Managed Security Services Providers – MSSP

Låter Partners leverera en bred och integrerad Managed Security and Networking Services

En nylig rapport meddelar att företag kommer att spendera mer än $58 Miljarder på managed security services 2024, vilket skulle innebära en årlig ökning med mer än 14%.

Svårigheten att hitta erfaren och kompetent personal inom säkerhetsområdet, bidrar till det ökande intresset för MSSP, inom alla storlekar av företag.

För företag som erbjuder MSSP-tjänster innebär det en fantastisk möjlighet att skaffa nya kunder, men även utöka affärer med befintliga kunder. Men det innebär även att mixen av tjänster, behöver vara kostnadseffektiva och ligga i linje med de behov kunderna efterfrågar.

Fortinets MSSP partners minskar risken och minimerar skadan av en cyberattack, genom monitorering tjänster som skyddar data, infrastruktur och användare oberoende av vem, var, när och hur IT-resurser och data används. Fortinet MSSPs, utökar Security Operations, med hjälp av människor, kunskap, processer och teknologi.

Som MSSP, erbjuder Fortinet en bred portfölj av integrerade och automatiserade säkerhetsverktyg för Näverkssäkerhet, cloud-säkerhet, applikationssäkerhet, access-säkerhet, network operations center (NOC) och security operations center (SOC). Att sammanfoga Nät och säkerhet i en och samma platform är en stor fördel för MSSPs, då de kan erbjuda en bred lösning från en leverantör, till ett kostnadseffektivt pris.

Ladda ner Fortinet information om
Managed Security Services Providers

Vill du veta mer om Fortinet eller Managed Security Services Providers – MSSP?

Kontakta Johanna Caperman på Exclusive Networks
eller läs mer hos Fortinet.

KONTAKTA JOHANNA

Tillbaka

Fortinet secures the largest enterprise, service provider, and government organizations around the world. Fortinet empowers its customers with intelligent, seamless protection across the expanding attack surface and the power to take on ever-increasing performance requirements of the borderless network—today and into the future. Only the Fortinet Security Fabric architecture can deliver security without compromise to address the most critical security challenges, whether in networked, application, cloud, or mobile environments. Fortinet ranks number one in the most security appliances shipped worldwide and more than 500,000 customers trust Fortinet to protect their businesses.