z siedzibą w Warszawie przy placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, w celu umówienia spotkania w showroom w siedzibie głównej producenta w Polsce.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych w formie elektronicznej od Exclusive Networks Poland S.A. na podany adres e-mail.
Administratorem danych osobowych jest Exclusive Networks Poland S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków, e-mail: kontakt@exclusive-networks.pl.
Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji wizyty w showroomie, dostarczania wiedzy technicznej i biznesowej, marketingu bezpośredniego prowadzonego przez Administratora, rozliczeń z producentami finansowanych przez nich działań marketingowych.
Twoje dane mogą być przekazywane do dostawców usług IT i producentów rozwiązań będących przedmiotem wydarzenia znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zapewnieniem prawnych mechanizmów zabezpieczających (np. modelowych klauzul umownych ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską) na zasadach określonych w art. 46 – 49 RODO.