Miloslav Hašek

Business Unit Manager, Exclusive Networks Czechia

Akvizici jsem od prvního momentu vnímal především jako obrovskou příležitost. V distribučním businessu již řadu let platí, že být velký je výrazně lepší než zůstat malým lokálním hráčem, především z pohledu práce s klíčovými vendory na globální a nikoliv pouze regionální úrovni. Pro mě osobně, jako člena obchodního týmu, to konkrétně znamenalo rozšířit naše produktové portfolio o unikátní brandy, které by se nám bez akvizice patrně nepodařilo získat. Největší motivací je pro mne úspěch, a to zejména ve smyslu spokojenosti daného výrobce s našimi aktivitami a projekty, které budou zajímavé pro naše partnery a posunou zákazníky zase o něco dále v plnění jejich IT cílů.


Back to team list
X