Latest news & press

All-in-One Yealink MeetingBar A20 for Zoom

Posted on: 22/01/2021
By: Office step2net

Veracomp/ Веракомп предлага чрез мрежата от свои партньори богат избор от решения за аудио и видеоконференции, независимо от желаната платформа или разполагаемия бюджет. Запознайте се с новия Yealink MeetingBar A20 for Zoom.