Facebook icon Linkedin logo Twitter logo Contact icon

Yeniden Değer Tanımlama ve Fark Yaratma

Hakkımızda

Exclusive Networks yenilikçi siber güvenlik, ağ ve alt yapı teknolojilerinin büyümesini hızlandırır. Bu durum pazarın lider markaları ve bayileri ile çalışmaya yönlendirir.

  • Biz kendine özgü, çoklu pazarlara basit dokunuşlarla katma değerli distiribütör modeli ile ulaşırız.
  • Katma değerli uzman teknik ekip ve pazarlama desteğini bir araya getirerek yüksek değerli küresel bir distribütörüz.
  • Dünya çapındaki iş ortaklarımız değişen teknolojilerle birlikte oluşan yeni iş fırsatlarını bizim güvencemiz altında arttırmayı tercih ederler.

Exclusive Networks sürekli olarak geleneksel  VAD ( Value Added  Distrubutor) modelini yeniden tanımlar ve fark yaratır.

Biz buna ‘Dengeleri Değiştiren” diyoruz.

Contact Form


All fields with * are mandatory.