Tanium höjer skyddsribban för hemmakontoren

Det finns en uppsjö av företag som tillhandahåller produkter för skydd av klienter som datorer och servrar så för uppstickare gäller det att kunna visa upp något som skiljer sig från mängden. Ett sådant företag är amerikanska Tanium som nu på allvar gör sitt intåg i Europa.

Tanium grundades 2007 och har sedan dess sett en starkt tillväxt inte minst under de senaste fem åren när man ofta kunnat registrera årstillväxter på 50 procent, både när det gäller omsättning och antalet anställda som nu uppgår till drygt 1900 personer.

Så vad är det då som kan vara så lockande med denna uppstickare?

– Om man ser på vad som gör Tanium unika på marknaden är att vi har en plattform där man verkligen ser till att förena klientadministration med slutpunktsskydd från ett och samma verktyg i realtid, säger Taniums Nordenchef Arash Serpoushan i ett zoomsamtal med IT-Kanalen.

Han förklarar att Taniums plattform kan ställa frågor om kundens it-miljö och få svar från varenda dator och server på 15 sekunder eller mindre.

– Detta görs möjligt med vår patenterade arkitektur (Linear chaining) där en Taniumserver kan hantera över en miljon enheter vilket medför att vi kan eliminera infrastruktur som relä- eller distributions-servrar vilket spar pengar för företagen samtidigt som de får visibilitet och kontroll över sina datorer och servrar i realtid.

– Tanium låter dig se vad som händer i nätverket, både säkerhetsmässigt och operationellt, utifrån ett och samma verktyg. Med moderna cyberhot som vi mer eller mindre ser dagligen i nyheterna, är det viktigt för företagen att omedelbart kunna fastställa hur exponerad verksamheten är, skapa sig en handlingsplan och exekvera den.

Men många företag har utmaningar med grundläggande saker som att kunna ge ett exakt svar på hur många datorer och servrar man ansvarar för. Inom it-organisationens olika delar finns det också ofta olika uppfattningar där it-driftverksamhetens bild ofta skiljer sig från säkerhetsteamets bild och vice versa.

– Det är viktigt att hela verksamheten har samma utgångspunkt då man ska fatta beslut om åtgärdsplaner vid eventuella hot.

Under den pågående epidemin har väldigt många företag tillåtit att kunderna jobbar hemifrån. Därmed har kraven på säker infrastruktur till hemmakontoren ökat och Taniums svar på detta är utökade system som säkerställer att it-policyn tillämpas, även på distans.

– Vi har exempelvis kunder i Danmark som över dagen skickade hem 80 procent av sina anställda men fortfarande kunde administrera plattformen via Tanium och alltså även ha koll på maskiner som fanns i hemmamiljön.

Sådant kan vara svårhanterligt när personalen kanske måste använda lånemaskiner eller privata datorer. Men Arash Serpoushan betonar att Taniums plattform ska kunna patcha och centralt hantera även en sådan maskinpark för att upprätthålla företagets policynivå.

– Det hela fungerar utan att man behöver gå via någon vpn-lösning eftersom maskinerna kopplas på ett säkert sätt till Tanium oavsett om du ansluter direkt mot internet, sitter hemma eller är på kontoret.

Under det senaste året har Tanium genomfört en större satsning på utbudet av tjänster, alltså det som branschen kallar Software as a Service (SaaS) vilket innebär att kundernas behov av lokal installation av säkerhetsprodukterna minskar.

– Vi har lanserat Tanium as a Service där vi administrerar hela plattformen så användarna slipper tänka på hur infrastrukturen hanteras.

Peter Lämber, nordisk kanalchef på Tanium, säger att mycket av detta hanteras via partnernätverken där man även har utvecklat ett antal tjänster för hantering av klienter.

– I det här segmentet använder vi oss av en del lokala aktörer med tillgång till egna datahallar och tjänster vilket ger lite olika valmöjligheter för kunderna om en on-premis eller molnlösning inte är önskvärt.

– Tillsammans har vi tagit fram en tjänst kallad IT Hygiene Assessment där vi gör utvärderingar av en rad olika hygienfaktorer i it-miljön ihop med våra partners. Här kan vi bland annat identifiera de mellan tio och tjugo procent maskiner som kunderna inte känner till att de har. Vi ser också att våra kunder kan samla funktionalitet som tidigare sköts av olika verktyg i Taniumplattformen. Jag tror att många uppskattar möjligheten att kunna ta bort en rad överflödiga system från sin it-miljö och därmed slippa hantera infrastrukturen och ett överflöd av olika agenter ute på datorerna som i sin tur drar ner prestandan på maskinerna, förkortar livslängden och leder till en dålig upplevelse för användaren.

Peter Lämber säger att Tanium kan samexistera med vissa produkter men även ersätta en hel del befintliga verktyg och ta bort en massa infrastruktur.

– Allt detta kan göras nästan i realtid, både hitta maskinerna och åtgärda de problem som uppstår. Hela processen sker i ett och samma verktyg i Tanium, något som ingen annan plattform klarar.

Tunga kunder

På Taniums långa kundlista återfinns storföretag som Barclays, Amazon, Nasdaq, Best Buy, Verizon och Whirlpool. Företaget uppger att närmare hälften av de företag som ligger på Fortune 100-listan använder sig av Taniums tjänster medan sex grenar inom det amerikanska försvaret använder sig av Tanium för att skydda sin verksamhet och skapa trygga beslut. På Forbes lista över de främsta privata företagen inom molntjänster återfinns Tanium på plats sju.

Tanium Sweden har tio anställda, ett brett nät av partners och Exclusive Networks som distributör och närmaste partner på Europanivå (EMEA).

Läs mer om Tanium