Vormetric Logo

Vormetric Veri Güvenliği platformu (Vormetric Data Security Platform) veri güvenliği ve şifreleme çözümlerini tek bir çatı altında sunmaktadır. Vormetric Veri Güvenliği platformu transparan dosya şifreleme(file-encryption), uygulama katmanında şifreleme(application-layer encryption), Tokenization, cloud tabanlı şifreleme, bütünleşik anahtar yönetim sistemi(integrated key management), dinamik veri maskeleme (DDM) çözümlerini içermektedir.

Vormetric Data Security çözümü kritik dosya erişimlerini kayıt altına alır ve uygulanan güvenlik politikaları kapsamında erişim ihlalleri engellenir. Çözüm ile kritik dosyalar, dizinler ve disk tabanlı şifreleme yapabilir, veriler kurum dışına çıksa dahi içeriğine şifreli olduğu için okunamaz/erişilemez. Tokenizasyon ve dinamik veri maskeleme özelliği sayesinde veriye erişen kullanıcı profiline göre kritik verinin tamamı veya bir kısmı maskelenerek gösterilir. Uygulama katmanında kullanılan Vormetric RestAPI teknolojisi ile kritik veriler veri tabanına yazılırken kolon bazlı şifrelenebilir, RestAPI uyarlaması basit ve hızlı çalışır, yazılım geliştirme ve toplam sahip olma maliyetlerini düşürür.

Vormetric Data Security Manager: Data Security Manager çatısı altında bulunan tüm çözümleri merkezi olarak yönetir. Anahtar ve şifreleme politikalarını tek noktadan dağıtır, kontrol eder ve kritik verilere erişimi/erişim ihlallerini raporlar. Sanal ve fiziksel cihaz olarak çalışabilir.

Vormetric Transparent Encryption: Kritik verilerin bulunduğu sunucular üzerine kurulan ve kernel seviyesinde çalışan Vormetric ajanı ile dosyalar, dizinler ve disk şifreleme işlemini dosya sistemi(file system level) seviyesinde yapar. Şifreleme işlemini yaparken minimum kaynak esasına göre çalışır.

Vormetric Live Data Transformation: İlk şifreleme(initial encryption) veya anahtar değişikliği(rekeying) operasyonlarını canlı ve minimum servis kesintisi ile tamamlanmasını sağlar. Bu işlemler isteğe bağlı olarak otomatik çalışacak şekilde zamanlanabilir(schedule).

Vormetric Tokenization with Dynamic Data Masking: Dinamik veri maskeleme(DDM) ve tokenizasyon çözümüyle kritik(Telefon Numarası, Kredi Kartı Numarası, TCKN vs) veriler kısmi veya tamamen maskelenerek kullanıcıya sunulur, çözüm uyumluluk ve yazılım geliştirme maliyetlerini azaltır.

Vormetric Cloud Encryption Gateway: Box, Amazon S3 tabanlı bulut depolama alanları için kritik verileri istenilen erişim şekillerine göre şifreler ve erişimleri loglar.

Vormetric Application Encryption: Uygulama katmanında RestAPI teknolojisini kullanarak kolon bazında şifreleme işlemini yapar ve yazılım geliştirme maliyetlerini düşürür. Mevcut uygulamalara uyarlamak kolay ve hızlıdır.

Vormetric Key Management: Şifreleme için kullanılan anahtarların ve sertifikaların(Oracle Transparent Data Encryption (TDE), and Microsoft SQL Server TDE) tek merkezden yönetilmesini ve güvenli şekilde saklanmasını sağlar. Key Management Interoperability Protocol(KMIP) desteği bulunmaktadır.

Vormetric Security Intelligence: Kritik dosyalara yapılan tüm erişimlerin log kayıtlarının detaylı şekilde raporlar, bu raporlar SIEM(security information and event management) çözümlerine entegre edilerek uyumluluk ve güvenlik süreçlerinde kolaylık sağlar.

Vormetric Protection for Teradata Database: Teradata veri tabanı sistemlerinde kolon bazlı gelişmiş şifreleme çözümü sunar ve yazılım geliştirme maliyetlerini düşürür.

Visit Website

Get in touch