Podívejte se na portfolio našich technologií

Trvale relevantní řešení kybernetického zabezpečení

Prostřednictvím našich řešení zabezpečení sítě pomáháme firmám i jednotlivcům s přechodem do zcela důvěryhodného digitálního světa. V našem pojetí je to evoluce plná života.

Naši obchodní partneři se potřebují spolehnout na nás jako na specialisty, kteří jim pomohou s transformací do zcela důvěryhodného digitálního světa.

Procházet podle technické oblasti

S namapováním na uznávané tržní kategorie je každá specialitou spol. Exclusive Networks pomocí globálních služeb a vysoce rozvinutých dovedností. Případně procházejte řešení podle problematiky podnikání.

Co je to?

Kontroléry ADC pro aplikace jsou strážci jejich výkonu, zabezpečení a efektivity zdrojů, které jdou dnes ještě dál než je akcelerace aplikací a vyvažování zátěže, a spouštějí velmi rozšířenou sadu síťových a bezpečnostních funkcí.

Naše řešení:

Fortinet Logo

Co je to?

Záloha a obnovení jsou kritické pro kontinuitu podnikání a zotavení po havárii, protože organizacím umožňují udržovat odděleně a bezpečně uložené kopie všech relevantních dat s možností jejich využití pro pokračování provozu s minimálním narušením po katastrofické události, dlouhodobé krizi, útoku ransomwaru atd.

Naše řešení:

backbox logostorware logo

Co je to?

Broker CASB je centrální prvek strategie zabezpečení cloudu umístěný mezi uživateli cloudu a cloudovými aplikacemi, který monitoruje aktivitu, prosazuje zásady zabezpečení a umožňuje organizacím využívat agilitu a výkon cloudu s výrazně sníženým rizikem.

Naše řešení:

Fortinet LogoProofpoint Logo

Naše řešení:

Fortinet Logored hat logoCrowdstrike logoGigamonInfoblox logoProofpoint Logo

Co je to?

Šifrování dat je klíčový aspekt strategie kybernetického zabezpečení umožňující šifrovat citlivá data v klidu nebo při přenosu (či obojí), který mohou používat pouze oprávnění uživatelé nebo počítače.

Naše řešení:

Proofpoint Logo

Co je to?

Softwarově definované sítě jsou takové, které v síťových zařízeních oddělují řídicí rovinu od datové/předávací roviny a umožňují vyšší úroveň automatizace poskytování a spravování síťových zdrojů založené na zásadách v rámci celého podniku.

Naše řešení:

Fortinet LogoExtreme networks logoFlowmon logoGigamon

Co je to?

Řešení DDI spravují kritické klíčové síťové služby automatizovaným způsobem – zabezpečený DNS (domain name system), DHCP (dynamic host configuration protocol) a IPAM (IP access management) – pro maximální efektivitu a přesnost.

Naše řešení:

Infoblox logo

Co je to?

DevSecOps automatizuje integraci zabezpečení v každé fázi životního cyklu vývoje softwaru na rozdíl od zabezpečení, které se řeší odděleným způsobem. Díky přístupu DevSecOps mohou podniky snížit rizika zabezpečení a přitom zachovat rychlost a agilnost, které jsou potřeba při vývoji softwaru.

Naše řešení:

Fortinet Logored hat logoCrowdstrike logoCyberark logo

Co je to?

Úložiště DFS používá jeden paralelní souborový systém pro seskupení více úložných uzlů dohromady. Tím poskytuje vysokou propustnost i kapacitu lineárním způsobem a představuje jeden názvový prostor i úložný fond k zajištění rozsáhlé šířky pásma přístupu k datům pro více hostitelů paralelně.

Naše řešení:

red hat logo

Co je to?

Technologie EDR (detekce a odezva koncových bodů) jde ještě dál než platforma EPP: detekuje nové škodlivé hrozby, slouží jako prevence před útoky, podporuje vyšetřování a nápravu dynamických incidentů zabezpečení a umožňuje proaktivní hledání hrozeb.

Naše řešení:

Fortinet Logo

Co je to?

EPP (platformy ochrany koncových bodů) jsou nezbytnou první linií obrany, která je navržena k detekci a blokaci škodlivých hrozeb na úrovni zařízení pomocí řady funkcí, jež umí identifikovat nově objevené útoky na základě nejnovějších známých indikátorů narušení zabezpečení, taktik a technik narušitele.

Naše řešení:

Fortinet Logo

Co je to?

Firewally NGFW se vyvinuly ještě dál za tradiční firewallovou platformu – zajišťují vyšší ochranu organizací a aktivují řadu silných kybernetických funkcí s mnohem lepším řízením.

Naše řešení:

Fortinet LogoGuardicore Logo

Co je to?

IAM (správa identit a přístupů) je technologie, která poskytuje správným lidem ověřený přístup ke správným zdrojům ve správný čas a ze správných důvodů. Tím zajišťuje dobrou pozici v kybernetickém zabezpečení a komplianci s požadovanými normami.

Naše řešení:

Fortinet Logored hat logoCyberark logo

Co je to?

Internet věcí (IoT – internet of things) je síť fyzických objektů, které disponují vestavěnou technologii za účelem podpory široké škály aplikací. Pojem operační technologie (OT) označuje svět hardwaru a softwaru, který monitoruje anebo řídí průmyslová zařízení, aktiva a procesy – tím se odlišuje od pojmu „informační technologie“ (IT).

Naše řešení:

Fortinet Logored hat logoExtreme networks logoNozomiTenable logo

Co je to?

Vysoce výkonná řešení NAC implementují zásady pro řízení síťového přístupu zařízení a uživatelů, aniž by docházelo k omezení produktivity.

Naše řešení:

Fortinet LogoExtreme networks logo

Co je to?

Síťová detekce a odezva (NDR) se vyvinula z tržní kategorie „analýza síťového provozu“, a odráží zvýšenou sofistikovanost behaviorální analýzy a umělé inteligence (AI) pro zlepšení schopností detekce hrozeb, aniž by došlo ke snížení výkonu vysoce výkonných sítí.

Naše řešení:

Gigamon

Co je to?

Brokery síťových paketů konsolidují monitorovací údaje v reálném čase ze sond a snímačů, které jsou rozmístěny v celé síti, optimalizují přesnost a výkon síťových a bezpečnostních nástrojů pomocí dat nejvyšší kvality, a zobrazují všechna „slepá místa“ pro zajištění komplexního pohledu a toku síťového provozu.

Naše řešení:

Extreme networks logoGigamon

Co je to?

Správa privilegovaných přístupů (PAM) zajišťuje absenci narušení zabezpečení kritických funkcí správců a dalších privilegovaných uživatelů, a je obvykle nasazována jako součást řešení správy identit a přístupů (IAM).

Naše řešení:

Cyberark logo

Co je to?

Základní úlohou řešení SIEM je shromažďovat a analyzovat všechna dostupná data týkající se zabezpečení – obvykle ve velkých objemech a velmi komplexní – a v reálném čase generovat prioritní náhledy, na které mohou bezpečnostní týmy reagovat, a detailní výkaznictví pro účely kompliance.

Naše řešení:

Fortinet Logoelastic logo

Co je to?

SASE je koncept kybernetického zabezpečení založený na konvergenci schopností (SD-)WAN a funkcí zabezpečení sítě, který identifikuje uživatele a zařízení, aplikuje zabezpečení na bázi zásad a zajišťuje bezpečný přístup „jako službu“ k aplikaci/datům aplikace.

Naše řešení:

Fortinet LogoExtreme networks logoInfoblox logo

Co je to?

Řešení SOAR umožňují organizacím reagovat na hrozby a incidenty zabezpečení , aniž by potřebovaly nebo snižovaly potřebu pro lidský zásah, a doplňují týmy kybernetického zabezpečení o inteligentní, automatizovanou digitální funkci, která uvolňuje zdroje a umožňuje jim soustředit se na úkoly vyžadující lidský prvek pro důležitá rozhodnutí.

Naše řešení:

Fortinet LogoProofpoint Logo

Co je to?

Zabezpečené e-mailové brány chrání jeden z nejrizikovějších vektorů útoků (e-mail) tím, že zabraňují šíření malwaru, škodlivých příloh, phishingovým útokům i nechtěnému spamu, a zachovávají integritu obsahu e-mailů určených pouze jejich uvedeným příjemcům.

Naše řešení:

Fortinet LogoProofpoint Logo

Co je to?

Řešení UEBA používají analytiku k sestavování standardních profilů i chování uživatelů a entit (hostitelů, aplikací, síťového provozu a datových úložišť) v rámci časových období a peerových skupin. Činnost, která je k těmto standardním základním liniím anomální, je prezentována jako podezřelá, a typizovaná analytika aplikovaná na tyto anomálie napomáhá k odhalení hrozeb a potenciálních incidentů.

Naše řešení:

Fortinet LogoCrowdstrike logoCyberark logoProofpoint Logo

Co je to?

SD-WAN poskytuje dynamický výběr aplikačních cest na bázi zásad v rámci více připojení WAN a podporuje další služby, jako jsou firewally a optimalizace sítě WAN. To je stále důležitější, protože organizace migrují služby z datového centra na okraj (edge).

Naše řešení:

Fortinet LogoExtreme networks logo

Co je to?

Firewally webových aplikací chrání webové aplikace a rozhraní API proti řadě hrozeb, jako jsou útoky na obchodní logiku, podvody on-line, SQL injection a cross-site scripting (XSS). Tím poskytují specializovaný obranný mechanismus k ochraně kriticky důležitých webových aktiv.

Naše řešení:

Fortinet Logo

Co je to?

Přístup ke kabelové a bezdrátové síti LAN se týká nezbytné technologie umožňující vysoce výkonné, zabezpečené a dynamické připojení k lokálním podnikovým sítím.

Naše řešení:

Fortinet LogoExtreme networks logoekahau logo

Naše řešení:

Naše řešení:

Fortinet LogoCrowdstrike logo

Naše řešení:

Fortinet LogoCrowdstrike logoGuardicore Logotrend micro logo

Naše řešení:

vertiv logo

Procházet podle problematiky podnikání

Přidejte se k naší misi usnadnit řízení přechodu do zcela důvěryhodného digitálního světa. Obraťte se na naše specialisty a proberte s nimi své potřeby. Případně se podívejte na naše řešení seřazená podle síťové oblasti.

Naše řešení:

elastic logo

Co je to?

Kybernetické útoky se neustále vyvíjejí – útočníci nacházejí nové a vynalézavé způsoby, jak pronikat do sítí.
Kromě toho, že společnostem je odcizováno čím dál více dat, stávají se stále běžnějšími kybernetické útoky většího rozsahu, jako jsou WannaCry a Petya/NotPetya. Zde představujeme jen několik z našich kriticky důležitých dodavatelských řešení, která jsou navržena tak, aby bylo vaše podnikání chráněno a abyste byli před útočníky o krok napřed.

Naše řešení:

Fortinet LogoCrowdstrike logoCyberark logoInfoblox logoNozomiProofpoint Logo

Co je to?

Data jsou jedním z nejcennějších firemních aktiv, a přestože je dnes robustní zabezpečení dat pro všechny organizace prvořadé, jsou kybernetické útoky nevyhnutelné a vždy dojde ke ztrátě dat. Kybernetické útoky zaměřené na data jsou stále větším problémem zejména proto, že většina odcizených dat je cenná a hackeři je mohou využívat.
Zde jsou uvedeni klíčoví dodavatelé v oblasti zabezpečení dat, kteří vám pomohou zůstat o krok napřed před neustále se vyvíjejícími hrozbami.

Naše řešení:

Fortinet LogoProofpoint Logo

Naše řešení:

elastic logo

Co je to?

Dnešní datová centra musejí být nákladově efektivní, agilní a bezpečná, protože se zvyšuje poptávka po aplikacích a také datové zátěže.
Za předpokladu, že jsou útoky nevyhnutelné a že rostou požadavky na větší úložiště a větší změny datové zátěže, jsme zde pečlivě vybrali několik našich dodavatelů, kteří dokážou podpořit rychlé tempo změn v datovém centru.

Naše řešení:

Fortinet Logored hat logoExtreme networks logoGigamonInfoblox logoProofpoint Logovertiv logo

Co je to?

Téměř všechny útoky zevnitř společností začínají u jejich pracovníků. Ať už pracovník škodí přímo nebo narušuje zabezpečení, je pro její síť tou největší hrozbou.
Mnoho organizací přesouvá svoje zaměření na řešení hrozeb zevnitř. Zde je několik špičkových technologií, které pomáhají posílit vaše ochrany.

Naše řešení:

Fortinet LogoProofpoint Logo

Co je to?

Internet věcí sebou přináší obrovský nárůst dat, která jsou přidávána do síťových toků, ukládána a zpracovávána. I když tento trend přináší nové příležitosti, přináší také rizika.
Čím je do dané sítě zapojeno více zařízení, tím větší může být plocha útoku, a proto je kritické jejich zobrazení. Nelze zabezpečit to, co se nezobrazí. Zde si prohlédněte dodavatelská řešení, která vás mohou podporovat, neboť počet připojených zařízení neustále roste. Tato problematika se neustále vyvíjí.

Naše řešení:

Fortinet LogoExtreme networks logoCrowdstrike logoNozomi Logo

Co je to?

Organizace musejí zvažovat celou řadu aspektů, když se rozhodnou přesunout pracovní zátěže do cloudu.
Které pracovní zátěže je potřeba migrovat jako první? Plánuje se od začátku přejít plně na cloud nebo využít hybridní volbu? Jak lze udržovat firemní data zabezpečená a chráněná v cloudu? Jak zajistit, aby správné osoby měli přístup ke správným datům ve správný čas?

Naše řešení:

Fortinet Logored hat logoExtreme networks logoCyberark logoGigamonInfoblox logoProofpoint Logo

Co je to?

Čím dál více společností přechází na O365. Spol. Exclusive Networks nabízí řadu vitálních řešení pro zajištění toho, abyste mohli během migrace kritických pracovních zátěží do cloudu identifikovat, chránit a omezovat přístup k důležitým firemním datům. Zde představujeme špičkové dodavatele, kteří dokážou podporovat přesun do cloudu.

Naše řešení:

Fortinet LogoCrowdstrike logoProofpoint Logo

Co je to?

Orchestrace je pro společnosti stále důležitější, protože živelně narůstající nástroje, jimiž klienti disponují, mohou vést k únavě pozornosti a nedostatečně využívaným řešením. Orchestrační řešení vhodně kombinují úkoly z různých bezpečnostních i síťových řešení a tím optimalizují pracovní toky.
Automatizace a orchestrace síťových prostředí přinášejí obchodní výhody včetně efektivity a snižování provozních nákladů; navíc umožňují škálovat sítě, které jsou potom agilnější a mají rychlejší odezvu.

Naše řešení:

Fortinet Logored hat logoExtreme networks logoInfoblox logo

Naše řešení:

red hat logo

Co je to?

Nelze chránit to, co není zobrazeno.
S rostoucími datovými objemy a připojováním více zařízení se sítě stávají více komplexními.
Hlavní problém je zabezpečení, protože síťové útoky narůstají a jsou čím dál sofistikovanější. Kromě správných nástrojů je také kritické mít větší zobrazení a inteligenci, aby bylo možné čelit hrozbám a zmírňovat je.

Naše řešení:

Fortinet LogoExtreme networks logoGigamonNozomi Logo

Naše řešení:

Fortinet LogoProofpoint Logotrend micro logo

Naše řešení:

Fortinet LogoCrowdstrike logoInfoblox logoProofpoint Logo

Prozkoumejte náš důvěryhodný, vysoce výkonný ekosystém technologií

VIZ NAŠE PORTFOLIO TECHNOLOGIÍ

X