Nozomi Networks Logo

Společnost Nozomi Networks nabízí řešení počítačové bezpečnosti a provozní viditelnosti pro průmyslové řídicí systémy nebo ICS. Kompletní pasivní řešení zranitelností a hrozeb v průmyslových systémech SCADA. Je možné ho připojit a integrovat s aktivními prvky, jakými jsou firewally. SCADAguardian podporuje mnoho integrací se systémy: SIEM (Security Information Event Management), analytickým softwarem, firewally a NAC (Network Access Control). Řešení je výjimečné svou automatizací zjišťování nových profilů v síti pomocí přístupu machine learning a přehlednou vizualizací sítě.

Zjistěte o výrobci více

NOZOMI NETWORKS VÁM POMŮŽE, ŘEŠÍTE-LI TYTO PROBLÉMY:

  • NEVÍTE, JAK CO NEJLÉPE ZAJISTIT SÍŤ SCADA SYSTÉMŮ, JAKÝMI JSOU NAPŘÍKLAD STROJE S MALÝM VÝPOČETNÍM VÝKONEM: PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS (PLCS) NEBO REMOTE TERMINAL UNITS (RTUS) – VENTILY, ČERPADLA, MOTORY.
  • NEMÁTE PŘEHLED, JAKÉ BEZPEČNOSTNÍ HROZBY SE VYSKYTUJÍ V OT SÍTI SE SCADA SYSTÉMY
  • NEEFEKTIVNĚ A POMALEJI SE BRÁNÍTE PROTI BEZPEČNOSTNÍM HROZBÁM V OT SÍTI SYSTÉMŮ SCADA

Řešení jednoznačně vyniká, protože:

Spojte se s námi

X