Opis egzaminu

Egzamin EX294 Red Hat Certified Engineer (RHCE) exam for Red Hat Enterprise Linux 8 jest egzaminem praktycznym sprawdzającym wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania wieloma systemami za pomocą silnika Red Hat® Ansible® Engine i wykonywania typowych zadań administracyjnych w wielu systemach za pomocą Ansible. Umiejętności sprawdzane w czasie tego egzaminu stanowią podstawę administrowania systemem w zakresie wielu różnych produktów Red Hat.

Zdając ten egzamin, uczestnik kursu uzyskuje certyfikat RHCE®, który liczy się również przy ubieganiu się o certyfikat Red Hat Certified Architect (RHCA®).

Ten egzamin oparty jest na systemie Red Hat Enterprise Linux® 8 i silniku Red Hat Ansible Engine 2.8.

Dla kogo przeznaczony jest ten egzamin

 • Doświadczeni administratorzy systemu Red Hat Enterprise Linux, którzy poszukują potwierdzenia swoich umiejętności lub potrzebują certyfikatu wymaganego przez ich organizację lub na podstawie upoważnienia (dyrektywa DoD 8570)
 • Osoby, które uczestniczyły w szkoleniu Red Hat System Administration III: Linux Automation with Ansible (RH294) i przygotowują się do uzyskania certyfikatu Red Hat Certified Engineer (RHCE)
 • Osoby, które przygotowują się do uzyskania certyfikatu Red Hat Certified Architect (RHCA).
 • Administratorzy systemów, którzy chcą wykazać się swoimi kompetencjami w zakresie zarządzania wieloma systemami
 • Specjaliści IT, którzy pracują w środowisku DevOps i chcą wykazać się swoimi kompetencjami w zakresie automatyzacji części swoich zadań
 • Certyfikowani Inżynierowie Red Hat (RHCE), którym wygasły lub wkrótce wygasną certyfikaty i chcą recertyfikować się jako RHCE

Wymagania wstępne dla tego egzaminu

 • Odbycie szkoleń Red Hat System Administration I (RH124) oraz Red Hat System Administration II (RH134) lub szkolenia RHCSA Rapid Track Course (RH199), lub posiadanie porównywalnego doświadczenia zawodowego jako administrator systemu Red Hat Enterprise Linux
 • Odbycie szkolenia Red Hat System Administration III: Linux Automation with Ansible (RH294) lub posiadanie porównywalnego doświadczenia zawodowego
 • Przegląd celów egzaminu EX200 Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)
 • Przegląd celów egzaminu Red Hat Certified Engineer (RHCE) exam for Red Hat Enterprise Linux 8 (EX294)

Takie zmiany zostaną podane do wiadomości publicznej z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie zmian do niniejszego dokumentu.

Tematyka egzaminu

Kandydat na egzamin RHCE powinien być w stanie wykonać wszystkie obowiązki oczekiwane od Certyfikowanego Administratora Systemu Red Hat, w tym następujące zadania:

 • Wszystkie zadania oczekiwane od Certyfikowanego Administratora Systemu Red Hat
 • Zrozumienie i wykorzystanie podstawowych narzędzi
 • Obsługa działających systemów
 • Konfiguracja lokalnej pamięci masowej
 • Tworzenie i konfiguracja systemów plików
 • Wdrażanie, konfiguracja i obsługa systemów
 • Zarządzanie użytkownikami i grupami
 • Zarządzanie bezpieczeństwem

Zrozumienie podstawowych komponentów silnika Ansible

 • Kartoteki
 • Moduły
 • Zmienne
 • Fakty
 • Odtwarzania
 • Playbooki
 • Pliki konfiguracyjne

Instalacja i konfiguracja węzła kontroli Ansible

 • Instalacja wymaganych pakietów
 • Utworzenie pliku ewidencyjnego hosta statycznego
 • Utworzenie pliku konfiguracyjnego

Konfiguracja węzłów zarządzalnych Ansible

 • Tworzenie i dystrybucja kluczy SSH do zarządzania węzłami
 • Konfiguracja eskalacji przywilejów na węzłach zarządzalnych
 • Walidacja konfiguracji roboczej za pomocą poleceń doraźnych Ansible

Zadania związane z administrowaniem skryptami

 • Tworzenie prostych skryptów powłoki
 • Tworzenie prostych skryptów powłoki uruchamiających polecenia doraźne Ansible

Tworzenie i używanie statycznych kartotek do definiowania grup hostów
Tworzenie odtwarzań i playbooków Ansible

 • Umiejętność pracy z zastosowaniem powszechnie stosowanych modułów Ansible
 • Używanie zmiennych do wyszukiwania wyników uruchomienia polecenia
 • Używanie instrukcji warunkowych do kontroli odtwarzania
 • Konfiguracja obsługi błędów
 • Tworzenie playbooków w celu konfiguracji systemów do określonego stanu

Używanie modułów Ansible do zadań w zakresie administrowania systemem współpracujących z:

 • Pakietami i repozytoriami oprogramowania
 • Usługami
 • Regułami zapór
 • Systemami plików
 • Urządzeniami pamięci masowej
 • Zawartością plików
 • Archiwizacją
 • Zadaniami zaplanowanymi
 • Zabezpieczeniami
 • Użytkownikami i grupami

Tworzenie i używanie szablonów do tworzenia niestandardowych plików konfiguracyjnych Praca ze zmiennymi i faktami Ansible Tworzenie ról i praca z nimi Pobieranie ról z Ansible Galaxy i ich stosowanie Zarządzanie równoległością Używanie Ansible Vault w playbookach do ochrony danych wrażliwych Wyszukiwanie konkretnych informacji na temat modułów i poleceń Ansible w dostarczonej dokumentacji

Podobnie jak w przypadku wszystkich egzaminów praktycznych Red Hat konfiguracje muszą zostać zachowane po ponownym uruchomieniu systemu bez interwencji.

Zapytaj o szkolenie

CENA

Sugerowana cena netto (SRP):

425 EUR

 

Zapytaj o szkolenie