Vyzpovídali jsme nového manažera Fortinet týmu Petra Bártu

Co tě vedlo k tomu, že ses rozhodl vstoupit do VAD distribuce?

IT distribuce v oblasti kybernetické bezpečnosti je oblast, kde jednoduše nemůžete stagnovat, a to mi velmi imponuje. Stejně jako se vyvíjí kybernetické hrozby a vektory útoků, je třeba neustále rozvíjet nabídku produktů a služeb na straně distributora. Není to statický business a klade na všechny zúčastněné vysoké nároky. Být součástí úspěšného globálního distributora, a navíc pracovat s Petrem Jandou, kterého znám ještě ze Skynetu, to pro mě byly další argumenty pro přijetí nabídky. Ale velkou váhu v mém rozhodovacím procesu hrála i forma a styl práce, se kterým se v Exclusive Networks potkávám. Firma má jasnou vizi, která se odráží v jejím fungování, a to jako manažer oceňuji. Líbí se mi také, že celý management se na projekty dívá optikou více proměnných a dokáže potenciálním projektům věnovat potřebný čas na rozvoj.

A proč právě kybernetická bezpečnost a Exclusive Networks?

Kyberbezpečnost je poslední roky silným tématem, se kterým se potkáváme nejen v odborných kruzích, ale dostává se pravidelně i do všeobecných médií. A je to tak dobře! Proto jsem hrdý na to, že i svou prací se mohu podílet na rozšiřování povědomí o kybernetických hrozbách a metodách minimalizace rizik spojených s bezpečnostními incidenty.

Jsem rád, že Exclusive Networks globálně pracuje na budování bezpečného digitální světa pro firmy i jednotlivce. A s pomocí vendorů a partnerů upozorňuje na nezbytnost jasně definovaných procesů v kyberbezpečnosti. Nejde jen o přesné postupy a chování v případě kybernetického incidentu, ale běžnou součástí interních politik kybernetické ochrany je i systém edukace všech zaměstnanců. Ti jsou totiž i nadále nejslabším článkem celého bezpečnostního řetězce.

To, že je Exclusive Networks již ve více než 46 zemích světa, vidím jako výhodu a příležitost. Můžeme vzájemně sdílet své know-how a pronikat na trhy, které nám byly doposud z mnoha důvodů uzavřeny. A navíc se těším i na spolupráci s kolegy z Fortinet týmů v jiných zemích a regionech.

Můžeš krátce shrnout svoji dosavadní kariéru? Vypíchl bys nějaký konkrétní projekt nebo spolupráci, na které jsi pyšný?

Kdybych to měl říct ve zkratce, tak celý život dělám obchod v IT nebo telco světě. Delší dobu jsem řešil akviziční business, ale významná část mojí kariéry je spojena s Vodafonem, kde jsem řídil development v segmentu klíčových zákazníků.

K obchodní práci jsem tak zcela přirozeně přidal i týmový management, který mě baví a naplňuje. Vážím si toho, že jsem si v obchodě prošel různými rolemi. Naučil jsem se tak naslouchat zákazníkovi a porozumět jeho businessu a potřebám. Podrobně jsem se díval na to, co u zákazníka funguje, jaké volí strategie k naplňování svých cílů, s čím se potýká a jak se k daným překážkám staví. Hodně mi pomohla i analýza mých vlastních neúspěchů. Právě díky nim jsem mnohé přehodnotil a dostal se tak tam, kde jsem nyní.

Nově máš na starosti Exclusive Fortinet tým. Jaké máš hlavní priority pro následující období?

Já jsem se na celý ten tým opravdu a upřímně těšil. Je to totiž sestava mladých a ambiciózních lidí, kteří svoji práci dělají rádi. Ale mají za sebou docela náročné období plné změn, kterým se museli v rychlém tempu přizpůsobovat. Já jsem tady teď primárně pro ně, abych v rámci týmu jasně definoval role a pomohl jim tak v dalším rozvoji. A protože jsem z jiného businessu a z větší korporace, můžu jim nabídnout i zcela jiný pohled na věc.

Máme před sebou Q4 a tyhle měsíce jsou vždy jedny z nejnáročnějších. Práce je opravdu hodně a já se chci podívat na náš systém objednávek a logistiky a zjistit, kde je možné zavést rozumnou automatizaci a ulevit tam týmu. A budu rád, když ušetřený čas budeme moct věnovat obchodnímu a technickému rozvoji všech členů týmu.

Co je pro tebe při řízení týmu nejdůležitější?

Já to vidím tak, že v řízení týmu je klíčovým prvkem právě každý člen týmu. Co neznáte, nemůžete správně řídit. Proto si dávám záležet na tom, abych každého člena poznal, znal jeho práci a věděl, kde vidí problémová místa. Často i malá ale dobře mířená změna může udělat velký efekt. Je důležité vidět, co váš tým dokáže a umět ho řádně ocenit.

Exclusive Networks pracuje na budování bezpečného digitálního světa pro všechny – co pro tebe naplňování této vize osobně znamená?

Za sebe mohu říct, že vize Exclusive Networks se mi líbí svou přímočarostí. Její naplňování navíc není limitováno konkrétní pozicí, protože stále platí, že nejdůležitější je prevence a edukace. A zde můžeme každý začít sám u sebe 

Fortinet je top značkou v oblasti kyberbezpečnosti, avšak jeho produkty jsou vhodné i pro společnosti ze segmentu SMB. Vnímáte v týmu za poslední rok zvýšení poptávky právě ze strany těchto menších subjektů? 

Určitě postupně vnímáme rostoucí tendenci zájmu ze strany SMB společností. Ono je to do určité míry spojené i s delším obdobím vzdálené práce, které odhalilo nedostatky a slepá místa v zabezpečení společností všech velikostí a oborů. Cítíme potřebu o tématu více mluvit a poukazovat, že bezpečnostní řešení nejsou dostupná jen pro velké firmy, ale například i Fortinet má portfolio produktů pro segment SMB. Pravidelně proto pořádáme akce s názvem „Fortinet Lunch&Learn for SMB“, kde se bavíme nejen o aktuálních hrozbách cílících na tento segment, ale prezentujeme také řešení, která těmto firmám výrazně zvyšují úroveň jejich zabezpečení. Další takové setkání plánujeme již na 7. prosince.

Q4 je v prodejních týmech vždy náročným obdobím roku. Jak se ti daří balancovat mezi náročnou prací a osobním životem? Máš nějaký svůj life-hack, který bys nám mohl prozradit?

Metodu, jak odejít z práce a jednoduše „vypnout“ pro vás nemám, protože takhle já nefunguji. Postupem času jsem se ale naučil pracovat s tokem informací, které k sobě pouštím. Když skončím s prací, tak se přirozeně snažím i omezovat příjem digitální komunikace ve formě e-mailů, Teams chatů a jiných komunikačních platforem. Díky tomu mám možnost si naplno užít čas s rodinou. A když potřebuji, tak si pustím oblíbenou hudbu, upustím páru prací na zahrádce nebo jednoduše sednu na motorku.