Zaštita krajnjih tačaka od kritične je važnosti za cyber sigurnost kompanija

Udaljeni rad, usvajanje cloud i hibridne cloud infrastrukture te konvergencija IT i OT (Operational Technology) okruženja samo su neki od trendova koji doprinose kompleksnosti IT infrastrukture. Cyber sigurnost kompanija pati zbog nedostatka vještina i resursa, nedovoljno vremena za bavljenje sigurnošću i korištenja nekoliko različitih sigurnosnih rješenja. Kako bi se smanjila složenost i troškovi održavanja IT infrastrukture, važno je osigurati da IT timovi imaju sve potrebne resurse za obranu od naprednih cyber napada. U srži problema je zaštita krajnjih točaka i otuda treba krenuti svako planiranje sigurnosne strategije.

Kako bi zaštitili krajnje tačke, servere i workload okruženja postavljena u oblaku, sigurnosni timovi najčešće koriste nekoliko različitih rješenja za detekciju i odgovor na napade – i to od različitih proizvođača. Takva kompleksnost onemogućuje timovima bavljenje prioritetnijim zadacima. Uz izolirane sigurnosne alate, veća je šansa da će napadi proći „ispod radara“.

Postoji nekoliko faktora koje treba uzeti u obzir prilikom procjene cyber sigurnosti kompanije i planiranja strategije za zaštitu krajnjih točaka.

·       Rješenje koje štiti i krajnje tačke i servere

Digitalna transformacija potiče ubrzano usvajanje usluga u oblaku. Posljedično, došlo je i do promjena na razini servera. Znamo da IT timovi upravljaju i krajnjim tačkama korisnika i serverima. Budući da se radi o razinama koje se suočavaju s različitim vrstama prijetnjama, i pristup zaštiti treba biti drugačiji. Ipak, prema Gartneru, velik broj kompanija i dalje se oslanja na iste kontrole zaštite za endpointove i servere, i to unatoč različitim sigurnosnim zahtjevima ovih tehnologija.

Nužno je razmisliti o purpose-built rješenju koje donosi i zaštitu korisničkih krajnjih točaka i servera.

·       Jedno sigurnosno rješenje za zaštitu svih okruženja

Osim vlastitih podatkovnih centara, organizacije često koriste usluge javnih oblaka kako bi svi resursi bili „up and running“. Hibridni pristup donosi fleksibilnost, ali i kompleksnost – i to bez obzira na odabranu uslugu u oblaku (npr., AWS, Google Cloud Platform, Azure).

Da bi prebacivanje iz podatkovnih centara u javni cloud prošlo „glatko“, svaka organizacija mora ispuniti niz zahtjeva o usklađenosti. Ipak, najvažnije je osigurati unificiranu sigurnosnu strategiju za sva okruženja – od fizičkih i virtualnih servera do cloud usluga i kontejnera. Ako organizacija koristi različita rješenje za upravljanje i nadzor nad različitim okruženjima, troškovi se povećavaju, a vidljivost smanjuje.

·       EDR/XDR zaštita je neizostavna za zaštitu krajnjih točaka

Zaštita krajnjih točaka nužno mora uključivati implementaciju EDR (Endpoint Detection and Response) i XDR (Extended Detection and Response) zaštite, i to diljem okruženja. Funkcionalnosti koje donose te tehnologije garantiraju veću vidljivost nad svim krajnjim tačkama, podatkovnim centrima i cloud okruženjima. Istovremeno, EDR/XDR omogućuje učinkovitiji nadzor i brži odgovor na cyber napade.

·       Integrirana zaštita krajnjih točaka i nadzor nad kompletnom površinom napada

IT infrastruktura je svakim danom sve složenija, a to dovodi do povećanih rizika za organizaciju i sve češćih cyber napada. Nadzor nad cjelokupnom površinom napada je svakim danom sve teži, a pravovremena identifikacija rizika često izostaje. No, kako smanjiti površinu napada i postići vidljivost nad svim razinama?

Krajnje tačke jedan su od najvažnijih vektora napada na kompanije. Kako bi osigurale potpunu zaštitu, kompanije moraju implementirati sigurnosnu platformu koja donosi integriranu zaštitu krajnjih točaka i nadzor na kompletnom površinom napada.

Iznadprosječne mogućnosti detekcije, analize i odgovora na cyber napade 

Učinkovita zaštita svih točaka može se postići uz takozvano single pane of glass rješenje, odnosno platformu koja omogućuje zaštitu i nadzor nad svim okruženjima. To mogu biti krajnje tačke, serveri ili fizička/cloud/hibridna workload okruženja

Izbor jedinstvenog sigurnosnog rješenja eliminirat će troškove postavljanja zaštite na više točaka i postići maksimalne sigurnosne rezultate.

cyber sigurnost
Trend Micro Vision One je platforma koja je posebno pogodna za kompanije koje nemaju dovoljna vremena – ni novca – za dugotrajnu analizu cyber prijetnji

 

Trend Micro Vision One – Endpoint Security je vodeće sigurnosno rješenje namijenjeno zaštiti svih endpointova, servera i workload okruženja postavljenih u cloudu. Rješenje dolazi uz integrirane EDR/XDR funkcionalnosti, pojednostavljuje IT operacije te smanjuje troškove i složenost. Najvažnije, povećava ukupnu razinu zaštite diljem on-premises, cloud, multi-cloud i hibridnih okruženja.

Uz Vision One, organizacije brže postižu poslovne ciljeve, bez gubitka dragocjenog vremena i novca na borbu s kompleksnim sigurnosnim izazovima. Rješenje omogućuje SOC timovima da brže donose odluke i fokusiraju se na prijetnje koje predstavljaju stvarni rizik. Vision One nije samo praktično, već i ekonomično rješenje. Najvažnije, ova platforma ujedinjuje različite alate, eliminira potrebu za dodatnim pomagalima i dodatnim ulaganjem u sigurnost.