcionalnosti potrebne svim MSSP-ovima:

  • Multi-tenancy – Više klijenata na istoj konzoli uz jasno odvajanje podataka
  • Multi-tier – Višeslojno konfigurisanje partnera i klijenata s detaljnim izvještajima o upotrebi i naplati
  • White labeling – Mogućnost brendiranja usluge kao sopstvene, i to uz mogućnost prilagđavanja boja, logo-a i email-a
  • Fleksibilna pay-as-you-go cena – Inventar nije potreban, a naplata se bazira na broju krajnjih korisnika
  • Sveobuhvatan set API-ja – Web-based API-ji koji omogućuju jednostavnu integraciju sa drugim aplikacijama i pružaju mogućnost automatizacije
  • Jednostavna instalacija i upravljanje – Jednostavan setup i podržana automatizacija uobičajenih administrativnih zadataka. Mogućnost korišćenja podrške od strane Entrust-a (24×7) ili pružanja sopstvene podrške u slučaju white labeling pristupa