Zaščita javnih web aplikacij in web API-jev

Za uspeh dajejo organizacije večji poudarek na digitalno izkušnjo svojih strank in zaposlenih. To pomeni posodobitev web aplikacij, pa tudi večje varnostne izzive. 

Sodoben pristop k izdelavi web aplikacij je modularen, web aplikacije pa razpršene. Njihova posodobitev vključuje zanašanje na multi-cloud okolja, uporabo mikrostoritev in izkoriščanje komunikacije, ki temelji na API-ju. 

Kontejnerizacija  aplikacij je postala norma za razvoj novih aplikacij. Takšen pristop povečuje fleksibilnost, omogoča lažjo implementacijo ter vodi k boljšemu delovanju in večji razpoložljivosti podatkov. 

Po drugi strani pa zaščita web aplikacij postaja vse bolj kompleksna. Sodobne aplikacije se razvijajo zelo hitro in viri organizacij pogosto ne sledijo njihovemu razvoju. Če se želijo organizacije zaščititi, morajo poenostaviti dostop do varnosti aplikacij. 

Napadalci ciljajo na javne web aplikacije in web API-je 

Napadalna površina pokriva vse javno dostopne dele sistema ali storitve, napadalci pa nenehno iščejo morebitne potencialne ranljivosti. Javne web aplikacije in web API-ji so ena od ključnih točk napada na organizacije. 

Za organizacije so napadi na web API-je še posebej nevarni, saj omogočajo komunikacijo med različnimi aplikacijami in sistemi. Ko napadalec najde ranljivost v API-ju, lahko pridobi dostop do občutljivih informacij, povzroči “motnje” v sistemu ali celo sproži napade, kot so SQL injection, XSS (Cross-Site Scripting) in drugi. 

Majhna ranljivost ali ena dostopna točka API je dovolj, da napadalcu omogoči neomejen dostop do osebnih podatkov. Preden interne IT ekipe odkrijejo težavo, lahko preteče veliko časa. Pomembno je vedeti, da lahko tudi tradicionalne aplikacije, kot je web e-mail predstavljajo resno grožnjo varnosti organizacije. 

Napadi na web aplikacije so posledica kombinacije človeškega faktorja, konfiguracijskih napak, nezadostnega poznavanja varnosti, kompleksnosti aplikacij in pomanjkanja ali slabega izvajanja varnostnih ukrepov. 

Eden najpogostejših virov problema je dejstvo, da se posamezne komponente nahajajo v različnih okoljih, torej na različnih lokacijah (npr. kot container na AWS javnem cloudu ali v on-prem data centru z virtualnimi stroji na vSphere platformi ). 

Zakaj je kompleksnost sovražnik varnosti? 

Vsaka zapletenost in oteženo upravljanje napadalca je lahko prednost. Natančneje, administratorji ali DevSecOps ekipe zelo pogosto nimajo dovolj časa ali sredstev, da bi kakovostno poskrbeli za vse točke komunikacije. Zaščita samo posameznih komponent aplikacije ni dovolj. 

Da bi se zaščitile, organizacije potrebujejo rešitev, ki temelji na porazdeljeni arhitekturi in omogoča enostavno implementacijo, na primer s SAaS modelom. Takšna rešitev bi morala podpirati tudi različne modele dostave – on-prem, mikrostoritve, container-je ali javni cloud. To pomeni, da tradicionalna Web Application Firewall (WAF) rešitev (običajno nastavljena na eni točki) ni več tako učinkovita. 

Zaščita web aplikacij s F5 Networks Distributed Cloud 

F5 Distributed Cloud prinaša vrsto varnostnih in omrežnih storitev za upravljanje aplikacij in to vse prek SaaS modela. Arhitektura omogoča enostavno implementacijo, zaščito in upravljanje aplikacij v cloud-native okoljih kjer koli je to potrebno – data centru, multi-cloudu ali na ravni omrežja ali robu omrežja. 

Distributed Cloud storitve zagotavljajo tudi WAF in API zaščito v celotnem okolju (on-prem, zasebnem ali javnem cloud-u) za vse komponente aplikacije. Poleg centraliziranega upravljanja, ki temelji na SaaS, zaščita vključuje nadzor prometa botov, zaščito pred izkoriščanjem znanih ranljivosti in morebitna tveganja, ki se lahko pojavijo, ko aplikacija postane javna. V primeru odpravljanja težav s posameznimi komponentami aplikacije so uporabnikom na voljo podrobna telemetrija in analitika.