fbpx
Facebook icon Linkedin logo Contact icon

ESTABLISHED AND EMERGING MARKET LEADERS PLOTTING THE FUTURE OF TECHNOLOGY.

Secure IT

Secure IT AB är en oberoende leverantör som med sina egenutvecklade produkter har hjälpt kunder proaktivt med sitt säkerhetsarbete sedan starten 1997. Secure IT AB är en garanti för korrekta analyser och råd om olika produkter och tjänster.

Secure IT är en etablerad produkt för proaktivt säkerhetsarbete som syftar till att skapa en säkrare och stabilare drift av IT-miljöer genom kontinuerliga sårbarhetsanalyser. Secure IT analyserar kundens nätverk och servers (virtuella eller fysiska) upp till en gång i veckan. Som underlag för analysen hämtas hot och sårbarheter från de viktigaste källorna i världen för en heltäckande analys.

Här kan du ladda ner och läsa mer om Secure IT’s produkter:

Appliance

Probe

Xternal

Website

Contact Form

All fields with * are mandatory.

Contact Form


All fields with * are mandatory.