Opis szkolenia

Nauczenie się automatyzacji zadań związanych z administrowaniem systemem Linux przy użyciu silnika Ansible

Szkolenie Red Hat System Administration III: Linux Automation with Ansible and exam (RH295) jest przeznaczone dla administratorów i programistów systemu Linux®, którzy muszą nauczyć się oraz potwierdzić swoje umiejętności w zakresie automatyzacji udostępniania usług, konfiguracji, wdrażania aplikacji i koordynacji. W czasie egzaminu należy wykazać się umiejętnością instalacji i konfiguracji Ansible® na zarządzającej stacji roboczej; przygotowania zarządzanych hostów do automatyzacji; pisania playbooków Ansible w celu zautomatyzowania zadań; oraz uruchamiania playbooków w celu upewnienia się, że serwery zostały poprawnie wdrożone i skonfigurowane.

Niniejsza oferta obejmuje egzamin Red Hat Certified Engineer (RHCE) exam for Red Hat Enterprise Linux 8 (EX294) oraz egzamin EX200 Red Hat Certified System Administrator (RHCSA). Ta oferta oparta jest na systemie Red Hat® Enterprise Linux® 8 i silniku Red Hat Ansible Engine 2.8.

Podsumowanie treści szkolenia

  • Instalacja Ansible / silnika Red Hat Ansible Engine na węzłach kontrolnych.
  • Tworzenie i aktualizacja kartotek zarządzanych hostów i zarządzanie połączeniami z nimi.
  • Automatyzacja zadań administracyjnych przy użyciu playbooków Ansible i poleceń doraźnych.
  • Pisanie skutecznych playbooków na dużą skalę.
  • Ochrona używanych danych wrażliwych przy użyciu Ansible z Ansible Vault.
  • Ponowne wykorzystywanie kodu i upraszczanie opracowywania playbooków przy użyciu ról Ansible.

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs

Ten kurs połączony z egzaminem jest adresowany do administratorów systemu Linux, inżynierów DevOps, automatyków infrastruktury oraz projektantów systemów, którzy są odpowiedzialni za następujące zadania:

  • Automatyzacja zarządzania konfiguracją
  • Zapewnienie spójnego i powtarzalnego wdrażania aplikacji
  • Zapewnienie i wdrażanie serwerów deweloperskich, testowych i produkcyjnych
  • Integracja z przepływami czynności w zakresie ciągłej integracji/ciągłej realizacji DevOps

Plan szkolenia

Przedstawienie Ansible

Opisanie koncepcji Ansible i instalacja silnika Red Hat Ansible Engine.

Wdrożenie Ansible

Konfiguracja Ansible w celu zarządzania hostami i uruchomiania poleceń doraźnych Ansible.

Wdrażanie playbooków

Napisanie prostego playbooka Ansible i wykonanie go w celu automatyzacji zadań wykonywanych na wielu zarządzanych hostach.

Zarządzanie zmiennymi i faktami

Pisanie playbooków z wykorzystaniem zmiennych w celu uproszczenia zarządzania playbookiem oraz faktów w celu uwzględnienia informacji na temat zarządzanych hostów.

Wdrożenie kontroli zadań

Zarządzanie kontrolą zadań, programami obsługi oraz błędami zadań w playbookach Ansible.

Wdrożenie plików w zarządzanych hostach

Wdrożenie, zarządzanie i dostosowywanie plików na hostach zarządzanych przy użyciu Ansible.

Zarządzanie dużymi projektami

Pisanie playbooków, które są zoptymalizowane dla większych, bardziej skomplikowanych projektów.

Uproszczenie playbooków przy użyciu ról

Używanie ról Ansible w celu szybszego opracowywania playbooków i ponownego wykorzystania kodu Ansible.

Rozwiązywanie problemów z Ansible

Rozwiązywanie problemów z playbookami i zarządzanymi węzłami.

Automatyzacja zadań administracyjnych związanych z systemem Linux

Automatyzacja powszechnie wykonywanych zadań związanych z administrowaniem systemem Linux przy użyciu silnika Ansible.

Uwaga: plan szkolenia może ulec zmianie wraz z postępem technologicznym oraz ewolucją charakteru danego stanowiska.

Zapytaj o szkolenie

CENA

Sugerowana cena netto (SRP):

2 539 EUR

 

 

Zapytaj o szkolenie