SafeNet Trusted Access

Enkel och säker åtkomst till alla dina appar från vilken plats och enhet som helst

SafeNet Trusted Access (STA) är en ledande molnbaserad tjänst för stark autentisering (MFA), sessionshantering (SSO) och policybaserad åtkomstkontroll, för IT i molnet såväl som bakom brandväggen.

SafeNet Trusted Access – Identitet som Tjänst (IDaaS)

SafeNet Trusted Access (STA) är en molnbaserad åtkomsthanteringstjänst som kombinerar bekvämligheten med moln -och webbaserad Single Sign-On (SSO) med detaljerad åtkomstsäkerhet. Genom att validera identiteter, tillämpa åtkomstpolicyer och tillämpa Smart Single Sign-On kan organisationer erbjuda säker och bekväm åtkomst till mängder av appar från en lättnavigerad konsol.

Smart Single Sign-On (SSO)

Smart Single Sign-On låter användare logga in på alla sina appar i molnet med en enda samlad identitet, vilket eliminerar frustration, lösenordsåterställningar och allmän “lösenordströtthet”. SafeNet Trusted Access utvärderar en användares inloggningsförfrågningar och säkerställer att SSO tillämpas intelligent, baserat på tidigare autentiseringar i samma session samt de specifika policykrav som gäller för varje åtkomstförsök. På så sätt kan användarna autentisera sig bara en gång för att få åtkomst till alla sina appar och tjänster eller tillhandahålla ytterligare autentisering enligt konfigurationen i policyn, till exempel om resursägare kräver högre styrka eller ny autentisering.

Robust multifaktorsautentisering (MFA) med stor bredd

SafeNet Trusted Access (STA) stöder flest autentiseringsmetoder på marknaden och låter dig upprätthålla redan befintliga krav, även mot nya resurser till exempel genom att skydda både åtkomst till kontor (inpassering), inloggning på dator och inloggning till molnet med hjälp av smarta kort. STAs många metoder inkluderar olika formfaktorer (hårdvara, mjukvara), mekanismer (TOTP, HOTP, CBA, FIDO2 m.fl.) och tillsammans med kontextbaserad autentisering och SSO förbättrar de användarens bekvämlighet och låter dig hantera risker på ett väl avvägt sätt samtidigt som metoder kan matchas mot användarpreferens eller väljas utifrån vad som passar det arbete användaren utför (e.g. på kontor eller i fält).

Flexibla scenariobaserade åtkomstpolycier

SafeNet Trusted Access (STA) erbjuder flexibel åtkomsthantering via en policymotor som ger kunderna realtidskontroll över möjligheten att tillämpa regler på den enskilda användaren, gruppen eller applikationen, och som kontinuerligt utvärderar kontextuell information såsom IP-adress, enhetstyp, tidigare inloggningar, geografisk plats, riskindikatorer osv. för att upprätthålla beslut med hög tillförlitlighet och hög användarvänlighet.

Snabb utrullning, skalbarhet & värde

Som en molnbaserad tjänst kan SafeNet Trusted Access (STA) tas i drift snabbt, och kan enkelt skala upp för att möta din organisations behov. Lägg enkelt till hundratals användare i en virtuell server, bygg en organisation baserad på affärsområde, verksamhet i olika länder och tillämpa olika drift, support och regelverk för respektive managerad virtuell server. Sätt policyer och regler centralt eller tillåt en varierande grad av självstyre eller decentralisering. Tillämpa regionala efterlevnadskontroller. Dessutom erbjuder STA ett brett utbud av autentiseringstyper som medföljer tjänsten utan extra kostnad.

Fördelar med SafeNet Trusted Access:

– Snabb och användarvänlig åtkomst till molntjänster genom Smart Single Sign-On

– En central plats för administration av all åtkomstkontroll

– Optimal säkerhet genom finmaskiga åtkomstkontrollpolicyer

– Synlighet och spårbarhet av all åtkomsthistorik för enkel regelefterlevnad

– Säker åtkomst även för partners och konsulter (tredjepart)

– Effektiviseringar genom Identitet som tjänst (IDaaS) och molnteknik

Lathund

Nyckelbegrepp, tekniker och standarder för identitets- och behörighetshantering sammanställda i en e-bok.

Ladda ner

White paper

Ladda ner detta white paper om migrering från äldre IAM till modern åtkomsthantering.

Ladda ner

Gratis test av SafeNet Trusted Access

Testa Identitet som en tjänst (IDaaS) i 30 dagar, komplett med mobila tokens och mallbaserade integrationer.

Prova gratis

Riskbedömningsverktyg

Testa vårt kostnadsfria riskbedömningsverktyg för att få bättre förståelse om var du befinner dig på resan till molnet och hur åtkomstsäkerhet och autentisering kan hjälpa dig på vägen.

Prova verktyget

Utmaningarna med åtkomsthantering i en värld där molntjänster är förstahandsvalet.

InfograFIK

Allt fler molnbaserade tjänster blir en integrerad del av företaget, eftersom de sänker kostnader och omkostnader för administration samtidigt som flexibiliteten ökar. Molnbaserade autentiseringstjänster, särskilt när de ingår i en bredare åtkomsthanteringstjänst, är inget undantag och kan hjälpa organisationer att uppnå betydande besparingar genom automatisering.

Produktblad

Allt eftersom distansarbete blir normen snarare än undantaget måste många organisationer utveckla sina säkerhetsstrategier för att passa en värld där det inte längre finns någon tydlig perimeter, enligt Thales Access Management Index 2021.

Covid-19 & Access managemEnt

Vill du veta mer om Thales eller SafeNet Trusted Access?

Kontakta Olof Tambour på Exclusive Networks, eller besök Thales.

Kontakta Olof

Om Thales

Thales hjälper företag och organisationer att se bortom det traditionella sättet att kryptera där man ofta hanterar kryptonycklarna i separata silos istället för att arbeta med en enhetlig plattform och på ett strukturerat sätt.

SafeNet Trusted Access förenklar användarens åtkomst till molntjänster, effektiviserar hantering av molnidentitet och hjälper till att eliminera problem med lösenord för IT och användare.

Information om var våra kontor finns och hur du kontaktar oss finns på cpl.thalesgroup.com/contact-us