E-mail zaštita i kontinuirana sigurnosna edukacija uz Proofpoint Essentials

E-mail je i dalje najpopularniji kolaboracijski alat, ali i jedan od najvažnijih vektora napada na organizacije. Napadi putem e-maila najčešće potiču distribuciju malwarea te dovode do krađe podataka i identiteta. Budući da je široko korišten, lako dostupan i omogućuje napadačima da ciljaju velik broj korisnika istovremeno, ne očekuje se da će napadači u skorijoj budućnosti prestati iskorištavati ovaj servis. Implementacija automatiziranog Security Awareness Training rješenja integriranog s e-mail zaštitom može pomoći.

Iako su napadi postali sofisticiraniji s vremenom, i dalje se najčešće svode na manipulaciju korisnika na kliknu na ili otvore zlonamjerni privitak. Phishing, spear phishing i social engineering tehnike sveprisutni su načini prevladavanja sigurnosnih mjera. Razina educiranosti zaposlenika ključna je za zaštitu od e-mail prijetnji.

Kako bi se smanjio rizik od uspješnih napada, nužno je educirati zaposlenike o sigurnosnim praksama i prepoznavanju sumnjivih e-mailova. No, odakle krenuti? Provođenje redovitih treninga s ciljem edukacije zaposlenika o različitim vrstama prijetnji putem emaila i upoznavanja sa „znakovima za uzbunu“ je svakako dobrodošlo, no takve su prakse uglavnom jako skupe. Dodatno, tradicionalne Security Awareness Training (SAT) inicijativne nisu automatizirane niti integrirane s e-mail zaštitom.

Security Awareness kao automatizirano rješenje integrirano s e-mail zaštitom

Čak i najeduciraniji korisnici mogu postati žrtve napada putem e-maila. U prijevodu, organizacije trebaju slojevitu sigurnosnu strategiju koja uključuje i edukaciju o sigurnosnim prijetnjama i rješenje za zaštitu e-maila.

Proofpoint Essentials je SaaS sigurnosno rješenje koje donosi sve u jednom paketu: zaštitu e-maila i kontinuiranu edukaciju koja se isporučuje kao add-on integriran u isto sučelje. Rješenje je posebno dizajnirano za manja i srednja poduzeća i donosi niz funkcionalnosti, uključujući DLP (Data Loss Prevention), arhiviranje maila i zaštitu na društvenim mrežama.  Uz jednostavno i intuitivno sučelje, ovo se rješenje neprimjetno može integrirati u postojeće Microsoft 365 okruženje.

MSP sučelje omogućuje jednostavno postavljanje zaštite za više korisnika unutar organizacije. MSP administratori zadržavaju kontrolu nad upravljanjem svim licencama i pravima softvera koje prodaju korisnicima.

U slučaju bilo kakvog problema (rekonfiguracija, upravljanje, rješavanje problema, kreiranje mjesečnih izvještaja), omogućena je brza i laka reakcija. Testne “phishing” kampanje koje se kontinuirano i automatizirano isporučuju korisnicima pružaju pregled otpornosti organizacije i zaposlenika na phishing i druge napade.

Kako radi Security Awareness Training?

Proofpoint Security Awareness Training jača otpornost zaposlenika na napade kroz kontinuiranu i automatiziranu edukaciju. Efikasnost rješenja potvrđuje činjenica da je SAT godinama uvrštavan na listu vodećih rješenja prema Gartneru. Glavne funkcionalnosti platforme uključuju:

 • Slanje phishing simulacija korisnicima (simulacije se kreiraju na osnovu najnovijih primjera iz prakse)
 • Uvid u ponašanje zaposlenika kroz automatizirane izvještaje (tko je kliknuo na simulirani napad, tko je otvorio prilog u mailu, itd.)
 • Automatizirano slanje testova onim korisnicima koji su više puta kliknuli ili reagirali na određeni “napad”
 • Jasni uvid u stanje educiranosti svakog pojedinog zaposlenika u realnom vremenu
 • Ažurirani i grupirani materijali za edukaciju

Zaštita Microsoft Office 356

Proofpoint Essentials je kompatibilan s Microsoft 365 paketom te povećava razinu zaštite Microsoft korisnika. Naime, Microsoft svojim korisnicima garantira samo određenu razinu zaštite. Proofpoint Essentials donosi niz funkcionalnosti, uključujući:

 • Data Loss Prevention (DLP)
 • Multi-layered zaštitu
 • Naprednu zaštitu od prijetnji
 • Kontinuitet e-pošte u slučaju napada
 • Arhiviranje e-maila
 • Sigurnu e-mail komunikaciju kroz kriptiranje poruka
Zaštita e-maila
Proofpoint Essentials donosi niz funkcionalnosti za MSP i cloud

 

Proofpoint Essentials za cloud i MSP

Rješenje je posebno prilagođeno za cloud i MSP scenarije. Ključne prednosti za MSP uključuju:

 • Multi-tiered i multi-tenanted rješenje
 • Centralno upravljanje svih korisnicima
 • Mjesečna naplata po potrošnji
 • Mogućnost prilagodbe sučelja
 • Upravljanje korisnicima (kreiranje korisnika, promjena licenci, brisanje, uvid u statistiku) putem API-ja (uz automatizaciju i jednostavniju integraciju u postojeće partnerove sisteme)
 • Partner dobiva 50 NFR licenci
 • Podrška 24/7

Istražite što sve donosi i koje su prednosti ovog paketa.