Opis egzaminu

Egzamin EX200 Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) jest egzaminem praktycznym sprawdzającym wiedzę w dziedzinie administrowania systemem, wspólnej dla szerokiego zakresu środowisk i scenariuszy wdrożeniowych. Umiejętności sprawdzane w czasie tego egzaminu stanowią podstawę administrowania systemem w zakresie wszystkich produktów Red Hat®.

Zdając ten egzamin, uczestnik kursu uzyskuje tytuł Certyfikowanego Administratora Systemu Red Hat, który liczy się również przy ubieganiu się o certyfikat Red Hat Certified Architect (RHCA®). Musisz posiadać certyfikat RHCSA®, aby móc ubiegać się o certyfikat Red Hat Certified Engineer (RHCE®).

Ten egzamin oparty jest na systemie Red Hat® Enterprise Linux® 8.

Dla kogo przeznaczony jest ten egzamin

 • Doświadczeni administratorzy systemu Red Hat Enterprise Linux pragnący potwierdzić swoje umiejętności
 • Osoby, które uczestniczyły w szkoleniach Red Hat System Administration I (RH124) oraz Red Hat System Administration II (RH134) i przygotowują się do uzyskania certyfikatu RHCSA
 • Doświadczeni administratorzy systemu Linux, którzy potrzebują certyfikatu wymaganego przez ich organizację lub na podstawie upoważnienia (dyrektywa DoD 8570)
 • Specjaliści IT, którzy przygotowują się do uzyskania certyfikatu Red Hat Certified Engineer (RHCE®).
 • Certyfikowani Inżynierowie Red Hat (RHCE), którym wygasły lub wkrótce wygasną certyfikaty i chcą recertyfikować się jako RHCE

Wymagania dotyczące tego egzaminu

 • Odbycie szkoleń Red Hat System Administration I (RH124) oraz Red Hat System Administration II (RH134) lub szkolenia RHCSA Rapid Track Course (RH199), który łączy oba te szkolenia, lub posiadanie porównywalnego doświadczenia zawodowego jako administrator systemu Red Hat Enterprise Linux
 • Przegląd celów egzaminu EX200 Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)

Tematyka egzaminu

Kandydaci przystępujący do egzaminu na certyfikat RHCSA powinni być w stanie samodzielnie wykonać poniższe zadania, które podzielono na kilka kategorii.

Zrozumienie i wykorzystanie podstawowych narzędzi

 • Dostęp do konsoli i wykonywanie poleceń z poprawną składnią
 • Użycie przekierowań we/wy (>, >>, |, 2> itp.)
 • Narzędzie grep i wyrażenia regularne w analizie tekstu
 • Dostęp do systemów zdalnych przy użyciu protokołu SSH
 • Logowanie i przełączanie użytkowników w trybie wielu użytkowników
 • Archiwizacja, kompresja, rozpakowywanie i dekompresja plików z użyciem poleceń tar, star, gzip i bzip2
 • Tworzenie i edycja plików tekstowych.
 • Tworzenie, usuwanie, kopiowanie i przenoszenie plików i katalogów
 • Tworzenie dowiązań (linków) twardych i symbolicznych
 • Listowanie, ustawianie i zmiana standardowych uprawnień ugo/rwx
 • Odnajdywanie, czytanie i wykorzystywanie dokumentacji systemowej, w tym podręcznika, informacji i plików w /usr/share/doc

Obsługa działających systemów

 • Normalne uruchamianie, restart i zamykanie systemu
 • Ręczne uruchamianie systemu w różnych celach
 • Przerwanie procesu uruchamiania w celu uzyskania dostępu do systemu
 • Identyfikacja procesów intensywnie wykorzystujących pamięć masową/procesor i zabijanie procesów
 • Dostosowywanie planowania procesów
 • Lokalizacja i interpretacja logów systemowych i dzienników
 • Zachowywanie dzienników systemu
 • Uruchamianie, zatrzymywanie i sprawdzanie statusu usług sieciowych
 • Bezpieczny transfer plików pomiędzy systemami

Konfiguracja lokalnej pamięci masowej

 • Listowanie, tworzenie i usuwanie partycji na dyskach MBR i GPT
 • Tworzenie i usuwanie woluminów fizycznych
 • Przypisywanie woluminów fizycznych do grup woluminów
 • Tworzenie i usuwanie woluminów logicznych
 • Konfiguracja systemów do montowania systemów plików przy starcie poprzez uniwersalny unikatowy identyfikator (UUID) lub etykietę
 • Dodawanie nowych partycji i woluminów logicznych oraz przełączanie na system w sposób nieniszczący

Tworzenie i konfiguracja systemów plików

 • Tworzenie, montowanie, odmontowywanie i używanie systemów plików vfat, ext4 i xfs
 • Montowanie i odmontowywanie sieciowych systemów plików NFS
 • Rozszerzanie istniejących woluminów logicznych
 • Tworzenie i konfigurowanie katalogów set-GID do współpracy
 • Konfiguracja kompresji dysków
 • Zarządzanie warstwową pamięcią masową
 • Diagnostyka i naprawa problemów z uprawnieniami do plików

Wdrażanie, konfiguracja i obsługa systemów

 • Planowanie zadań przy użyciu poleceń at i cron
 • Uruchamianie i zatrzymywanie usług oraz konfiguracja ich automatycznego uruchamiania przy starcie systemu
 • Konfiguracja automatycznego uruchamiania systemu w określonym celu
 • Konfiguracja klientów usług czasowych
 • Instalacja i aktualizacja pakietów oprogramowania z Red Hat Network, zdalnego repozytorium i lokalnego systemu plików
 • Praca ze strumieniami modułów pakietów
 • Modyfikacja systemowego bootloadera

Zarządzanie podstawową pracą sieciową

 • Konfiguracja adresów IPv4 i IPv6
 • Konfiguracja rozpoznawania nazw hostów
 • Konfiguracja usług sieciowych do automatycznego startu przy starcie systemu
 • Ograniczanie dostępu do sieci przy użyciu poleceń firewall-cmd/firewall

Zarządzanie użytkownikami i grupami

 • Tworzenie, usuwanie i modyfikacja lokalnych kont użytkowników
 • Zmiana haseł i dostosowanie starzenia haseł dla lokalnych kont użytkowników
 • Tworzenie, usuwanie i modyfikacja lokalnych grup i członkostwa
 • Konfiguracja dostępu superużytkownika

Zarządzanie bezpieczeństwem

 • Konfiguracja ustawień zapory sieciowej przy użyciu poleceń firewall-cmd/firewalld
 • Konfiguracja uwierzytelniania bazującego na kluczach dla SSH
 • Ustawianie trybów enforcing i permissive w SELinux
 • Listowanie i identyfikacja kontekstów SELinux dla plików i procesów
 • Przywracanie domyślnych kontekstów plików
 • Używanie ustawień logicznych do modyfikacji ustawień SELinux systemu
 • Diagnozowanie i adresacja rutynowych naruszeń polityk SELinux

Podobnie jak w przypadku wszystkich egzaminów praktycznych Red Hat konfiguracje muszą zostać zachowane po ponownym uruchomieniu systemu bez interwencji.

Zapytaj o szkolenie

CENA

Sugerowana cena netto (SRP):

425 EUR

 

 

Zapytaj o szkolenie