Môi trường làm việc tôn trọng sự tại Okta và những sáng tạo của sử đa dạng

Tại Okta, những lãnh đạo tin rằng một môi trường làm việc dựa trên giá trị cốt lõi là tính trung thực, sự tôn trọng, niềm tin và sự cộng tác – sẽ tạo ra một trải nghiệm đặc biệt, nơi nhân viên có thể mang đến những điều tốt nhất và phát triển trong sự nghiệp. Tôn trọng sự đa dạng trong môi trường làm việc cũng là điều mà các công ty công nghệ hiện nay đang quan tâm, bạn có thể tìm hiểu thêm các nội dung này tại trang Exclusive Network Vietnam.

Để động viên nhân viên đóng góp những phẩm chất tốt nhất của bản thân tại nơi làm việc, Okta đã tạo ra một Hướng dẫn hành vi Đối xử công bằng đối với nhóm Người chuyển giới và Phi giới tính, nhằm nâng cao nhận thức và tạo môi trường chấp nhận sự đa dạng cho tất cả các thành viên của đội ngũ nhân viên. Okta đã công bố những hướng dẫn này vào Ngày Quốc tế Người chuyển giới, để ghi nhận sự kiên trì và thành tựu của cộng đồng người chuyển giới trên toàn thế giới.

Okta đã cho thực thi các hướng dẫn đến nhân viên và quản lý là người chuyển giới/phi giới tính của Okta. Các áp dụng là có hiệu lực với mọi cấp từ quản lý cho đến nhóm nhân viên LGBTQ A+ và những bộ phấn có hợp tác. Bản hướng dẫn bao gồm các thông lệ phù hợp nhất cho nhân viên cũng như cách ứng xử với khách hàng và đối tác.

Tạo động lực cho nhân viên Okta để họ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình
Khi một nhân viên bắt đầu đưa ra y kiến để môi trường làm việc phù hợp với bản thân và danh tính giới tính của mình, nhà tuyển dụng thường tham gia vào quá trình trao đổi này. Giống như tất cả các thay đổi, việc chấp nhận giới tính có thể ảnh hưởng đến nhiều người, từ cá nhân, giám sát, đồng nghiệp, khách hàng… chẳng hạn như làm việc tại cùng một địa điểm hoặc khu vực thực hành.

Những hướng dẫn ứng xử phù hợp với sự đa dạng giới này đã được tạo ra để giúp các cuộc đối thoại và sự hiểu biết về các vấn đề này tại nơi làm việc được diễn ra dễ dàng hơn. Chúng cung cấp hướng dẫn cho những nhân viên đang trải qua quá trình thay đổi để thích nghi cùng môi trường mà trong đó, đồng nghiệp, quản lý đóng vai trò như điểm khởi đầu để xây dựng nhận thức về một chủ đề vẫn đang tiếp tục phát triển tại nơi làm việc.


Tăng cường cam kết của Okta đối với sự bao dung
Ở Okta, toàn thể nhân viên tin rằng một văn hóa bao dung sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao ban điều hành của Okta đã cam kết tạo ra một văn hóa mà mọi người:

  • Có thể tự do thể hiện bản thân và đưa ra phiên bản tốt nhất của chính mình tại nơi làm việc.
  • Có thể mặc quần áo phù hợp với danh tính giới hoặc biểu hiện giới tính của họ. Chính sách của Okta không hạn chế trang phục hoặc diện mạo của nhân viên dựa trên giới tính.
  • Có thể chia sẻ thông tin liên quan đến danh tính giới theo cách phù hợp với kỳ vọng cá nhân và quyền riêng tư.
    Được gọi tên và đại từ phù hợp với danh tính giới tính của mình.
  • Có quyền truy cập nhà vệ sinh phù hợp với danh tính giới tính của họ, bất kể giới tính được gán cho họ khi sinh ra là gì.
  • Làm việc trong một môi trường không bị quấy rối, phân biệt đối xử, bắt nạt hoặc trả thù dựa trên danh tính hoặc biểu hiện giới tính.
  • Cảm thấy an toàn khi nêu ra những vấn đề mình gặp phải.

Những định hướng hành vi này được tạo nên nhằm thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên tại Okta, tạo tính gắn kết trong mỗi đội nhóm trong các dự án. Từ đây, những giải pháp sáng tạo, những sản phẩm chất lượng được cung cấp đến các đối tác của Okta.

Nguồn: Okta