Veracomp stał się częścią Exclusive Networks – informacje dla partnerów

Szanowni Państwo,

31 grudnia 2020 roku weszła w życie finalna umowa sprzedaży przedsiębiorstwa zawarta pomiędzy Veracomp SA w Krakowie („Sprzedający”) i Veracomp – Exclusive Networks Poland SA w Krakowie („Kupujący”). Na tej podstawie Kupujący kupił od Sprzedającego przedsiębiorstwo działające pod firmą „Veracomp”, a w tym wchodzące w jego skład aktywa oraz przejął zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W wyniku jego nabycia przez Kupującego, wszystkie aktywa przedsiębiorstwa przysługują Kupującemu.

W związku z zawarciem i wykonaniem finalnej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, prawa i obowiązki Sprzedającego wynikające z umów zawartych z Państwem zostaną uznane za przeniesione na Kupującego po otrzymaniu przez Państwa niniejszego zawiadomienia, w następstwie jego otrzymania, a z momentem przystąpienia przez Państwa do realizacji postanowień umowy zawartej ze Sprzedającym.

Od tej chwili, Kupujący (Veracomp – Exclusive Networks Poland SA) będzie uznany za stronę umowy z Państwem.

Z uwagi na powyższe uprzejmie prosimy, aby przyjmowali Państwo faktury Kupującego i/lub odpowiednio, na Kupującego wystawiali swoje faktury.

Adresy korespondencyjne przedsiębiorstwa oraz adresy mailowe pracowników przedsiębiorstwa pozostają bez zmian.

Zarząd Kupującego składa się z następujących osób:

1. Pana Mariusza Kochańskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu oraz

2. Pana Cezarego Seliga pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Z tego linku uprzejmie prosimy pobrać podpisane kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi zawiadomienie o sprzedaży przedsiębiorstwa.

Podpisy elektroniczne mogą nie być widoczne po wyświetleniu pliku PDF w przeglądarce. Wtedy należy pobrać plik na dysk lokalny.

Dalsza współpraca z Państwem będzie przebiegać bez zmian. Od 11 stycznia br. jesteśmy dostępni dla naszych Partnerów Handlowych i realizujemy obsługę zamówień, wsparcie przedsprzedażowe, techniczne oraz edukacyjne, jak dotychczas.

Życzymy Państwu sukcesów w 2021 roku i wielu udanych projektów przeprowadzonych w Veracomp – Exclusive Networks Poland SA!

 

Veracomp – Exclusive Networks Poland SA

Adres siedziby: ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków
(uwaga: w toku zmiana adresu na nw. adres korespondencyjny)

Adres korespondencyjny: ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków

NIP: 525-272-88-15
KRS: 0000703564 – Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy – Rejestrowy
BDO: 000507781