Opis szkolenia

Pierwszy z dwóch kursów obejmujących podstawowe zadania związane z administrowaniem systemem, niezbędne do zarządzania serwerami Red Hat Enterprise Linux.

Szkolenie Red Hat System Administration I (RH124) jest przeznaczone dla specjalistów IT bez wcześniejszego doświadczenia w zakresie administrowania systemem Linux®. Szkolenie zapewnia uczestnikom „umiejętności przetrwania” przy administrowaniu systemem Linux, koncentrując się na podstawowych zadaniach związanych z administrowaniem. Program kursu stanowi również podstawę dla osób, które chcą zostać pełnoetatowymi administratorami systemu Linux poprzez wprowadzenie kluczowych koncepcji wiersza poleceń oraz narzędzi na poziomie przedsiębiorstwa.

To szkolenie oparte jest na systemie Red Hat® Enterprise Linux 8.

Podsumowanie treści szkolenia

 • Wprowadzenie do wiersza poleceń
 • Zarządzanie fizyczną pamięcią masową
 • Instalacja i konfiguracja komponentów i usług oprogramowania
 • Ustanawianie połączeń sieciowych i dostępu do zapory
 • Monitorowanie i zarządzanie procesami
 • Zarządzanie i zabezpieczanie plików i systemów plików
 • Administrowanie użytkownikami i grupami
 • Przeglądanie plików dzienników systemowych i dziennika
 • Rozwiązywanie problemów i analiza systemów przy użyciu rozwiązania Red Hat Insights
 • Zdalne zarządzanie systemami przy użyciu protokołu SSH i konsoli sieci Web

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs

Ten kurs jest adresowany do administratorów systemu Windows, administratorów sieci oraz administratorów innych systemów, którzy są zainteresowani uzupełnieniem posiadanych umiejętności lub zapewnieniem wsparcia dla pozostałych członków zespołu, a także dla administratorów systemu Linux, którzy są odpowiedzialni za następujące zadania:

 • Konfiguracja, instalacja, aktualizacja i utrzymywanie systemów Linux z zastosowaniem ustalonych standardów i procedur
 • Zapewnienie wsparcia operacyjnego
 • Zarządzanie systemami pod kątem monitorowania wydajności i dostępności systemu
 • Tworzenie i wdrażanie skryptów automatyzacji zadań i administrowania systemem

Wymagania wstępne dla tego kursu

Oczekiwane są podstawowe umiejętności techniczne użytkownika w zakresie obsługi aplikacji komputerowych w niektórych systemach operacyjnych.

Plan szkolenia

Rozpoczęcie pracy z systemem Red Hat Enterprise Linux

Opis i definicja oprogramowania otwartego, dystrybucji systemu Linux oraz systemu Red Hat Enterprise Linux.

Dostęp do wiersza poleceń

Logowanie do systemu Linux i wykonywanie prostych poleceń z użyciem powłoki.

Zarządzanie plikami z wiersza poleceń

Kopiowanie, przenoszenie, tworzenie, usuwanie i organizowanie plików z poziomu powłoki bash.

Uzyskiwanie pomocy w Red Hat Enterprise Linux

Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem lokalnych systemów pomocy.

Tworzenie, przeglądanie i edycja plików tekstowych

Zarządzanie plikami tekstowymi z wyjścia poleceń i w edytorze.

Zarządzanie lokalnymi użytkownikami i grupami Linux

Tworzenie, zarządzanie i usuwanie lokalnych użytkowników i grup oraz zarządzanie lokalnymi politykami haseł.

Kontrolowanie dostępu do plików

Ustawianie uprawnień do systemu Linux i interpretowanie efektów różnych ustawień uprawnień.

Monitorowanie i zarządzanie procesami Linux

Ocena i kontrola procesów działających w systemie Red Hat Enterprise Linux

Kontrolowanie usług i daemonów

Kontrolowanie i monitorowanie usług sieciowych i daemonów systemowych z użyciem systemd.

Konfiguracja i zabezpieczanie usługi

Konfiguracja bezpiecznego dostępu do wiesza poleceń w systemach zdalnych z wykorzystaniem OpenSSH.

Analiza i przechowywanie logów

Lokalizowanie i dokładna interpretacja logów zdarzeń systemowych w celu rozwiązywania błędów.

Zarządzanie sieciami

Konfiguracja interfejsów sieciowych i ustawień na serwerach Red Hat Enterprise Linux.

Archiwizacja i przesyłanie plików

Archiwizacja i kopiowanie plików pomiędzy różnymi systemami.

Instalacja i aktualizacja oprogramowania

Pobieranie, instalacja, aktualizacja i zarządzanie pakietami oprogramowania z Red Hat i repozytoriami pakietów yum.

Dostęp do systemów plików Linux

Dostęp, inspekcja i korzystanie z istniejących systemów plików w pamięci podłączonej do serwera Linux.

Analiza serwerów i uzyskiwanie pomocy

Badanie i rozwiązywanie problemów przy użyciu internetowego interfejsu zarządzania, uzyskiwanie pomocy z Red Hat w celu rozwiązania problemów.

Obszerna powtórka

Przegląd treści niniejszego szkolenia w ramach ćwiczeń praktycznych.

Wpływ na organizację

Celem tego szkolenia jest rozwój niezbędnych umiejętności w zakresie podstawowej administracji i konfiguracji systemu Red Hat Enterprise Linux. Kurs wprowadza kluczowe koncepcje wiersza poleceń oraz narzędzia na poziomie przedsiębiorstwa, stwarzając podstawy do szybkiego wdrożenia systemu Red Hat Enterprise Linux. Program szkolenia obejmuje również podstawowe umiejętności w zakresie administrowania potrzebne do rozwiązywania problemów z konfiguracją i integracji systemów Red Hat Enterprise Linux z innymi istniejącymi środowiskami.

Niniejsza oferta stanowi podstawę dla bezpiecznego administrowania użytkownikami i grupami, a przy tym rozwija umiejętności pozwalające administratorom stosować dostępne rozwiązania pamięci masowej w bardziej efektywny i bezpieczny sposób. Niniejszy kurs jest pierwszym z dwuczęściowej serii, która zmienia profesjonalnego informatyka nic niewiedzącego o Linuksie we w pełni przygotowanego administratora systemu Linux.

Firma Red Hat stworzyła ten kurs z korzyścią dla naszych klientów, ale każda firma i infrastruktura jest inna, dlatego rzeczywiste rezultaty lub korzyści mogą się różnić.

Zapytaj o szkolenie

CENA

Sugerowana cena netto (SRP):

1 925 EUR

 

 

Zapytaj o szkolenie