XDR: Nov standard varnostne analize

Digitalna transformacija je drastično spremenila način delovanja in »razmišljanja« organizacij. Od povečane konkurenčnosti in produktivnosti, do višje kakovosti izdelkov in storitev. Koristi so vidne skoraj na vsakem koraku. Vendar pa je digitalna preobrazba povzročila tudi večjo potrebo po varnosti. Organizacije se tako soočajo z vedno bolj kompleksnimi in sofisticiranimi varnostnimi grožnjami. Nekatere posledice so izguba podatkov, velike denarne izgube, upočasnitev poslovanja, izguba ugleda in izguba zaupanja uporabnikov. Pri tovrstnih izzivih lahko pomaga XDR, tehnologija, ki prinaša avtomatizacijo in lažje odkrivanje kibernetskih groženj.  

Pomanjkanje veščin in znanja za boj proti sofisticiranim grožnjam, neustrezno vzdrževanje opreme in sistemov zaradi pomanjkanja časa ali virov, izolirani silosi informacij, vse večja površina napadov in preobilica orodij za grožnje so le nekateri izmed izzivov za organizacije in njihove varnostne ekipe. 

Današnji napadalci ne ciljajo samo na velike organizacije. Razlog je v tem, da manjše organizacije (in posamezniki) pogosto nimajo dovolj sredstev ali znanja za zaščito svojih sistemov in so zato lažja tarča za napadalce. Napadi so povsod in težko je določiti, kolikšen odstotek napadov je sploh zabeležen ali javno objavljen. 

Odgovornosti za varnost podatkov in sistemov ne morejo nositi le velike organizacije, ampak bi morala v varnost vlagati podjetja vseh velikosti. Kot tehnologija, ki je enako primerna za velike organizacije in mala podjetja, ki nimajo dovolj časa (ali virov) za dolgoročno analizo in odkrivanje groženj, se je XDR uveljavil kot nov standard varnostne analize. 

Kaj je XDR? 

Varnostne ekipe so preobremenjene in količina podatkov, ki jih je treba spremljati, se dnevno povečuje. Posledično gre veliko število groženj »iz radarja«. Tovrstne izzive je mogoče rešiti z uporabo varnostnih rešitev, ki temeljijo na umetni inteligenci (AI) in strojnem učenju (ML), torej tehnologijah, ki avtomatizirajo procese zaznavanja in olajšajo odzive na grožnje. 

XDR (Extended Detection and Response) presega tradicionalne varnostne rešitve, kot sta SIEM (Security Information and Event Management) in EDR (Endpoint Detection and Response). S pomočjo integracije podatkov iz različnih virov omogoča širši pregled nad varnostno situacijo organizacije. 

S ciljem analiziranja velikih količin podatkov v realnem času se XDR opira na napredne algoritme in modele strojnega učenja. Posledično lahko ta tehnologija zazna tudi najbolj sofisticirane grožnje. Poleg tega je XDR mogoče integrirati z drugimi varnostnimi orodji in tako avtomatizirati procese zaznavanja in odzivanja. Končno bodo ekipe IT porabile manj časa za odkrivanje in reševanje težav. 

Kaj vključuje Extended Detection and Response? 

XDR zagotavlja integriran pristop k zbiranju, razvrščanju in analizi varnostnih podatkov na različnih platformah in napravah. 

Omenili smo že, da so rešitve XDR sposobne integrirati podatke iz različnih virov, vključno z omrežnimi napravami, končnimi točkami, oblačnimi okolji in elektronsko pošto. Posledično je omogočena popolna analiza groženj. 

Zahvaljujoč naprednim algoritmom, ki temeljijo na strojnem učenju in umetni inteligenci, bodo varnostne ekipe hitro prepoznale grožnje in se nanje odzvale, preden se spremenijo v pomembne težave. 

Eden največjih izzivov tradicionalnih varnostnih rešitev je veliko število lažno pozitivnih rezultatov, ki se pojavljajo. XDR pomaga odpraviti lažna opozorila o grožnjah in omogoča ekipam, da se osredotočijo samo na tiste, ki predstavljajo resnično grožnjo. 

Končno tehnologija XDR zagotavlja visoko stopnjo prilagodljivosti in prilagodljivosti v različnih scenarijih uporabe. Lahko se prilagodi potrebam različnih organizacij in panog, zaradi česar je idealen za srednja in velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo varnost. 

Nadpovprečne sposobnosti analize, odkrivanja in odzivanja z Vision One 

Z razvojem platforme Vision One je Trend Micro uvedel večslojne rešitve, ki prinašajo nadpovprečne zmogljivosti zaznavanja, analize in odzivanja na grožnje. Platforma Vision One je še posebej primerna za podjetja, ki nimajo dovolj časa – ali denarja – za dolgoročne analize. 

Z edinstvenim in jasnim vmesnikom Vision One bo uporabnik razbremenjen in hitreje in lažje opazil morebitne ranljivosti. S tem bo hitreje sprožil prekinitev procesa ali izoliral določeno napravo. Vnaprejšnje načrtovanje postane preteklost, popolna analiza pa je lahko opravljena v samo enem dnevu. Ob tem ne smemo pozabiti omeniti, da Vision One odpravlja izolirane silose informacij. 

Z Vision One se bodo organizacije lažje osredotočile na doseganje svojih poslovnih ciljev, ne da bi zapravljale preveč časa in denarja za zapletene varnostne izzive. Ker SOC ekipam omogoča hitrejše odločanje in se osredotoča na določeno število groženj, ki predstavljajo pravi izziv, lahko zaključimo, da Vision One ni le praktična, ampak tudi ekonomična rešitev. Združuje več različnih orodij, odpravlja potrebo po dodatnih orodjih in dodatnem vlaganju v varnost.