Opis szkolenia

Nauczenie się automatyzacji zadań związanych z administrowaniem systemem Linux przy użyciu silnika Ansible

Szkolenie Red Hat System Administration III: Linux Automation with Ansible (RH294) jest przeznaczone dla administratorów i programistów systemu Linux®, którzy muszą automatyzować udostępnianie usług, konfigurację, wdrażanie aplikacji i koordynację. W czasie szkolenia dowiesz się, w jaki sposób instalować i konfigurować Ansible® na zarządzającej stacji roboczej; przygotować zarządzane hosty do automatyzacji; pisać playbooki Ansible w celu zautomatyzowania zadań; oraz uruchamiać playbooki, aby upewnić się, że serwery zostały poprawnie wdrożone i skonfigurowane.

To szkolenie oparte jest na systemie Red Hat® Enterprise Linux® 8 i silniku Red Hat Ansible Engine 2.8.

Podsumowanie treści szkolenia

  • Instalacja Ansible / silnika Red Hat Ansible Engine na węzłach kontrolnych.
  • Tworzenie i aktualizacja kartotek zarządzanych hostów i zarządzanie połączeniami z nimi.
  • Automatyzacja zadań administracyjnych przy użyciu playbooków Ansible i poleceń doraźnych.
  • Pisanie skutecznych playbooków na dużą skalę.
  • Ochrona używanych danych wrażliwych przy użyciu Ansible z Ansible Vault.
  • Ponowne wykorzystywanie kodu i upraszczanie opracowywania playbooków przy użyciu ról Ansible.

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs

Ten kurs jest adresowany do administratorów systemu Linux, inżynierów DevOps, automatyków infrastruktury oraz projektantów systemów, którzy są odpowiedzialni za następujące zadania:

  • Automatyzacja zarządzania konfiguracją
  • Zapewnienie spójnego i powtarzalnego wdrażania aplikacji
  • Zapewnienie i wdrażanie serwerów deweloperskich, testowych i produkcyjnych
  • Integracja z przepływami czynności w zakresie ciągłej integracji/ciągłej realizacji DevOps

Wymagania wstępne dla tego kursu

Zdanie egzaminu EX200 Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) lub wykazanie się równoważną wiedzą i doświadczeniem w zakresie systemu Red Hat Enterprise Linux.

Plan szkolenia

Przedstawienie Ansible

Opisanie koncepcji Ansible i instalacja silnika Red Hat Ansible Engine.

Wdrożenie Ansible

Konfiguracja Ansible w celu zarządzania hostami i uruchomiania poleceń doraźnych Ansible.

Wdrażanie playbooków

Napisanie prostego playbooka Ansible i wykonanie go w celu automatyzacji zadań wykonywanych na wielu zarządzanych hostach.

Zarządzanie zmiennymi i faktami

Pisanie playbooków z wykorzystaniem zmiennych w celu uproszczenia zarządzania playbookiem oraz faktów w celu uwzględnienia informacji na temat zarządzanych hostów.

Wdrożenie kontroli zadań

Zarządzanie kontrolą zadań, programami obsługi oraz błędami zadań w playbookach Ansible.

Wdrożenie plików w zarządzanych hostach

Wdrożenie, zarządzanie i dostosowywanie plików na hostach zarządzanych przy użyciu Ansible.

Zarządzanie dużymi projektami

Pisanie playbooków, które są zoptymalizowane dla większych, bardziej skomplikowanych projektów.

Uproszczenie playbooków przy użyciu ról

Używanie ról Ansible w celu szybszego opracowywania playbooków i ponownego wykorzystania kodu Ansible.

Rozwiązywanie problemów z Ansible

Rozwiązywanie problemów z playbookami i zarządzanymi węzłami.

Automatyzacja zadań administracyjnych związanych z systemem Linux

Automatyzacja powszechnie wykonywanych zadań związanych z administrowaniem systemem Linux przy użyciu silnika Ansible.

Uwaga: plan szkolenia może ulec zmianie wraz z postępem technologicznym oraz ewolucją charakteru danego stanowiska.

Zapytaj o szkolenie

CENA

Sugerowana cena netto (SRP):

2 248 EUR

 

 

Zapytaj o szkolenie