Opis szkolenia

Opanowanie podstawowych zadań i metod związanych z administrowaniem systemem Red Hat Enterprise Linux 8 przedstawionych w formacie skondensowanym

Szkolenie RHCSA Rapid Track (RH200) z egzaminem jest przeznaczone dla osób, które posiadają już duże doświadczenie w administrowaniu systemem Linux®. Niniejsza oferta łączy w sobie szkolenia Red Hat System Administration I (RH124) i Red Hat System Administration II (RH134) oraz obejmuje egzamin EX200 Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), umożliwiając przegląd i walidację zadań w przyspieszonym tempie.

To szkolenie oparte jest na systemie Red Hat® Enterprise Linux 8.

Podsumowanie treści szkolenia

 • Zarządzanie pakietami przy użyciu nowej struktury repozytorium i modułów appstream
 • Tworzenie urządzeń pamięci masowej, woluminów i systemów plików, w tym zarządzanie pamięcią masową Stratis
 • Konfiguracja usług sieciowych i zabezpieczeń
 • Zarządzanie procesami, planowanie i optymalizacja
 • Zarządzanie użytkownikami, grupami i uwierzytelnianiem
 • Zarządzanie serwerem przy użyciu narzędzia do zarządzania sieciowego Cokpit
 • Rozwiązywanie problemów i uzyskiwanie pomocy

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs

Ta oferta jest adresowana do administratorów systemu Windows, administratorów sieci oraz administratorów innych systemów, którzy są zainteresowani uzupełnieniem posiadanych umiejętności lub zapewnieniem wsparcia dla pozostałych członków zespołu, a także dla administratorów systemu Linux, którzy są odpowiedzialni za następujące zadania:

 • Konfiguracja, instalacja, aktualizacja i utrzymywanie systemów Linux z zastosowaniem ustalonych standardów i procedur
 • Zapewnienie wsparcia operacyjnego
 • Zarządzanie systemami pod kątem monitorowania wydajności i dostępności systemu
 • Tworzenie i wdrażanie skryptów automatyzacji zadań i administrowania systemem

Wymagania wstępne dla tej oferty

Oczekiwana jest znajomość podstawowych koncepcji informatycznych dotyczących systemu Linux oraz umiejętność praktycznego stosowania metod Red Hat Enterprise Linux do wykonywania zadań związanych z administrowaniem systemem. Zalecane jest posiadanie dużego doświadczenia praktycznego w pracy z systemem Linux jako administrator systemu.

W przypadku braku doświadczenia w zakresie podstawowych koncepcji informatycznych dotyczących systemu Linux zalecamy rozpoczęcie szkolenia od kursu Red Hat System Administration I (RH124).

Plan szkolenia

Systemy dostępu i uzyskiwanie pomocy

Logowanie do lokalnych i zdalnych systemów Linux oraz badanie sposobów rozwiązywania problemów przy użyciu rozwiązania Red Hat Insights i systemu pomocy.

Nawigacja po systemach plików

Kopiowanie, przenoszenie, tworzenie, usuwanie i organizowanie plików z poziomu powłoki bash.

Zarządzanie lokalnymi użytkownikami i grupami Linux

Tworzenie, zarządzanie i usuwanie lokalnych użytkowników i grup oraz zarządzanie lokalnymi politykami haseł.

Kontrolowanie dostępu do plików

Ustawianie uprawnień do systemu Linux i interpretowanie efektów różnych ustawień uprawnień.

Zarządzanie bezpieczeństwem SELinux

Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem serwera przy użyciu SELinux.

Optymalizacja wydajności systemu

Ocena i kontrola procesów, ustawianie parametrów optymalizacji i dostosowywanie priorytetów planowania procesów w systemie Red Hat Enterprise Linux

Instalacja i aktualizacja pakietów oprogramowania

Pobieranie, instalacja, aktualizacja i zarządzanie pakietami oprogramowania z Red Hat i repozytoriami pakietów yum.

Zarządzanie podstawową pamięcią masową

Tworzenie i zarządzanie urządzeniami pamięci masowej, partycjami, systemami plików oraz przestrzeniami wymiany z poziomu wiersza poleceń.

Kontrola usług i procesu uruchamiania systemu

Kontrolowanie i monitorowanie usług sieciowych, daemonów systemowych oraz procesu uruchamiania systemu z użyciem systemd.

Zarządzanie sieciami

Konfiguracja interfejsów sieciowych i ustawień na serwerach Red Hat Enterprise Linux.

Analiza i przechowywanie logów

Lokalizowanie i dokładna interpretacja logów zdarzeń systemowych w celu rozwiązywania błędów.

Wdrażanie zaawansowanych funkcji pamięci masowej

Tworzenie i zarządzanie woluminami logicznymi zawierającymi systemy plików i przestrzenie wymiany z poziomu wiersza poleceń oraz konfiguracja zaawansowanych funkcji pamięci masowej przy użyciu systemu Stratis i VDO.

Planowanie zadań

Planowanie zadań do automatycznego wykonywania w przyszłości.

Dostęp do pamięci masowej podłączonej do sieci

Dostęp do pamięci masowej podłączonej do sieci przy użyciu protokołu NFS.

Zarządzanie bezpieczeństwem sieci

Kontrola połączeń sieciowych z usługami przy użyciu systemowego firewalla i reguł SELinux.

Uwaga: plan szkolenia może ulec zmianie wraz z postępem technologicznym oraz ewolucją charakteru danego stanowiska.

Zapytaj o szkolenie

CENA

Sugerowana cena netto (SRP):

2 974 EUR

 

 

Zapytaj o szkolenie