CipherTrust Data Security Platform – Upptäcka, skydda och kontrollera

Antalet dataintrång ökar i alarmerande takt

Företagens IT-avdelningar för en ojämn kamp mot en hel värld som söker efter potentiella brister i perimeterskyddet. Dessutom har man globala och regionala dataskyddslagar som skall efterlevas.

Många företag väljer därför att snegla på samma system som banker och andra institutioner sedan länge använt när de säkrat sina system. Tricket är att skilja ut den affärskritiska informationen och göra den helt obrukbar i det fall den skulle hamna i orätta händer.

Det låter enkelt, men med Thales CipherTrust suit av krypteringsprodukter kan man styra vilka system som skall krypteras och hur organisationen kan jobba mer strukturerat med klassificering. Detta oavsett om det handlar om en databas eller filserver, i det egna datacentrat eller i molnet. Skyddet av ”data-at-rest” blir den sista försvarslinjen.

CipherTrust Data Security Platform integrerar; Data Discovery med Data Classification och ”Data-at-rest” encryption.

Accessen för användare och administratörer är mycket granulär och med den centralicerade nyckelhanteringen får organisationen maximal kontroll.

Denna produkt förenklar säkerhetsarbetet och tryggar integration och migrering. Det spelar ingen roll om t ex molnleverantören gör ett misstag, om din information ändå är krypterad. Effekten blir en signifikant reducerad risk för verksamheten. Du kan sova gott och dina kunder är trygga.

Viktiga fördelar

  • Förenklar – ”Discover, Protect and Control”

CipherTrust Data Security Platform förenklar administrationen.

Från en systemgemensam vy övervakas alla moduler och här upprättas policy och valda kontroller. Organisationen kan enkelt avslöja och åtgärda integritetsbrister, prioritera skydd och fatta väl underbyggda beslut om integritets- och säkerhetsmandat redan innan en förändring sker.

  • Säkerställer Compliance

Om företaget lyder under en tillsynsmyndighet eller om IT-revisorer genomför en audit, så är det naturligtvis viktigt att kunna visa upp att man har kontroll på sin känsliga data. Ofta förväntas omfattande rapporter som bevisar efterlevnad. Den här typen av rapporter finns fördefinierade.

  • Säkrar molnmigreringoch hybrida moln-lösningar

CipherTrust Data Security Platform erbjuder avancerad kryptering och centraliserade lösningar för nyckelhantering, som gör att företag på ett säkert sätt kan spara känsliga data i molnet. Med ”Bring Your Own Encryption” (BYOE) för multipla moln, blir det möjligt att undvika molnleverantörers inlåsningseffekter.

 

Om Thales

Thales hjälper företag och organisationer att se bortom det traditionella sättet att kryptera där man ofta hanterar kryptonycklarna i separata silos istället för att arbeta med en enhetlig plattform och på ett strukturerat sätt.

Med CipherTrust står din organisation rustad för nästa intrångsförsök. Det kommer ändå inte finnas något användbart att stjäla.

Läs mer om CipherTrust