OOB-lösningar garanterar driftsäkerhet – på distans

Opengear har redan sedan starten varit en pionjär inom sitt marknadssegment och är än idag drivande inom out-of-band-områdets (OOB) utveckling. Företaget erbjuder en unik helhet som inte kan matchas av någon annan aktör på marknaden.

Anställda kan inte längre resa som förut och många arbetar därtill hemifrån, vilket innebär ett decentraliserat arbetssätt och stora utmaningar vad gäller driftsäkerhet och fjärråtkomst. Med Opengears Network Resilience Platform och OOB-teknologi får företag tillräckligt med bandbredd för att kritiska processer ska kunna fortsätta att fungera under ett avbrott, oavsett om det gäller ett stort datacenter eller en liten butik.

Ett separat  manageringsplan

Förenklat innebär Opengears Network Resilience Platform att användaren via en fysisk NetOps- eller smart OOB-enhet får tillgång ett separat manageringsplan. Här kan användaren få kontakt med en specifik konsolport eller utrustning inom sitt nätverk på distans. Detta sker via ett avgränsat nät – open band – som är separerat från det ordinarie produktionsnätet. Därmed begränsas mängden personer som kan få kontakt och hantera just den utrustningen, vilket innebär ökad säkerhet.

De flesta säkerhetsbrister sker internt hos företag. Har man känslig utrustning är det avgörande att begränsa hur många personer som har kontakt med den utrustningen. Genom att använda ett manageringsplan blir uppkopplingen säker och du riskerar inte att tappa kontrollen av till exempel brandväggar, om nätet skulle gå ner.

Network Resilience Platform

Nätverksresiliens är förmågan att tillhandahålla och upprätthålla en accepterad servicenivå inför fel som utmanar normalläget i den dagliga driften. Utöver förbättrad redundans och drifttid så skapar man även ett lager av intelligens, som stärker hela ryggraden i den IT-infrastruktur som finns hos företag och organisationer.

Ledare inom IT svarade i en oberoende undersökning hur de ser på prioriteringen av nätverksresiliens.  Där uppgav hela 49% att det var deras prioritet nummer 1.

För att säkerställa maximal drifttid behöver företag en heltäckande lösning utformad för att ge högsta möjliga kontinuitet i verksamheten, detta genom proaktiv övervakning och sanering.

Lär dig mer om hur man säkerställer nätverksresiliens här.

Out-Of-Band

Den primära funktionen för Out-of-Band managering är att ge säker fjärråtkomst till dina kritiska enheter även när det primära nätverket är nere.

Den tillhandahåller både närvaro och närhet till ditt distribuerade nätverk med en konsollserver som är fysisk ansluten till routrar, switchar och annan infrastrukturkritisk hårdvara på alla lokationer. Tillägget av 4G-LTE funktionalitet ger utöver en säker alternativ väg för åtkomst också möjligheten att göra en ”Failover to CellularTM”, vilket ger tillräckligt med bandbredd för att kritiska processer ska kunna fortsätta att fungera även under ett avbrott.

När nätverket går ner håller Out-of-Band dig igång!

Här kan du läsa mer om Out-of-Band.

Informationsfilmer från Opengear