Security Fabric kao idealno rješenje za SMB

Digitalizacija svakodnevno povećava kompleksnost mreža. Uz smanjenu vidljivost, uočavanje cyber napada postaje sve izazovnije. Broj točaka upravljanja (mrežna oprema, identiteti korisnika, firewall uređaji, IoT uređaji…) stalno se povećava. Organizacije se, pak, u pravilu oslanjanju na više proizvođača kako bi upravljale tim istim točkama. Kako olakšati upravljanje? Kako pojednostaviti nadzor i osigurati dosljednu razinu sigurnosti nad kompletnom površinom napada? Potrebno je konsolidirati mrežnu infrastrukturu i sigurnost, a Fortinet Security Fabric omogućuje upravo to.

Sigurnosna rješenja poput anti-virusa i firewalla dugi su se niz godina smatrala „dovoljnima“. Danas znamo da je većina IT infrastrukture preseljena izvan tradicionalnog perimetra mreže. Stoga implementacija rješenja koncentriranih isključivo na zaštitu perimetra ne može garantirati potpunu zaštitu.

Perimetar mreže teško je definirati. WFA (work-from-anywhere) koncept, enorman broj IoT uređaja i usvajanje cloud infrastrukture samo su neki od razloga zbog kojih treba promijeniti odnos spram sigurnosti.

Fizičke granice organizacija više ne postoje. Uz široko rasprostranjene firewall uređaje, mrežnu opremu, Wi-Fi AP uređaje, udaljene laptope, tablete, smartphone i IoT uređaje, timovi svakodnevno moraju upravljati i identitetima korisnika, udaljenim pristupom, SaaS i IaaS okruženjima.

Uz implementaciju nekoliko različitih rješenja, problem predstavljaju i često zastarjele metode i alati. Sve to dovodi do kompleksnosti, izoliranih silosa i smanjene vidljivosti. U konačnici, broj sigurnosnih praznina raste, a napadači ih spremno iskorištavaju.

Što je Security Fabric?

Mrežna infrastruktura svakim je danom sve kompleksnija i više fragmentirana. Potrebno je usvojiti arhitekturu koja se automatski prilagođava svim promjenama i donosi visoku razinu sigurnosti. Takva arhitektura mora konsolidirati mrežnu infrastrukturu i sigurnost.

Kao rezultat razvoja dužeg od 10 godina, Fortinet Security Fabric proširuje tradicionalan koncept sigurnosti i donosi fleksibilnost. Uz mogućnost integracije svih sigurnosnih komponenti integriranih u mrežu, upravljanje se pojednostavljuje.

Security Fabric donosi skalabilnost zbog koje organizacije lakše mogu implementirati nove komponente. Centralizirano upravljanje kroz cloud povećava vidljivost i donosi sigurnost najviše razine.

Gartner ovu arhitekturu poznaje kao Cybersecurity Mesh, a tijekom ove godine prepoznata je kao jedan od najznačajnijih tehnoloških trendova. Rješenje iz Fortineta donosi analitiku u realnom vremenu, threat intelligence te integrirani set sigurnosnih alata i API-ja.

Uz integrirano djelovanje stand-alone sigurnosnih rješenja, Security Fabric približava kontrolne točke infrastrukturi koju treba štititi. Sigurnosne politike podjednako djeluju u cloud i non-cloud okruženju. Istovremeno, ova arhitektura omogućuje i kontinuiranu provjeru i verifikaciju identiteta korisnika.

Security Fabric kao idealno rješenje za SMB

Da bi se zaštitile, kompanije se oslanjaju na mnoštvo različitih proizvođača i sigurnosnih rješenja. Takav pristup, pak, komplicira upravljanje i dovodi do sigurnosnih praznina. Zašto ne izabrati rješenje koje omogućuje upravljanje kroz cloud, pojednostavljuje nadzor i povećava razinu sigurnosti?

Security Fabric
Kompletno rješenje za SMB

 

Kao automatizirana i integrirana mrežna platforma, sigurnosni timovi uz Security Fabric lakše uočavaju proboje u mrežu i brže zaustavljaju napade. Dodatno, implementacija novih i održavanje postojećih rješenja u mreži je olakšana.

Osim što otklanja izazove hibridnog rada, Security Fabric olakšava suzbijanje ransomware i drugih napada. Što je najvažnije, Security Fabric je dugoročno isplativije rješenje jer smanjuje troškove upravljanja širokim skupom izoliranih rješenja.

Security Fabric razvijen je na tri temeljna koncepta

Fortinet Secure Networking

Fortinet Secure Networking odgovara na izazove digitalne transformacije kroz konvergenciju rješenja za mrežnu infrastrukturu i sigurnosnih alata.

Fortinet Zero Trust Access

Fortinet Zero Trust Access sigurno povezuje aplikacije hostirane na različitim lokacijama s korisnicima koji im pristupaju s bilo kojeg mjesta. Isporučuje enterprise-class sigurnost i automatski se prilagođava svim uočenim sigurnosnim rizicima.

Fortinet Cloud Security

Fortinet Cloud Security donosi vidljivost i kontrolu nad infrastrukturom u oblaku. Omogućuje sigurno povezivanje s resursima smještenima u cloud i data centru te maksimizira benefite korištenja cloud servisa.

Zanima vas više informacija o Fortinet Security Fabric? Javite nam se.