E-mail zaštita uz SAT kao MSSP usluga?

Email je i dalje najvažniji vektor za isporuku napada na organizacije. Pritom je razina educiranosti zaposlenika ključna kada je  e-mail zaštita u pitanju. Današnji su napadi sofisticirani, ali u većini slučajeva se sve svodi na to hoće li ili neće netko kliknuti na link ili attachment. Nažalost, tradicionalne Security Awareness Training (SAT) inicijative su skupe, nisu automatizirane niti integrirane s e-mailom zaštitom. 

Kada je e-mail zaštita u pitanju, postavlja se nekoliko pitanja:

Zašto ne ponuditi Security Awareness kao automatizirano rješenje integrirano s e-mail zaštitom?

Zašto ne ponuditi ovakav tip zaštite kao SaaS, bez gubljenja vremena na održavanje infrastrukture kod korisnika, nadogradnje, patching, itd.?

Važno je napomenuti da su social engineering napadi najčešći u kontekstu emaila. Zbog toga je kontinuirana edukacija o e-mail zaštiti od presudne važnosti. Ovakva isporuka Security Awareness zaštite omogućuje fokusiranje na ono najbitnije. To su sigurnost poslovanja i podataka.

Zašto MSSP tvrtke trebaju dodati Proofpoint Essentials u portfelj?

E-mail zaštita treba biti komplementarna sa sustavnom edukacijom, odnosno rješenjem koje donosi sve u jednom paketu. Proofpoint Essentials je SaaS sigurnosno rješenje namijenjeno SMB i srednje velikim organizacijama. Rješenje je specijalizirano upravo za zaštitu najvažnije “aplikacije” u organizaciji: e-maila. Security Awareness Training se pritom isporučuje kao add-on integriran u isto sučelje.

Kroz MSP konzolu pružatelji usluga mogu jednostavno administrirati zaštitu više korisnika. Uz moderni API, MSP-ovi mogu integrirati uslugu u svoje postojeće procese i usluge. MSP partneri istovremeno jednostavno upravljaju svim licencama i pravima softvera koje prodaju korisnicima.

Essentials omogućuje jednostavnu reakciju kod pojave bilo kakvog problema (rekonfiguracija, upravljanje, rješavanje problema, kreiranje mjesečnih izvještaja). Kontinuirana i automatizirana edukacija kroz testne phishing “kampanje” daje pregled kako napreduje otpornost organizacije na phishing i druge napade.

E-mail zaštita. Security Awareness. SAT
E-mail zaštita. Security Awareness. SAT

Koji su izravni benefiti za partnere?

Uz ranije spomenute pogodnosti koje se odnose na lako upravljanje korisnicima i direktan pristup svim postavkama, Essentials osigurava i:

  • Naplatu po potrošnji (mjesečno)
  • Mogućnost prilagodbe sučelja
  • Upravljanje korisnicima (kreiranje korisnika, promjena licenci, brisanje, statistika) putem API-ja
  • Partner dobiva 50 NFR licenci
  • Partner može sam kreirati trial za demo ili proof of concept kod korisnika u trajanju od dva tjedna

Provjerite kako Proofpoint Essentials izgleda sa strane MSSP-a i steknite uvid u setup

Dodatna e-mail zaštita: Microsoft Office 365

Osim što osigurava zaštitu računa na društvenim mrežama, Proofpoint Essentials dodatno štiti Office 365. Iako Microsoft svojim korisnicima pruža određenu vrstu zaštite, kompletnu sigurnost garantiraju jedino funkcionalnosti izvan Microsoftove ponude. Kao platforma kompatibilna s Office 365, Proofpoint Essentials omogućuje:

Kako funkcionira Security Awareness Training?

SAT je softver koji jača otpornost zaposlenika na napade kroz kontinuiranu edukaciju. Korisnik pritom dobiva detaljan feedback kroz automatizirane izvještaje. Osnovne funkcionalnosti ove platforme su:

  • slanje phishing simulacija korisnicima (temeljem najnovijih primjera iz prakse)
  • davanje uvida u ponašanje zaposlenika, odnosno analitiku (tko je kliknuo na simulirani napad, tko je otvorio attachment, itd.)
  • automatizirano slanje testova onim korisnicima koji su više puta kliknuli ili reagirali na određeni “napad”
  • nuđenje jasnog uvida u stanje educiranosti svakog pojedinog zaposlenika u realnom vremenu
  • osiguravanje gotovih i ažuriranih materijala za edukaciju, grupiranih po posebnim temama

Proofpoint Security Awareness Training je leader rješenje unutar Gartnerovog Magic Quadranta posljednjih šest godina.