Proofpoint – 22 november – Autentiserad e-post – är ni förberedda på nya striktare acceptansregler för e-post till Google och Yahoo?

Description

För att minska det stora antalet bedrägerier genom e-postmeddelanden som når användarnas e-postkonton har Google och Yahoo meddelat nya krav på e-postautentisering. Detta kommer att påverka många organisationers möjligheter att leverera e-post till användare i dessa plattformar.

De nya kraven kommer att införas så tidigt som 1 februari 2024.

Om du vill veta mer om vad de nya kraven innebär för er organisation och vad ni kan göra för att vara förberedda så kom och lyssna på vårt 30-minuters webinar I ämnet.

Vi kommer att prata om:

  • Översikt av de nya kraven
  • Översikt av SPF och DKIM
  • Rollen för DMARC och de utmaningar som är förknippade med DMARC
  • Verktyg, teknik och resurser för att minska påverkan på din organisation
Date Location Duration Time of Event Reminder