XDR rješenje koje reducira troškove i eliminira manualne napore

Prijetnje su posvuda. Od pojave pandemije, njihov broj rapidno raste. Dok su s jedne strane organizacije bile fokusirane na prilagodbu novim poslovnim modelima, napadači su iskorištavali nedovoljno zaštićenu digitalnu infrastrukturu. Situacija se dodatno komplicira ako u obzir uzmemo da sve veći broj tvrtki usvaja hibridan način rada i multi-cloud okruženje.

Globalno, broj uspješnih ransomware napada je od 2020. narastao za 150%, a broj tvrtki koje prijavljuju neku vrstu malicioznog napada raste. U prijevodu, organizacije diljem svijeta gube milijarde dolara zbog neadekvatnog odgovora na prijetnje.

Prema nedavnom istraživanju Business Friction Is Exposing Organisations to Cyber Threats, čak 90 posto ispitanih IT decision makera smatra da bi njihova organizacija bila spremna na kompromis u vezi sa sigurnošću tvrtke. I to u korist digitalne transformacije, produktivnosti ili drugih ciljeva.

Napad na organizaciju u većini slučajeva znači i napad na njihove korisnike. Osim s financijskim gubicima, organizacije se suočavaju i s padom ugleda i reputacije.

Potreba za agilnijim sigurnosnim rješenjem

Većina tvrtki se s modernim napadima bori uz pomoć limitiranih resursa za detekciju, a količina podataka koju treba analizirati neprestano raste. Najveći izazovi sigurnosnih timova su:

 • Krajolik prijetnji je podložan brzim promjenama i površina napada se neprestano širi
 • Rastuća kompleksnost napada
 • Izolirani silosi informacija
 • Nedostatak adekvatnog znanja i vještina za odgovor na cyber prijetnje
 • Ogroman broj upozorenja (alerts) o prijetnjama

Od ranih 2000-ih godina IT stručnjaci koriste SIEM (Security Information and Event Management) zaštitu baziranu na analizi log zapisa. Takav bi pristup u teoriji trebao omogućiti prikupljanje svih logova na jedno centralno mjesto te olakšati identifikaciju malwarea i drugih prijetnji. U stvarnosti se radi o jako dugotrajnom i skupom procesu.

SIEM rješenja se nisu prilagodila današnjim sigurnosnim izazovima. Implementacija rješenja je komplicirana, a timovi nemaju dovoljno vremena za kvalitetnu analizu prijetnji. Zaštita bazirana na SIEM-u funkcionira samo u slučaju kada se analiza bazira na unaprijed definiranim pravilima. Često se radi o ekspertnim pravilima s kojima nitko nije upoznat.

Zbog brojnosti sigurnosnih izazovima i stalnih promjena, organizacije moraju pronaći agilnije i proaktivnije rješenje. XDR (Extended Detection and Response) tehnologija, koja olakšava analizu podataka diljem okruženja i omogućuje efikasan odgovor na prijetnje, optimalan je izbor svake organizacije.

Vision One kao odgovor na moderne maliciozne napade

Trend Micro Vision One platforma je izgrađena na XDR (Extended Detection and Response) tehnologiji. Ovo cross-layer rješenje spaja više proizvoda u jedinstven alat. Vision One nudi uslugu ekspertnog znanja utemeljenog na pravilima i eliminira potrebno vrijeme detekcije prijetnji.

Vision One je proglašen leaderom u novom Forrester New Wave: Extended Detection and Response (XDR) izvještaju. Osim da se radi o platformi idealnoj za tvrtke koje trebaju rješenje kojim se lako upravlja,  Forrester ističe cross-telemetry funkcionalnosti u kontekstu analize, detekcije i odgovora.

Kako Vision One djeluje?

Vision One detektira sve potencijalne prijetnje u okruženju. Nakon određivanja prioriteta, ranjivosti se kategoriziraju. Uz pomoć ekspertne sigurnosne analitike, nadgleda se jedno ili više područja. XDR osigurava pojednostavljenu analizu servera, endpointova, e-maila, mreže i clouda. Platforma blokira čak i one prijetnje koje  korisniku izgledaju bezopasno i sprječava širenje malwarea i drugih vrsta napada.

Platforma omogućuje uvid u sve događaje kroz jedinstveno sučelje. Detekcija ranjivosti se pojednostavljuje, a korisnik može brzo djelovati. Nakon uočavanja prijetnje, korisnik brzo može izolirati određeni uređaj, prekinuti pojedini proces ili izbrisati poštu.

Prednosti korištenja XDR tehnologije za krajnje korisnike

Vision One organizacijama olakšava postizanje poslovnih ciljeva, posebno zbog financijskih benefita. Ključni benefiti usvajanja ove platforme su:

 • Efektivnija zaštita

Uz pomoć XDR tehnologije, sigurnosni timovi lakše donose strateške odluke. Broj alerata se smanjuje s više od 1000 na konkretan broj prijetnji koje predstavljaju pravi rizik za organizaciju. Ranjivosti se prepoznaju u roku od nekoliko minuta.

 • Lakše upravljanje

Vision One eliminira izolirane silose informacija i smanjuje rizike. Otklanja se potreba za planiranjem unaprijed, a kompletna sigurnosna analiza može se izvršiti u roku od jednog dana.

 • Smanjenje troškova

Vision One dugoročno eliminira potrebu organizacija za dodatnim ulaganjem u sigurnost kroz implementaciju drugih rješenja. Platforma zamjenjuje niz sigurnosnih proizvoda te tako predstavlja ekonomičan i efikasan put za svaku organizaciju.

Otkrijte najnovije prednosti Trend Micro Vision One platforme prema ESG


Koje su ključne prednosti XDR tehnologije u Vision One?

Industry-leading XDR tehnologija smanjuje potrebno vrijeme za odgovor na napade i njihovo suzbijanje. Mjesečni izvještaji o incidentima pružaju više kontekstualnih informacija. Posljedično, SOC (Security Operations Center) timovi imaju uvid u širu perspektivu prijetnji.

 • Prioritetni pregled prijetnji

Tvrtke imaju uvid u duplo više upozorenja o prijetnjama. XDR nadogradnja omogućuje usmjeravanje fokusa na one izazove koje predstavljaju poseban rizik i brzo djelovanje.

 • Efikasnija analiza

XDR senzori mogu vrlo precizno locirati sve izvore podataka i događaja na mreži, serverima, endpointovima te u cloudu i emailu. Trend Micro Research laboratorij neprestano radi na ažuriranju platforme, odnosno pravilima otkrivanja prijetnji.

 • Precizniji kontekstualni prikaz prijetnji

Vision One istovremeno može nadgledati više faktora prijetnji. XDR tehnologija omogućuje prepoznavanje ranjivosti u događajima koji su se u početku pojavljivanja činili kao kompletno bezopasni. Korisnik može jednostavno povezati više analiziranih sigurnosnih slojeva ili točaka u jedan prikaz i lako spriječiti napad na cijelu mrežu.

 • Smanjenje vremena potrebnog za prevenciju napada

U XDR tehnologiju, reakcija na napad je potpunija. Timovi troše puno manje vremena na otkrivanje, analizu, klasifikaciju i reagiranje na ranjivosti.

 • Brže zaustavljanje napada

Brzo otkrivanje prijetnje znači i brže reakciju te zaustavljanje napada. XDR organizacijama omogućuje da potencijalnu ranjivost otkriju u roku od samo nekoliko dana. Uz tradicionalna rješenja i metode, može proći nekoliko mjeseci prije nego što se prijetnja razotkrije.

 • Učinkovitija istraga

XDR donosi automatizaciju. Sigurnosni timovi više ne trebaju manualno otkrivati prijetnje. Sva analiza i detekcija malicioznih napada provodi se automatski.

 • Portfolio otvorenih API-ja

Trend Micro Vision One omogućuje povezivanje sa sigurnosnim alatima i tehnologijama trećih strana. Uz portfolio otvorenih API-ja omogućena je integracija s drugim sustavima poput SOAR.