Fortinet – FortiGuard SOCaaS

Många små  och medelstora företag upplever att de inte har nödvändig expertis och personal inom cybersäkerhet för att etablera och upprätthålla ett dygnet runt-öppet säkerhetsdriftcenter (SOC).

Som ett resultat vänder de sig alltmer till leverantörer av managerade tjänster (MSPs) och leverantörer av managerade säkerhetstjänster (MSSPs) för hjälp med att hantera sina säkerhetsbehov.

FortiGuard Security Operations Center-as-a-Service (SOCaaS) erbjuder en molnbaserad säkerhetsövervakningstjänst som möjliggör för Fortinets partners att effektivt och flexibelt leverera en managerad SOC-tjänst till sina slutkunder på ett kostnadseffektivt sätt.

Molntjänsten har fullt stöd för Multi-tennet vilket innebär att ni som partner kan managera flera kunder under ett gränssnitt. Tjänsten bemannas dygnet runt, årets alla dagar av Fortinets egna FortiGuard SOC Analytiker.

 

Lägg till ytterligare 30-40% (baserat på val av Security Bundle UTP eller Enterprise) i intäkter till varje FortiGate-affär med följande dialog:

”Hur säker är du på att du effektivt övervakar alla loggar och varningar som din FortiGate skickar ut och att du inte missar något?”

”Har ni just nu ett försök till eller pågående intrång?”

 

Läs mer om SOCaaS