När du tillämpar kunskap blir det intelligens.

Prisvärd och effektiv anslutning har blivit lika viktig som rent vatten och el i samhället och det är en nyckelkomponent i digitaliseringen. Men i dagens mobilcentrerade och IoT-aktiverade värld är nätverk komplicerat och anslutning kan vara utmanande. På Extreme Networks är vi engagerade för att göra nätverk enkelt – främja hur vi lever, arbetar och delar. Vi pressar gränserna för teknik som utnyttjar kraften i maskininlärning, artificiell intelligens, analys och automatisering.

 

Cloud Networking är – F-A-S-T:
FLEXIBEL: Rätt storlek för färdigheter, skala och affärsmål.
AGIL: Snabb och kontinuerlig leverans av nya funktioner
SÄKER: Bevisad i de mest riskkänsliga miljöerna
TEKNIK: Tillgång till de bästa teknikerna i världen
Extreme Networks is a vendor who truly encapsulates a partnership and when it comes to being able to successfully deploy networks for the town, they have always been there for us long after the ink has dried on the contract.

 

Paul Russell
CTO at Town of Enfield and Public Schools

Fördelar med Extreme Cloud-Driven

Sammanfattningsvis finns det 5 viktiga skäl till att Extreme levererar enkelt nätverk bättre än någon annan:

 

– En fullständig end-to-end-lösning som sträcker sig från Edge till Data Center med avancerad maskinvara byggd på Broadcom-teknik för att leverera de bästa anslutningsmöjligheterna och edge computing.

 

– Moln av högsta kvalitet – den första och enda molnhanteringslösningen som certifieras som ISO / IEC 27001-kompatibel för att återspegla vårt åtagande om bästa praxis och kontroll för informationssäkerhetssystem, samt integrerat stöd för Global Data Privacy Regulations (GDPR) och kontinuerlig innovation av ny funktionalitet.

 

– Val av moln: Extremes moln kan distribueras i det offentliga molnet, privata molnet eller lokalt, vilket ger organisationer oöverträffad flexibilitet att uppnå sina affärsmål. Oavsett distributionstyp så ger Extrems molndrivna infrastruktur kontinuerlig drift även om anslutningen till molnet påverkas, vilket ger än mer flexibilitet.

 

– Kapacitetsdjup: Vårt moln utnyttjar kraften hos ML, AI, analys och automatisering för att ansluta, säkra och optimera nätverksinfrastrukturen. Detta går långt utöver grundläggande förvaltning, men ger intelligens och –säkerhet att bygga grunden för nästa generations upplevelser.

 

– Stora besparingar: när allt är klart, ger effektiviteten av molnbaserad hantering också sänkt kostnad för enkel nätverkhantering. Detta täcker utöver abonnemangskostnaderna också serverinfrastruktur, kablar, kylning och underhåll samt kontinuerliga besparingar för utbildning och felsökning.

Vill du veta mer om Extreme Networks eller Effortless Experiences?

Kontakta Nicklas Helleday på Exclusive Networks.

Kontakta Nicklas

Om Extreme Networks
Sedan 1996 har Extreme Networks flyttat gränserna för nätverksteknik, drivet av en vision att göra det enklare, snabbare samt mer smidigt och säkert. Men vårt högre syfte har alltid varit att hjälpa våra kunder att ansluta bortom nätverket … stärka deras relationer med dem de tjänar.
Idag kallar vi det kunddrivna nätverk.